Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Üzleti etika

No description
by

Gabor Pataki

on 14 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Üzleti etika

Üzleti etika Etika – Erkölcs – Gazdaság - CSR „Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.” (Biblia) Tartalom Etika, erkölcs – fogalmi meghatározások
CSR - Corporate Social Responsibility
Szituációs játék
Erkölcs és gazdaság, társadalmi fejlődés a keresztyén etika alapján
Erkölcsös üzlet és a kárpátaljai valóság összevetése
Következtetések Mi az ERKÖLCS???
Miért van az embernek ERKÖLCSE??? „Valaki, valami magatartását irányító, annak megítélését segítő, társadalmilag helyesnek tekintett szabályok összessége, illetve ezek megvalósulása.”
(Magyar Értelmez Kéziszótár) „Azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a cselekvés szintjén.” (Wikipédia) „Eszményekben, elvekben, normákban, szokásokban, magatartásban és cselekedetekben realizálódó társadalmi-emberi viszony. Az emberi magatartás legátfogóbb, legáltalánosabb szabályozója.”
(Kardos L.) Mi az ETIKA??? „A görög ethosz (szokás, erkölcs) szóból származó fogalom. Az erkölccsel foglalkozó elméletek rendszerének, az erkölccsel foglalkozó tudománynak a megjelölésére szolgál.”
(Kardos L.) „Az etika vagy erkölcstan az emberi cselekedeteket irányító erkölcsi értékek és normák rendszerezése, tudományos vizsgálata.” (Wikipédia) CSR - Corporate Social Responsibility Hogyan kapcsolódhatnak ez a fogalom a GAZDASÁGHOZ, ÜZLETHEZ??? „Nagy különbség van kiváló és nagyszerű vállalat között. A kiváló vállalat kiváló termékeket és szolgáltatásokat kínál. A nagyszerű vállalat szintén kiváló termékeket és szolgáltatásokat kínál, de ugyanakkor törekszik arra is, hogy jobb legyen a világ.” Ördög & Angyal Szituációs játék 1 2 3 Aladár cége
Van egy termelő vállalat, aki műanyag egységek gyártásával foglalkozik. A cég termelési vezetőjének (Aladárnak) a dilemmája az elmúlt héten realizálódott. Ugyanis egy rutinvizsgálat folyamán észrevette, hogy az egyik káros anyagokat szállító vezeték nem csak a speciális tárolóba, hanem ennek az egyik része a nem messze található kisebb folyóba juttatja az anyagokat. Mivel tudatos kiépítésről árulkodik a helyzet, így feltételezi, hogy az elődje, a jelenlegi felső vezetéssel kooperálva, a veszélyes anyag drága elszállításának kikerülése céljából, juttatja a szereket a közeli folyóba. Rögtön arra gondolt, hogy ennek feltárása, a nehezen megszerzett és kiharcolt állásának a végét jelentheti. Miközben ezen töprengett…
Kisangyal: Próbáld meg meggyőzni Aladárt, hogy tárja fel az etikátlan üzleti magatartást!
Kisördög: Próbáld meg meggyőzni Aladárt, hogy értelmetlen bármit is lépnie ebben a szituációban! Béla cége
Az egyik multinacionális vállalat rádióalkatrészek tömegtermelésével foglalkozik. Olyan országba helyezte ki a termelését, ahol az emberi jogok tiszteletben tartása nem evidens. Fő célja a kihelyezésnek a bérmunka, s így a költségtakarékos termelés biztosítása. A termelés vezetője (Béla), aki mindenre precízen figyelt a munkájában, váratlan ajánlatot kapva, úgy léptették elő, hogy ennek a külső egységnek a vezetését kell a továbbiakban biztosítania. Örömmel vállalta el a magasabb fizetéssel, karrierrel kecsegtető ajánlatot. Viszont a főnökei a következőkre hívták fel a figyelmét: Az anyavállalatban megismert munkavédelmi elírásokat, munkaidket nem kell olyan „szigorúan” venni külföldön, ugyanis a munkásoknak nincs más lehetségük a megélhetésre, elfogadják a kevésbé jó feltételeket is. Így rövidebb idő alatt, nagyobb termelési volumennel és alacsonyabb költségekkel lesznek képesek gyártani. Bélának a feladata, hogy ezt a célt valósítsa meg a külső vállalatnál.
Kisangyal: Próbáld meg meggyzni Bélát, hogy, ez nem egy erkölcsös munka, mert az emberek kihasználásán alapszik!
Kisördög: Hozz fel érveket, hogy miért kell Bélának elvállalnia ezt a vezetői pozíciót! Géza cége
Útépítő Rt. az egyik régió elsszámú útkarbantartó vállalata, amelyet a megye szerződtet. A vállalat 4 éve egy magas színvonalú üzleti tervvel harcolta ki az elsőbbséget, majd a sikeres projektmegvalósítások további megbízásokat generáltak. A régióban található konkurens vállalatnak, amelynek éves árbevétele alig alacsonyabb, mint az Útépítő Rt-nek, az új megyei vezetésnél jó kapcsolati tőkéje alakult ki. A vállalat vezetője (Géza) félti a jövőbeni megrendelések elvesztését. Arra gondol, hogy a megye képviselőinek „megkenése” által a további években sem kell attól tartania, hogy a megbízásoktól eleshet…

Kisangyal: Próbáld meg meggyőzni Gézát, hogy az előz idszak sikereire alapozva, fölöslegesen aggódik, s ne menjen bele korrupciós ügybe!
Kisördög: Győzd meg arról Gézát, hogy feltétlenül lépje meg ezt a „lobbi akciót”! …társadalmi fejlődés a keresztyén etika alapján Erkölcs és gazdaság Max Weber (1864-1920)
Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme Keresztyén etika Isteni elhívás

Munkamorál

Puritanizmus Protestáns hivatásetika sajátosságai: Mit tudunk Kálvin Jánosról?
Mit tudunk a korabeli Genfről?
Kálvin és Genf kapcsolata…
Első periódus
Kálvin visszahívása
Erkölcsi változások Kálvin második idszakában… PÉLDA: Kálvin Genfje… Nem engedte a koldusokat koldulni, hanem munkát biztosított azoknak, akik egészségesek, a betegeknek pedig szociális ellátást.
Oktatás. Kálvin hatására indult el az egyetemi képzés (nem adományból, hanem a genfi polgárok önmaguk erejéből).
Felélesztette a korábban szétzilált szövőipart.
Beindult az óraipar (híres svájci órák), aranyművesség,
Kórházak, menházak, árvaházak épültek. Gazdasági változások Genfben: Miért is fogadták el a szigorú kálvini erkölcsi normákat? Hasonlóságok
Erkölcsiség hasznának a realizálása
Különbségek
Genf egy jobban elzárt városállam volt
Egységes igény a változásra
Álszent erkölcsiség problémája
Van-e megoldás? Milyen tanulságot lehet leszűrni ebből a mai Kárpátaljai viszonyok között? Összefoglalás Az erkölcsi, etikai szabályok létjogosultságát a történelem igazolja. Ezeket újra meg kell találnunk.

Azok a sikeres vállalkozók, akik tudnak a tradíciókon és bevett sablonok túllátva, valami újat, kreatívat alkotni. Legyetek olyan értelemben is sikeres vállalkozók, hogy a korrupcióhoz, könyöklésekhez és erkölcstelenséghez hozzászoktatott társadalmunkban mertek felvállalni valami többet, valami értékesebbet! Ez kockázatos, igaz. De tudjuk: „Kis kockázat, kis haszon, nagy kockázat, nagy haszon.” Köszönöm a figyelmet!
Full transcript