Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Jana Pešková

on 10 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Jaký obor mám zvolit?
Mohu studovat v zahraničí?
Naše partnerské univerzity ve Španělsku ...
Je tato škola kvalitní?
Jaké jsou vědecké výstupy?
- publikují pedagogové výsledky svého výzkumu?
- publikují v zahraničí? Vydávají knihy?
Jak vypadají zahraniční vztahy?
- množství partnerských univerzit
- možnost získat dvojí diplomy
- pořádání mezinárodních konferencí
Jak se tam dostanu?
Bez přijímacích zkoušek...
... podle dobrých výsledků na SŠ
Celkový studijní průměr do
1,90
za poslední
3
uzavřené roky
Průměr z profilového předmětu (
španělský jazyk
) do
1,50
Na základě ústního pohovoru
... na co se mám připravit?
Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
•Rozhled ve španělské/hispanofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od španělských, resp. hispanofonních autorů (v češtině i v originále).
•Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a hispanofonních zemí; současný španělský politický, společenský a ekonomický život; španělské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění).

Ústní pohovor pro jednooborové a dvouoborové bakalářské studium - Španělský jazyk a literatura
Ústní pohovor pro jednooborové bakalářské studium - Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Přijetí na základě ústního pohovoru
Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:
Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a hispanofonních zemí; současný španělský politický, společenský a ekonomický život; španělské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění); španělsko-české vztahy.
Domluvím se s mnoha lidmi...
Cestovní ruch
Mezi nejdynamičtější sektory španělské ekonomiky patří bezpochyby
cestovní ruch
-
Barcelona, Granada, Mallorca, Tenerife
...
Česká republika (Praha, Český Krumlov, ...) patří mezi preferované destinace španělských turistů.
Ocení perfektní servis ve své mateřštině!
K obchodování se španělsky mluvícími zeměmi
[…] Bez španělštiny se při obchodním jednání neobejdete. Angličtina je používaná pouze ve velkých nebo exportně zaměřených firmách […].


Zdroj:
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/obchodovani-spanelsko/
... je
španělština
nutná! V "desateru" pro obchodování se Španělskem na webu Czech Trade stojí:
Ekonomika
Cestovní ruch
... protože anglicky už umí každý
... protože chci procestovat Jižní Ameriku
... protože je to příjemný jazyk
Obtížnost ...
Španělština
pochází z latiny. Má poměrně jednoduchou výslovnost a pokud již znáte jiný románský jazyk, je poměrně snadné se ji naučit.
Ve
španělsky

mluvících zemích
mají svá sídla celosvětově proslulé firmy a značky z oblasti oděvního, automobilového, potravinářského, elektrotechnického, atd. ... průmyslu!
Na důkaz toho několik nezbytných (ale výmluvných) čísel.
Španělština
je:
• 3. nejrozšířenějším jazykem světa
• po angličtině 2. nejrozšířenějším mezinárodním dorozumívacím jazykem
• oficiální řečí v 21 zemích
• pro 390 milionů lidí mateřským jazykem, což je 8 % světové populace
• na internetu 2. jazykem, s více než 216 miliony španělsky hovořících uživatelů
• jazyk, který se používá v prestižních mezinárodních organizacích (OSN)

Ovšem ani návštěva a procestování krás španělsky mluvících zemí Jižní Ameriky už dnes nejsou nesplnitelným snem -
Machu Picchu
,
Dominikánská republika
,
Kuba
,
Buenos Aires
... !
Znalost španělštiny může nejen usnadnit dovolenou, ale umožní také pracovat v cestovnímu ruchu, ať už v oblasti aktivní či pasivní turistiky.
... protože Vás španělština baví stejně tak jako nás!!!
Proč studovat španělštinu na jihočeské FF JU ?
Co nabízíme ... ?
A naopak: budete-li umět
španělsky
, relativně snadno porozumíte i ostatním románským jazykům:
italštině
,
francouzštině
,
portugalštině
...
Kultura
Ve španělsky mluvících zemích se nachází unikátní množství
architektonických

