Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dozarea temei pentru acasă

No description
by

Silvia Turcan

on 21 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dozarea temei pentru acasă

Dozarea temei pentru acasă
„Marea artaă a unui profesor constaă în cizelarea manierelor şsi în formarea mintii.”
J. Locke,


A-i învăţata pe elevi , la „a-i învăţata
cum saă învetţe sşi cum saă devinaă”.
În realizarea acestui scop, temele date pentru acasaă au un rol primordial. Prin ele elevii îşsi formeazaă temeinice deprinderi de muncaă sşi independentaţă, deprinderi care le vor servi în viataţă. Cine nu sştie saă muncească în şscoală greu va munci în viata.ţă
functii educative
- dezvoltarea capacitatăţilor de cunoasştere;
- dezvoltarea sentimentelor sşi a
trăasaăturilor de personalitate.

Scop
Consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor recent dobîndite, prin faptul că-şi aduc contribuţia prin forme specifice la întărirea celor învăţate în clasă.
Condiţii ce trebuiesc respectate
bine dozate
Timpul instituţionalizat de învăţare să se încadreze în limita maximă a celor 8 ore pe zi şi a celor 5 zile lucrătoare pe săptămână stabilite pentru timpul de muncă instituţionalizat.
La vârstele mici (învăţământ primar şi gimnazial) ar trebui ca această limită să coboare la 6 ore pe zi sau chiar mai puţin. Trebuie avut în vedere acest lucru deoarece un program impus de şcoală care depăşeşte acest acest timp riscă să fie realizat parţial sau deloc, mai ales în ceea ce priveşte a doua parte a programului (temele de acasă şi studiul individual).
Elevii îşi alcătuiesc propriul program aducându-l la „normalitate” sau reducându-l. Ori dacă cadrul didactic realizează în procesul predării o învăţare parţială ce ar trebui completată prin studiu individual şi muncă independentă, rămâne definitiv o învăţare parţială. Dar nu trebuie trecut nici în cealaltă extremă, a unui program redus, simplu şi nesolicitant, prea liberal care ar avea de asemenea consecinţe negative asupra elevilor.
În ceea ce priveşte timpul acordat temelor psihologii recomandă ca durata efectuării temelor să nu depăşească
20 – 30 minute pentru elevii din clasa I –i în perioada postalfabetară,
30 – 40 minute pentru şcolarii de clasa a II-a,
o oră pentru cei din clasa a III-a o oră
şi jumătate pentru cei de clasa a IV-a,
2 ore 5-6,
3 ore 7-9.
 Să fie atent selecţionate pentru ca să nu se repete prea multe exerciţii de acelaşi fel.
 Să vizeze completarea şi adâncirea cunoştinţelor predate. În clasă nu se predă totul şi nu se poate face toate exerciţiile necesare la lecţie.
 Diferenţierea şi individualizarea temelor constituie o altă importantă condiţie ce trebuie respectată.
 Temele date să fie explicate.

Tipologia temei pentru acasă
În funcţie de obiectivele dominante vizate de profesor,
temele se pot grupa în categorii, cu note similare, dar şi cu efecte pozitive sau negative similare.
Astfel,
V.Okoni diferenţiază temele:
• care urmăresc fixarea cunoştinţelor însuşite în cadrul lecţiei şi care constau în învăţarea după manual sau după notiţe;
• focalizate pe dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor a căror formare a fost iniţiată în orele de curs;
• centrate pe însuşirea de cunoştinţe noi, care anticipă o lecţie ce urmează a fi predată sau completează o lecţie deja abordată;
• mixte, reunind două sau mai multe dintre scopurile anterior anunţate.


Concluzii
Proiectarea pedagogică a temei trebuie să se întemeieze pe
studierea capacităţii de muncă a elevilor, să asigure distribuirea raţională a acesteia pentru realizarea echilibrată a tuturor obiectivelor procesului educaţional şi să se pună în concordanţă volumul şi structura solicitărilor cu volumul şi structura capacităţii de muncă al elevilor.
Se impune stabilirea unor limite raţionale, atât minimale cât şi maximale, ale timpului instituţioanalizat de învăţare.
Tema trebuie să fie interesantă, să stimuleze căutările, să provoace elevul, să menţină motivaţia de apropiere, evitând monotomia, plictiseala, superficialitatea, delegarea responsabilităţilor.
Full transcript