Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L-Ghazliet Fil-Hajja

L-ewwel presentation mis-sensiela Ezercizzi Nazzarenu 2013
by

Alan Grech

on 17 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L-Ghazliet Fil-Hajja

L-Ghazliet fil-Hajja Fr. Charles Tabone O.P. L-Ghazla... Importanti li taghzel u ma tingarx

1) Mil-Kurrent
2) Mic-cirkustanzi
3) Minn Haddiehor Ghazliet fundamentali fil-hajja L-Ghazla t’Alla Gesú jipproponielna tliet ghazliet sinifikattivi u fundamentali Wahda minn dawn l-ghazliet hu Alla.
Jekk naghzel lil Alla f’hajti, x’post qed naghtih? 1. L-ghazla li taghmel tezori fis-sema u mhux tezori fuq l-art.

2. L-ghazla tad-dawl u mhux tad-dlam.

3. L-ghazla bejn zewg sidien ; ghax ma tistax taqdihom it-tnejn. Mt 6, 19-24

Tgeddsux għalikom teżori f'din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu. Iżda ġgemmgħu għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid, u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll.

Il-musbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Jekk mela għajnek hija safja, ġismek kollu jkun imdawwal. Iżda jekk għajnek hi marida, ġismek kollu jkun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar id-dlam!

Ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien; għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. Gemma’ ghalik
tezori fis-sema 1 Aghzel li
tghix fid-dawl 2 3 Aghzel liema
sid ser taqdi 1) Alla ma jkunx f’qalbu, ghax ma jkunx it-tezor tieghu

2) Alla ma jkunx id-dawl li jdawwallu hajtu, ghax ikun ipprefera d-dlam

3)Alla ma jkunx is-sid tieghu, ghax ikollu sid iehor li qedjikmandah.

Mt 6, 25-33

"Għalhekk ngħidilkom: tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x'se tieklu jew x'tixorbu, anqas għal ġisimkom x'se tilbsu. Jaqaw il-ħajja m'hijiex aqwa mill-ikel, u l-ġisem aqwa mill-ilbies? Ħarsu lejn l-għasafar tas-sema; la jiżirgħu u lanqas jaħsdu u lanqas igeddsu fl-imħażen, u madankollu Missierkom li hu fis-smewwiet jitmagħhom! Intom ma tiswewx aktar minnhom? U min minnkom, bl-inkwiet kollu tiegħu, se jseħħlu jtawwal għomru mqar b'jum wieħed biss? U għall-ilbies għalfejn tinkwetaw ruħkom?

Ħarsu lejn il-gġilji ta' l-għelieqi, kif jikbru! U la jitħabtu u lanqas jinsġu. Madankollu, ngħidilkom, anqas Salamun, fil-glorja kollha tiegħu, ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibbes hekk ħaximqarixa selvaġġgga li llum hawn u għada tinxteħet fil-forn, kemm aktar lilkom, nies ta' fidi cċkejkna! Għalhekk toqogħdux tinkwetaw ruħkom u tgħidu, "X'se nieklu?' jew 'X'se nixorbu?' jew 'X'se nilbsu?', għax dawn huma kollha ħwejjeġg li jfittxuhom il-pagani. Imma Missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtiġguh. Mela fittxu l-ewwel is-Saltna u l-gġustizzja ta' Alla, u dan kollu jingħatalkom ukoll. Hawn min qatt ma jiehu decizjoni, u din l-ghazla ma jaghmilha qatt. JIEN ALLA L-inkwiet u t-tħassib Third day - "God of wonders"
Full transcript