památek
a řada světově významných sbírek
výtvarného umění
:
El Greco, Velázquez, Picasso, Dalí
...
Španělsko, Latinská Amerika ... to je také
tanec
: flamenco, salsa, tango, merengue ...
V českých zámeckých a šlechtických knihovnách se nacházejí významné
sbírky ve španělštině
, které čekají na prozkoumání a zpracování...
Chci studovat španělštinu v bakalářském stupni (3 roky)
Jednooborové studium
Dvouoborové studium
(v kombinaci s druhým oborem: anglický/německý jazyk a literatura, bohemistika nebo historie)
Španělský jazyk
pro evropský a
mezinárodní obchod
Španělský jazyk a literatura
Španělský jazyk a literatura
Chci studovat španělštinu v navazujícím magisterském stupni (2 roky)
Jednooborové studium
Dvouoborové studium
(v kombinaci s druhým oborem: AJ, FJ,IJ, bohemistika nebo historie)
Španělský jazyk
Učitelství španělského
jazyka pro střední školy
Španělský jazyk a literatura
Chci studovat španělštinu v doktorském stupni (3 roky)
Románské jazyky
Obsah studia
... co se ve škole naučím?
Dobře mluvit a psát španělsky.
Rozumět systému španělské gramatiky a lexika.
Orientovat se ve španělské a hispanoamerické literatuře, kultuře, reáliích, dějinách...
Naučit někoho španělsky.
Překládat odborné i umělecké texty.
Orientovat se v českém i španělském právním systému.
Překládat autentické právní texty a rozumět jejich obsahu.
Zkoumat jazykové jevy, které zatím nejsou dobře popsány.
Efektivně využívat specializované informační technologie (jazykové korpusy, elektronické slovníky, nástroje pro počítačem podporovaný překlad...)
Vigo
Santander
Alcalá de Henares
Granada
Salamanca
Valladolid
Alicante
Badajoz
V navazujícím magisterském studiu oboru Španělský jazyk máte možnost získání prestižního "Dvojího diplomu" (tzn. 1 studium na 2 vysokých školách zároveň):

diplom univerzity v Salamance (obor Máster de la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera) a diplom FF JU (jednoobor Španělský jazyk) !!!
Další důvody ... ?
Nepropásněte mezní datum pro podání přihlášek do bakalářského studia: do 15.3.2019!!!
POZOR: 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na AR 2018/2019- příhlášky je možno podávat do 31.8.2018!!!!
Islas Canarias
Jak se tam dostanu?
Chci studovat španělštinu v bakalářském stupni (3 roky)
Chci studovat španělštinu v navazujícím magisterském stupni (2 roky)
... musím být absolventem bakalářského oboru Španělský jazyk (nebo příbuzný obor) na některé z VŠ v České republice nebo v zahraničí
... musím vykonat přijímací ústní pohovor, během něhož prokáži praktickou i teoretickou znalost španělského jazyka
Nepropásněte mezní datum pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia: do 30.4.2019!!!
Překladatelství španělského jazyka a anglického jazyka
Kde získám
další informace?
Nebo nás navštivte osobně ... Den otevřených dveří:
18.1.2019
Webové stránky
Ústavu romanistiky
Facebook
E-mail
romanist@ff.jcu.cz
https://www.facebook.com/uro.cb?fref=ts
http://www.ff.jcu.cz/ustav-romanistiky
návštěva španělského
velvyslance na FF JU, duben 2017
návštěva španělského
velvyslance na FF JU, duben 2018

my a naši partneři ze Salamanky v Salamance :-), květen 2018
vzdělávací seminář pro učitele španělštiny - duben 2017
Tématická exkurze do institucí EU se zaměřením na překlad - únor 2017, Brusel
... teorie versus praxe ... nebo obráceně ? ... Sophia, jazykové služby s.r.o. - březen 2018
návštěva mexického velvyslanectví v Praze, květen 2018
Premio Iberoamericano 2017
Premio Iberoamericano 2018
Den s překladem - vzdělávací pro studenty SŠ
návštěva na velvyslanectví Peru v Praze,
květen 2018
Full transcript