Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uppgift 2 - Lektionsplanering

No description
by

Anna Staake

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uppgift 2 - Lektionsplanering

Uppgift 2 - Lektionsplanering
Planering
Genomförande
Resultat
Digitala verktyg
Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism.
(
Skolverket, kursplan SHK2
)
Inledning
Mål:
- Starka och stabila offentliga finanser
- Motverka långtidsarbetslöshet
- Återhållsamhet
- 2 % inflationsmål och ett överskottsmål på 1 % av BNP – årligen!
Fick stor hjälp av mina egna
varför
funderingar - skapade större relevans i ämnet. Bra feeback från eleverna att jag verkade intresserad och kunnig. De menade att de hade lätt att hänga med.

Svårt ämne men man måste våga ställa krav och våga gå igenom svåra ämnen.

Tveksam till att ta med Keynes och Friedmans utbud- och efterfrågekurva nästa gång. Man måste ta reda på klassens förkunskaper. Passade dock denna klass.

Bra att återkoppla till deras tidigare kunskaper. "Kroka fast ny kunskap."

Använde inte min detaljplanering utan gick på infall och Prezi hjälpte mig med ordningen.
Relevant Styrdokument
Arena 123
Ämnesdidaktisk teori
Jag valde att utgå ifrån de didaktiska frågorna vad, varför & hur.
Utgick från målen och valde merkantilism, liberalistisk ekonomi (Laissez-Faire), Marxism, Keyneisianism & Monetarism.
Vad?
Varför?
Förståelse för dagens ekonomipolitiska läge genom att sätta in det i ett historiskt kontext.
Hur?
Med en Prezi och förklaringar på av tavlan.
Lektionsplanering
Intresseväckande inledning.
Svårighetsnivå - vad har de läst innan?Klass?Detaljplanering
Utgångspunkter:
- Folk har genom tiden alltid haft en åsikt om hur ekonomin i landet ska styras – vet ni hur det är idag i Sverige?
- Det finns olika teorier om hur landets finanser ska styras och vad man ska göra med pengarna. Vad vill Sveriges regering göra med pengarna idag?
Konjunkturer.
Utbud- och efterfrågekurva.
2:a på Samhällsprogrammet.
Tyst klass.
Vad satsar politikerna i Sverige på idag, ekonomiskt? Vilka reformer/åtgärder vill och har de fått igenom?
Åtgärder:
- Kapitalkrav på banker
- Jobbskatteavdrag
- Bolånetak
- Höjning av nedre skiktgränsen för statlig skatt
- Sänkt skatt för pensionärer
"Med detta i bakhuvudet ska ni idag få en historisk tillbakablick på hur olika ekonomiska reformer och idéer fått genomslagskraft – och hur de gått ur tiden. Det ska förhoppningsvis ge svar på frågan
varför
och/eller
hur
Sveriges ekonomipolitik ser ut som det gör idag."
Lektion
Efter inledningen följde jag Prezin jag gjort med presentation av alla de ekonomiska teorier jag valt. Det blev ett kortare avbrott i den för att tydligare visa Marx´s konjunkturkurva och Keynes kontracykliska metod.
http://prezi.com/yz12h_u49iro/nationalekonomiska-teorier-och-dess-teoretiker/
Avslutning
Vid avslutad Prezi blev det en fördjupning i Keyens och Friedmans olika recept för ökad tillväxt.
Knöt påsen med en tidslinje som tydligare visar hur de ekonomiska teorierna avlöst varann.
Hur kan vi då koppla detta till dagens politik? Det finns tendenser till båda vägarna i svensk ekonomisk politik.
Om jag säger att sänkt skatt är ett tecken på en efterfrågepolitik – hur menar jag då?
Om jag säger att jobbskatteavdraget är ett tecken på utbudspolitik – hur menar jag då?
Efterfrågepolitik
Utbudspolitik
Extra bra:
- Tidlinjen
- Prezi
- Vågade ställa frågor till eleverna
Kan utvecklas:
- Vill gå mot en mer dialogbaserad undervisning och komma bort från "föreläsningsmetoden"
Egen utvärdering:
Jag har använt Prezi som digitalt verkyg i alla mina undervisningtillfällen.
Verktyget var nytt för både lärare och elever på skolan.
Lärare jag pratat med har tidigare använt powerpoint men det blir för mycket text.
De har då gått tillbaka till tavelundervisning.
Skrev en detaljerad planering innan för att veta vilken ordning jag skulle ta det i och vad jag skulle ta upp.
Verktyget ger mer flow i undervisningen och kan läggas upp och användas på ett sätt som främjar dialog och väcker intresse.
Skoltrötta elever blir intresserade
Har spridit det vidare till eleverna
Elever med svårigheter hade svårt att hänga med att anteckna.
Negativt:
Verktyget "Dela" är ej färdigutvecklat
Elevvårdande arbete
Resurstid
Stöd vid svårigheter
Skyldighet att erbjuda stöd
Schemalagd vs. "eget bevog"
Utvecklingssamtal
Kräver dokumentation
Klasskonferenser
Svårighet med elever över 18 år
Specialpedagog
Kurator
Mentor
"Spindeln i nätet"
Åtgärdsprogram
Skyldighet att skrivas
Beskriver vad problemet är, åtgärder och vem som har ansvar.
F-varningar
Ett förebyggande arbete

För elevens bästa möjliga utveckling

För att eleven ska klara ett 3årigt gymnasieprogram

Full transcript