Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LiL bestyrelsesmøde den 27/1

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LiL bestyrelsesmøde den 27/1

MemoActive
Støtte til egen-mestring
Daybuilder
Living IT Lab
Bestyrelsesmøde den 27. januar 2014

Social IT
Det pibler derude
Daybuilder
Pictello
Book Creator
www.canconnect.dk er den simple Skype
– apps i tusindvis
Digital dagstruktur gør brugeren mere selvhjulpen
- samskabelse mellem virksomheder, forskning og SUS
Bosteds Labs
Afdækning af arbejdet med social IT i Danmark
Hjælp på vej – en ny guide
Hvis jeg var politiker
– fem gode råd
Nu kan toilettet hackes
...!
Øjenstyring:
The Eye Tribe
Hjernebølger:
BrainControl
- vi er kun ved begyndelsen
Living IT Lab
Velfærdsteknologi
Tanke-styret
interface til omverden
Monarca
Min vej
Registrer, visualiser og reager: identificering af gode og dårlige adfærdsmønstre
Registrer
: Søvn (tid, kvalitet, antal gange vågnet), lure, humør og dagbog

Visualiser
: Grafer over adfærdsmønstre

Reager
: Brugere og behandlere har adgang til data

Yderligere funktionalitet
:
Dele data med andre (fx behandler)
Dagbog (kan deles med behandler)
Behandler kan tilslutte spørgeskema

Web-app
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Monitorering, behandling og forudsigelse af bipolare episoder
Daglig indtastning af:
Antal timer sovet, alkoholindtagelse, spisevaner, humør, mm.

Automatisk registrering af:
Anvendelsesmønster på smartphone (antal minutter talt, antal SMS’er, mm.)

I fremtiden:
Analyse af stemmeleje
Analyse af bevægelsesmønstre (GPS, skridttæller)

En digital logbog:
Informerer brugeren om udviklingen i deres bipolare lidelse
Forudsiger fremtidige udsving i den bipolare lidelse
EU-forskningsprojekt m. deltagelse fra bl.a. IT-Universitetet i København
Udviklet i samarbejde ml. borgere med sindslidelser, it-virksomheden BridgeIT, og Forskningsenheden i Københavns Kommunes Socialforvaltning
Overblik over mønstre og handlemuligheder for mennesker med sindslidelse
Åben kriseplan (udfyldes af brugeren)

Måling af humør, omfanget af social kontakt mm.

Visualisering af data

Påmindelser (kalenderfunktion)

Forebygger tilbagefald og understøtter det gode hverdagsliv

Del af metodeudviklingsprojekt

Living IT Lab
Et levende teknologisk eksperimentarium for social IT
IT-frivillige
IT-hjælp, inspiration og viden til
mennesker med funktionsnedsættelser
Leveregler

beboernes ønsker og behov for frivillig hjælp til IT
gode aftaler med bostedets ledelse og personale
løbende forvetningsafsteming og vidensdeling
tilbud om samtaler og supervision
De IT-frivilliges arbejde er baseret på:
supplement til de professionelles arbejde
hjælp til IT-aktiviteter
inspiration til at bruge IT som redskab til kommunikation, læring og leg
En IT-frivilligs arbejde er:
aflastning eller erstatning af det faglige personale
personlig pleje- og omsorgsopgaver
En IT-frivilligs arbejde er ikke:
MYO:
Armbånd lader dig styre verden
Guide: Social IT i kommunen
Et værktøj til spredning og implementering af social IT
Vision
Udpeg ansvarlige
Lav konkrete mål
Udform handlingsplan
IT-Screening
Økonomi
Kompetencer
Teknologi
Behov og interesser hos borgerne
Organisering
Udpeg tovholder i kommunen
Organiser samarbejdet med tilbuddene
Organiser samarbejdet med øvrige it-leverandører, frivilligcenter mv.
Praksis
Inddrag borgerne
Søg ny viden om IT
Spred interesse
Følg op og juster
Dokumenter og evaluer resultater
IT-MÅLPLAN
Lokal specialviden om social IT
IT-ambassadører
Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Kolding Kommune, Svendborg Kommune, Region Hovedstaden & Region Sjælland
42 IT-ambassadører i 5 kommuner og 2 regioner
Hjernebølgeteknologi virker fx ved, at vi tænker på at bevæge en arm frem og tilbage. Tankerne skaber elektroniske signaler, som kan opfanges af sensorer. På den både kan hjernebølge-teknologi anvendes som tanke-interface til at styre alle former for computerbaseret velfærdsteknologi.

