Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Międzynarodowe formy ochrony przyrody

No description
by

Asia Buczkowska

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Międzynarodowe formy ochrony przyrody

Międzynarodowe formy ochrony przyrody idea zrównowazonego rozwoju Według niej ochrona żywej przyrody powinna być zgodna z rozwojem świata ukierunkowanym na zaspokajanie potrzeb człowieka. zrównoważony rozwój wzrost
gospodarczy ochrona
środowiska odpowiedzial -ność społeczna Miedzynarodowe inicjatywy w zakresie ochrony przyrody rządowe pozarządowe zawieranie
porozumień
i konwencji
o zasięgu
światowym
lub mniejszym działania na rzecz
ochrony przyrody
podejmowane przez
ogranizacje
pozarządowe Inicjatywy rzadowe konwencja ramsarska
konwencja CITES
konwencja bońska Rezerwaty biosfery Każdy rezerwat biosfery składa się ze strefy centralnej - obszaru ścisłej ochrony przyrody - oraz strefy buforowej - obszaru chronionego, który jest w pewnym stopniu użytkowany przez człowieka, a także ze strafy przejściowej, w której promowana jest działalność człowieka. Rezerwaty biosfery w Polsce Rezerwat Biosfery ,,Puszcza Kampinowska" Stanowi mozaikę środowisk o skrajnie odmiennych warunkach: lasów, bagien, śródlądowisk wydm. Jest zamieszkiwany przez większość gatunków ptaków, oraz połowę gatunków ryb występujących w Polsce. Rezerwat Biosfery ,,Jezioro Łuknajno" Jeden z największych ostoi łabędzia niemego w Polsce, występuje w nim także dużo innych gatunków ptaków, w tym drapieżnych, takich jak bielik. Słowinski Rezerwat Biosfery Utworzony aby chronić ruchome wydmy oraz przybrzeżne jeziora, łąki, bagna. Na jego terenie żyją gatunki ryb przemieszczające się na tarło z wód słonych do słodkich bądź na odwrót. Na wybrzeżu można czasem zaobserwować foki. ,,Bory Tucholskie" Rezerwat chroni różnorodność biologiczną jednego z największych kompleksów leśniczych w Polsce. Występują tu jałowe gleby, które stanowią cenne stanowiska roślin rosnących na siedliskach ubogich, a czyste jeziora - wielu rzadkich gatunków ryb, płazów i ptaków. ,,Babia Góra" Rezerwat powstał ze względu na doskonale zachowany układ piętr roślinnych i występowanie rzadkich gatunków roślin naskalnych. Tatrzanski Rezerwat Biosfery Założono go w celu ochrony w Polsce jedynego obszaru o charakterze wysokogórskim oraz siedlisk roślin i zwierząt górskich w tym kilkuset gatunków występujących jedynie na terenie tego rezerwatu. Rezerwat Biosfery ,,Polesie Zachodnie" Występują w nim ekosystemy leśne, torfowiskowe, łąkowe, wodne i polne. Po zimie na terenie rezerwatu tworzą się liczne rozlewiska, będące siedliskiem wielu gatunków zwierząt, w tym żółwia błotnego oraz żurawia. Karkonoski Rezerwat Biosfery Powstał aby chronić krajobraz górski, w tym charakterystyczne kotły i jeziora polodowcowe, oraz dobrze zachowane ekosystemy naturalnych lasów, torfowisk i jezior. Miedzynarodowy Rezerwat Biosfery ,,Karpaty Wschodnie" Ochronie podlegają tu jedne z najmniej przekształconych ekosystemów Europy, m.in. łąki górskie oraz lasy bukowe będące najcenniejszą w Polsce ostoją ptaków i ssaków drapieżnych. Europejska Siec Ekologiczna Natura 2000 Sieć Natura 2000 tworzą : obszary specjalnej
ochrony ptaków specjalne obszary
ochrony siedlisk KONIEC
Full transcript