Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ecology

No description
by

Marta Semeryak

on 14 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ecology

МЕТА
Ліквідація старої системи і створення нової системи ефективного екологічного врядування спрямованої на збереження довкілля та забезпечення сталого розвитку УкраїниПРОБЛЕМИ
РІШЕННЯ
ЩО МИ ХОЧЕМО ОТРИМАТИ?
Політичний порядок денний
Міністра екології та природних ресурсів України
ОСТАПА СЕМЕРАКА
НЕЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Дублювання функцій державного нагляду (контролю) у природоохоронній сфері


Високий рівень корупційних ризиків під час екологічного контролю у митній зоні кордону

Застаріла матеріально-технічна база у сфері контролю за станом довкілля

Відсутність можливості оперативного реагування контролюючого органу на факти забруднення довкілля, порушення законодавства у сфері довкілля

Створити
Державну природоохоронну службу України


Створити територіальні підрозділи Служби за принципом еколого-ресурсних та еколого-техногенних округів

Скасувати екологічний контроль в митній зоні кордону

Передати окремі функції природоохоронного контролю місцевим громадам та організувати діяльність громадських "Екологічних шерифів"

Запустити автоматизовану відкриту систему реєстрів природокористувачів та небезпечних виробництв

Повний цикл публічної політики
7 етапів
ЕТАП 1
Політичний порядок денний
Policy Agenda

В одному інтегрованому документі визначаються:

1. Мета та бачення майбутнього після проведення реформ.

2. Перешкоди/проблеми, подолання яких стає пріоритетом реформи.

3. Які нормативно-правові, інституційні, бюджетні зміни мають бути здійснені, що і є сутністю реформ.
ЕТАП 2
Консультації із зацікавленими сторонами та експертами
Визначення позицій зацікавлених сторін для:
1. Прогнозування соціальних ризиків.
2. Мобілізації підтримки тих груп, які зацікавлені в проведенні реформи.
3. Нейтралізації супротиву груп, чиї корупційні інтереси будуть порушені впровадженою реформою.

ЕТАП 3
Зелена книга проблем
Green Paper

Зелена книга проблем є підсумком консультацій з зацікавленими сторонами, в ній аналізуються позиції зацікавлених сторін щодо мети нової політики, а головним чином щодо проблем, які вимагають нової політики.
ЕТАП 4
Біла книга рішень
White Paper

Формулювання нової політики. Підтверджуються визначені в Зеленій книзі проблеми і представляються рішення.
Визначення карти виконавців та процедури
контролю за виконанням.
ЕТАП 5
Слухання у комітеті ВРУ та на Уряді
Виносяться вимоги:
Запровадження нової політики.
Внесення представленого проекту акту до розгляду
ЕТАП 6
Розгляд
у ВРУ та на Уряді

Затвердження нової політики та прийняття проекту акту до розгляду
ЕТАП 7
Голосування за проект акта
Проведення адвокаційної кампанії
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВІДХОДІВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Чинне законодавство щодо управління відходами країни не спрямоване на їхнє зменшення та відсутня відповідальність
Відсутні правила поводження з небезпечними відходами


Непривабливий інвестиційний клімат у сфері поводження з відходамиВідсутні сучасні технології для утилізації та переробки відходів
НЕЕФЕКТИВНЕ ТА НЕПРОЗОРЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР
Відсутній актуальний план видобутку та розвідки корисних копалин
Застаріла нормативно-правова база щодо користування надрами


Відсутність сучасної системи зберігання та поширення геологічної інформації

Надмірна зарегульованість процедури надання надр у користування
ВІДСУТНІСТЬ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЇ ДО НЕЇ
Неврахування вимог кліматичної політики в інших соціально-економічних сферах
Відсутність системного підходу до створення наукового підґрунтя діяльності у сфері зміни клімату

Недостатність врахування чинників, пов’язаних зі зміною клімату, у плануванні соціально-економічного розвитку регіонів

Низька інституційна спроможність органів державної влади
НЕЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВІДХОДІВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
НЕЕФЕКТИВНЕ ТА НЕПРОЗОРЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР
ВІДСУТНІСТЬ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЇ ДО НЕЇ
НЕВРАХУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЯК ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО МАЙДАНЧИКУ
Відсутній взаємозв'язок між системою моніторингу за станом довкілля та здійсненням державного нагляду (контролю)


Затвердити концепцію реформування системи державного природоохоронногонагляду (контролю)
Розробити стратегію поводження з відходами

Розробити та прийняти законодавчі акти щодо поводження з різними видами відходів


Створити сприятливий інвестиційний клімат для впровадження нових сучасних технологій утилізації відходів

Створити передумови для запобігання або
зменшення негативного впливу на довкілля та ризику для здоров’я
людей від розміщення та утилізації відходів
Встановити жорсткі
функціональні та технологічні вимоги щодо утилізації відходів та місць їх захоронення
НОВА ПОЛІТИКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Впровадження стратегічного
підходу в
Еко-політиці:


Розробити та прийняти нові закони
«Про стратегічну екологічну оцінку»
- інтеграція екологічних цілей та пріоритетів до документів державного планування


«Про оцінку впливу на довкілля»
- обґрунтованість прийняття рішень щодо планованої екологічно небезпечної діяльності та врахування інтересів громадськості

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів до управління водними ресурсами за басейновим принципом»

Гармонізація українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського СоюзуНасування Арки НБК об’єкта «Укриття»

Вилучення у повному обсязі ядерного палива з енергоблоків ЧАЕС

Створення в зоні відчуження умов для залучення інвестицій та розвитку відновлювальної енергетики:


Відновлення цільового призначення Фонду РАВ та створення Концерну поводження з радіоактивними відходами


ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ
ПРИЗНАЧИТИ НА ВІДКРИТОМУ КОНКУРСІ КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР

Впровадити короткострокове планування видобутку та розвідки корисних копалин

Розмежувати між Держгеонадрами та Мінприроди функції підготовки ділянок надр до надання у користування та безпосереднього їх надання

ПРОГРАМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЩОДО НАДРОКОРИСТУВАННЯ
Гармонізація українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу
РЕФОРМА
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)
У СФЕРІ ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розробити та прийняти новий ЗУ «Про відходи»
Розробити та прийняти новий уніфікований кодекс про надра
Внести та ухвалити зміни до ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Розробити та затвердити Новий Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки

Запровадити дієві механізми притягнення до відповідальності за порушення у сфері поводження з відходами
Сонячна електрогенерація
Теплова і електрична генерація
Виробництво біогазу
Дієву систему еко-контролю спрямовану на попередження екологічних порушень і моніторинг стану навколишнього природного середовища
Максимально прозору та інвестиційну привабливу сферу надрокористування
Ефективну систему електронного врядування, яка забезпечуватиме системний збір інформації та доступ громадськості до даних у сфері охорони довкілля
Ефективне функціонування системи управління відходами та впровадження сучасних технологій поводження з ними
Створення правових та інституційних передумов для боротьби зі зміною клімату

Забезпечити ратифікацію Паризької угоди

Розробити
Стратегію низьковуглецевого розвитку України

Стратегію адаптації України до змін клімату
Розробити ЗУ "Про систему торгівлі квотами на викиди парникових газів"

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИЗатвердити концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату
Full transcript