Fx til kommunikation med omverdenen via social IT eller til at styre hjemmet via smarthome-teknologi.
Om hjernebølgeteknologi
www.socialitlab.dk
www.facebook.com/socialitlab
www.sus.dk
Få mere viden, links, tips og nyheder
Social IT
Hvilken ide, teknologi eller redskab har gjort størst indtryk på mig i dag,
og hvorfor?
$
Social IT
Hvordan kan jeg bruge
viden om social IT
i mit arbejde fremover?

Lab’et skal være et levende teknologisk eksperimentarium, hvor forskningsmiljøer, IT-virksomheder, kommuner og sociale tilbud samarbejder om at udvikle, implementere og sprede social IT. Det vil sige IT, som kan styrke selvbestemmelse, kommunikation og sociale relationer for mennesker med funktionsnedsættelser og sårbare ældre.
Living IT Lab
Living IT Lab etableres som en selvejende institution under en relevant værtsorganisation. Etableringen sker i tre trin, SUS er facilitator for trin 1 og 2:

Trin 1: Etablering og organisering af Living IT Lab (oktober 2013 – juli 2014)
Trin 2: Kapacitetsopbygning af Living IT Lab. SUS igangsætter projektaktiviteter, der sikrer et solidt faglig fundament, netværk og gode samarbejdsrelationer (2014)
Trin 3: Opstart og drift af Living IT Lab (juli 2014 – december 2015)

Etableringen af Living IT Lab er finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
Efter 2016 skal Lab'et være selvfinansieret.
På vej mod Living IT Lab - tre trin
• Etablere en bestyrelse, vedtægter mm.
• Etablere af et advisory board, formålsbeskrivelse mm.
• Ansættelse af sekretariatschef samt medarbejdere
• Indgå kontrakt med værtsorganisation
• IT-frivillig strategi
• Markedsføring

Trin 1
Living IT Lab'et skal arbejde ud fra en forretningsmodel:

Test og udvikling
LIL skal understøtte virksomheders innovationsproces
LIL skal indsamle viden samt oversætte viden/behov på tværs af virksomheder og specialmiljøer

Aktiviteter:
Udarbejde et koncept for testbeds samt udarbejde salgsstrategi og-materiale (BostedsLabs)
Innovationsnetværk, Internationalt netværk, IT-ambassadører, formidling


Trin 2
Projektinitiering
LIL skal initiere udviklingsprojekter for både private og offentlige virksomheder
LIL skal støtte andre i arbejdet med udviklingsprojekter

Aktiviteter:
Screening af fonde, lave et katalog over finansieringsmuligheder
Koncept for brugerinddragende undersøgelser
IT-screening til kommuner

Skøre og skæve
opfindelser
Brugere som
medinnovatører
IT-frivillige
Trin 3
Projektinitiering
Rådgivning om finansieringsmuligheder
Udarbejdelse af ansøgninger
Rådgivning i ansøgningsfasen
Projektledelse og facilitering i ansøgningsfasen
Gennemførsel af IT-screening
Brugerinddragelse undersøgelser
Living IT Labs ydelser:

Test og udvikling
Testbed (testforløb og afprøvning af IT)
Forretningsudvikling for IT-produkter
Viden om handicap- og ældreområdet til brug ved produktudvikling
Full transcript