Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PUNIM SEMINARIK

No description
by

Aulona :)

on 16 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PUNIM SEMINARIK

PUNIM SEMINARIK
SHKOLLA E MESME E LARTË
GJIMNAZI “KUVENDI I ARBËRIT” – FERIZAJ
Lënda :FIZIKË
Tema: PROCESI IZOTERMIK-LIGJI I BOJL-MARIOTIT
PROFESOR:
YLBER UKSHINI
PUNUAN:
AULONA QERIMI
VIONDA SALIHU
X1
Kemi tri izoprocese :
-proceset izotermike(t=const.) ;
ligji i Bojl-Mariotit
-proceset izobarike(p=const.) ;
ligji i Gej-Lysakut
-poceset izohorike(V=const.) ;
ligji i Sharlit
Kalimi i gazit nga njëra gjendje në tjetrë quhet
proces
.
Në vartësi se cilët parametra ndërrojnë dhe cili mbahet konstant fitojmë të ashtuquajturit
izoprocese
(greq.izo-
e pandryshueshme).
Çka kuptojmë me proces izotermik?
Procesi izotermik është një ndryshim i një sistemi, në të cilin temperatura mbetet konstante: ΔT = 0
Ne do të flasim rreth proceseve izotermike,më gjegjësisht për Ligjin e Bojl-Mariotit.
Ligji i cili shpreh vartësinë e shtypjes ndaj vëllimit të gazit të përsosur për temperaturë konstante quhet
ligji i Bojl-Mariotit
.
Pak histori.
Marrëdhënia midis presionit dhe vëllimit është vërejtur së pari nga dy shkencëtarë të rinj, Richard Towneley dhe Henry Power.

Robert Boyle ka konfirmuar zbulimin e tyre përmes eksperimenteve dhe ka publikuar rezultatet.

Fizikanti francez Edme Mariotte zbuloi ligjin rreth presionit izotermik,edhe pse këtë e kishte bërë Bojli më parë,por ky deklaroi se ky proces ndodh në qoftë se nuk ka asnjë ndryshim në temperaturë.
DEFINICIONI

Vetë ligji mund të thuhet si vijon:
-Për një sasi të caktuar të një gazi ideal mbajtur në një temperaturë të caktuar, presioni dhe vëllimi janë anasjelltas proporcional.

Ligji i Bojl-Mariotit ka të bëjë me grimcat e gazit në një mjedis.Dhe çfarë mendoni për ndeshjet me muret dhe ndeshjet me njëra-tjetrën në qoftë se ne e zvogëlojmë vëllimin e enës ?
Një shembull tjetër :
p
V
=
const
ose

p
V
=
k

ku :
p
tregon presionin e sistemit

V
tregon vëllimin e gazit dhe

k
është një vlerë konstante përfaqësuese e presionit dhe
vëllimit të sistemit
p1V1=p2V2
m=ρD1V1
m=ρD2V2
p1
/
ρD1
=
p2
/
ρD2

FALEMINDERIT PËR VËMENDJE!
NËSE KENI DIÇKA TË PA QARTË, NA PYESNI!

SHIKONI
NDËGJONI
PYESNI
MBANI MEND
Vërtetimi i këtij ligji mund të bëhet në dy mënyra:
1.
Përmes eksperimenteve
(karakter fizik)
2.
Përmes ekuacioneve
(karakter matematik)
Full transcript