Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mot ett formellt skrivande

No description
by

Johanna Berg

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mot ett formellt skrivande

Mot ett formellt skrivande
Vetenskapliga texter

Skönlitteratur/sakprosa
Skönlitteratur: författarens fantasi, läsarens upplevelse

Sakprosatexter
Sakliga: Baseras på händelser, personer, problem
Rättvisande: Ej förvrängd fakta
Tydliga: Ska helst inte gå att tolka
Opersonliga: Innehållet i fokus
Struktur: T.ex. ingresser och underrubriker
Språkriktighet: Följer skriftspråkets normerSpråk och stil
Alla texter har olika stilar och är skrivna av olika anledingar, med olika syften och är tänkta att läsas och förstås i olika sammanhang.

Stilen har stor betydelse för hur texten uppfattas.
Att skriva vetenskapligt
Hur skriver man formellt, alltså sakligt, objektivt och koncentrerat?
Att läsa sakprosa
Strategier för effektivare läsning
Var nyfiken på texten
SKaffa dig överblick: Innehållsförteckning, rubriker, sammanfattning
Bilder, diagram, tabeller
Markerade ord och punktlistor
Ökat lästempo ökar koncentrationen
Vetenskapliga texter Texter som skrivs på högskola och universitet
Utgår från ett problem eller frågeställning
Följer en tydlig disposition
Är genomskinliga- redovisar öppet utredningens alla steg. Inget döljs.
Exempel:
Pm- mindre uppsats
Rapport- gymnasiearbetet
Essä- lite mer personlig

Ordlista- se bifogad fil
Dela in texten i stycken
Hjälper läsaren att följa med samtidigt som varje nytt stycke blir en kort paus i läsningen

När något nytt händer. Varje stycke innehåller en huvudtanke.

Markeras genom att hoppa över en hel rad.
Var saklig och redovisa källor
Texten bygger på olika källor som återges korrekt
Skribenten drar egna slutsatser
Var sparsam med ordet "jag"
Gör källhänvisningar i texten
Använd referatmarkörer
Diskutera
Arbeta i grupperom fyra. Dela in varje grupp i två par. Det ena paret får i uppgift att komma på så många argument för att det är viktigt att läsa sakprosatexter. Det andra paret gör likadant, fast för skönlitteratur. Redovisa argumenten för varandra. Vad läser ni helst själva? Varför?
Exempel på sakprosatexter
Debattartiklar
Lärobokstexter
Lagtexter
Rapporter
Bruksanvisningar
Informell stil
Stilen i en privat blogg skriven i jagform full med förkortningar och slang
Formell stil
En vetenskaplig uppsats som är saklig och opersonlig.
Skala
tja tjena hallå helsan hej god dag

informell formell

Övning
Placera följande ord längs skalan informell - formell


pengar, cash, stålar, likvida medel, kontanter, deg

mat, käk, förtäring, krubb, måltid, traktering

dö, avlida, kila runt hörnet, gå hädan, kola, gå bort
Förklara och förtydliga
Inom varje ämne finns ord som kan vara svåra att förstå
Avgör vilka fackord som behöver finnas med
Förklara gärna med konkreta exempel
Tidsföljd
sedan, efteråt, till slut, tills dess, därefter, samtidigt, slutligen, efter en stund, tidigare

Spalta upp idéer, argument eller resultat
till att börja med, inledningsvis, för det första/andra/tredje, till sist, avslutningsvis, slutligen, främst

Orsak och verkan
därför, till följd av detta, följaktligen, på grund av, alltså, som en konsekvens av, i sin tur

Sammanfatta
sammanfattningsvis, slutsatsen blir, sammantaget

Tillägga information
Dessutom, ytterligare, på liknande sätt, också, framför allt, även, medan, vidare

Klargöra och utveckla tankar
med andra ord, till exempel, exempelvis, det vill säga, nämligen

Jämföra
på liknande sätt/samma sätt, likaledes, också, likaså
emellertid, dock, icke desto mindre, å andra sidan, likväl, omvänt, tvärtemot

Skriv klart och koncentrerat
Håll dig till ämnet
Ta bort onödiga utvikningar
Undvik talspråk och vardagliga ord


Håll ihop texten med sambandsord
Niklas Orrenius skriver i sin artikel "Över tusen barn med i olaglig kartläggning" (DN 23/9 2013) att polisen i Skåne har ett register över romer i Sverige. Registret som innefattar en mapp i polisens datorsystem kallas för "kringresande",
och
lär enligt Orrenius vara en kartläggning över släktband mellan totalt 4029 romer. Han förklarar
vidare
att registret över romerna innefattar människor som redan hunnit dö
men också
att en fjärdedel av dessa är barn. 
Följ skrftspråkliga normer
Använd de/dem- inte dom
Skriv inte isär ord
Använd stavningskontroll
Variera språket med synonymer
Använd inte förkortningar i onödan
Full transcript