Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De fem tjänstegåvorna

Copy this quick tutorial to learn how prezi works
by

John Derneborg

on 19 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De fem tjänstegåvorna

Tjänstegåvorna i församlingen
Herden
Läraren
Evangelisten
Profeten
Efesierbrevet 4:7-13

Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor . 9 Det att han steg upp , vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden ? 10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.
Nåd och kraft i Jesu undervisning

En lärare skapar ofta en "wow-känsla" inför sanningar i Guds Ord.

Inte bara "snack" utan det leder fram till helande och upprättelse.
Tjänstegåvorna
Samlar sin flock

Skyddar sin flock

Leder flocken till platser där fåren får äta
Aposteln
Herden samlar sin hjord

Herden skyddar sin hjord

Herden leder hjorden till platser där fåren
kan äta.
Har sitt huvudfokus på Guds vilja i himlen med en önskan att se det ske här på jorden!

Bidrar med att skapa en miljö där andra tjänster kan blomstra.

Lever i tillbedjan och sträcker sig mot det övernaturliga.

Strider mot ondskan, vill se befrielse och helande. Älskar äventyr och nya saker!

De förväntar sig att församlingen ska ha en påverkan långt bortom deras egen stad.

Fungerar i de andliga gåvorna och lever ut dem på ett naturligt sätt. Bär församlingens DNA med naturlig känsla för det som är av Gud.

Skapad för rörelse och för att inta ny mark.

Skapar och lever i nätverk bortom den egna församlingen.
Svagheter:

Inte så bra på att se människors behov. De är mer intresserade av den stora bilden.

Apg. 6:4 "Själva ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst..."
Hjälper oss att förvänta oss att Gud ska göra något!

Apostlar och profeter har båda ett fokus på himlen och arbetar båda för att himmelriket ska bryta fram här och nu.

Viktigt för profeten att vara trogen Gud så att vi kommer in i det Gud har för oss.


Profetens tjänst strävar efter att svara på två frågor:
1. Vem är Gud?
2. Vad är det Gud önskar från oss här och nu?

En profetisk person lider med Gud när Guds folk syndar. Han/hon är passionerad och har en tendens att visa starka känslor - kan bli arg.

De är de första att känna av om församlingen har vikit av från Guds plan.
De märker av orättvisa, otrohet och likgiltighet mot Gud.
De iaktar samhället med ett öga och Gud med det andra.
Biblisk grund för att identifiera profeter:

1. Huvuduppgiften är att kalla människor tillbaka till Gud.
2. De kallar oss fram till det Gud har för oss.
3. Alla sanna profeter förmedlar även energi och passion - inte enbart tillrättavisning.
4. De identifierar sig med Guds folk.

Utebliven profettjänst i församlingen får konsekvenser:

1. Lägre förväntan på att Gud talar idag.
2. Lägre förväntan på att Gud gör under idag.
3. Vi nöjer oss med den rådande friden istället för att inta Gud bästa för oss.
4. Vi tappar det eviga perspektivet.
5. Vi får svårare att se Gud som vår vän, vår beskyddare m.m.

Svagheter:

1. En profet kan upplevas tjatig, aldrig nöjd, att han/hon dömer ut andra för lätt, glädjedödare.

2. Den profetiska personen måste lära sig att glädja sig över och fira det Gud gör och inte enbart titta på avståndet som är kvar till målet!

En profets storhet ligger i hans/hennes förmåga att hålla både Gud och människa i tanken samtidigt. Men detta skapar en "spänning". Det kan bli en kamp att leva med "gapet" och försöka minska det.
Är alltid på jakt efter nya människor och arbetar hela tiden på att skapa ett positivt möte mellan människor och församlingen. Vill förmedla evangeliet.

De har en förmåga att få folk att köpa deras budskap.

De är välutrustade med social kompetens. Jobbar relationellt.

Duktiga på att dra ihop folk. Skapar mötesplatser.

Skickliga på att tillämpa evangeliet i vardagen.

Duktiga på att koppla samman Gud och människor och att hjälpa dem förstå sitt behov av Jesus.
Pedagogiska insikter som gör det lättare att undervisa om tjänstgåvorna:

1. Insikter om variationer i tjänsterna.
Ex. Apostlarna Paulus och Petrus.

2. Insikten om att det finns ett helt spektrum av andlig mognad.
(Enom skillnad mellan en mogen och en oerfaren profet. Skillnaden mellan att vara profetisk och att ha en profettjänst. Skillnaden mellan evangelistisk och att vara en evangelist)
"Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet" Ef 6:19

"Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet." Fil 1:12

"Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. " 1 Pet 4:12
Vilket är vårt fokus när vi går genom svårigheter, att komma ur dem så snart som möjligt, eller att missionsuppdraget ska fullföljas?

Är det ditt största fokus att be om frälsning i Sverige och utöver världen tillsammans med församlingen?

"Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. " 2 Pet 3:9

Är du beredd att lida för evangeliets skull?
Olika stilar:

1. Konfrontation Apg 2:14-24, 37-41
2. Intellekt Apg 17:18-31
3. Vittnesbörd Joh 9:1-17, 24-34
4. Relation Mark 1:1-20
5. Inbjudare John 4:4-30, 39-42
6. Tjänare Apg 9:36-42

Evangelister är duktiga på att rekrytera, men kan ha svårare att integrera människor i församlingen.
En missionerande församling
och min roll i den!

En identifieringsmodell:
Full transcript