Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Simulain at Konsiderasyon

No description
by

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Simulain at Konsiderasyon

Ang Pagsasalin:
- Isang pagpapaunawa sa kahulugan ng isang teksto sa pamamagitan ng paglikha ng katumbas nitong teksto.

- Ito ay isang proseso na nagaganap na kahit sa panahon pa ng mga Griyego.

Introduksyon:
- Ang wikang Filipino ay isang buhay o dinamikong wika.

- Ang mainam na gawin ng tagasalin ay tiyakin na ang mga katumbas na gagamitin ay ang karaniwang ginagamit upang maging natural ang dating nito sa bagong mambabasa.

d. Sa pagsasalin, bigyang-halaga ang nagbabagong anyo ng wikang Filipino.
- Bawat wika ay may angking sistema kagaya ng: palatunugan, palabuuan at sintaksis.

- Sa yugto na ito, dapat mong isaalang-alang sa iyong sarili na kapag ikaw ay nagsasalin hindi mo dapat bawasan ang orihinal sa salin o dagdagan ang orihinal sa salin.

b. Bawat wika ay may kani-kaniyang natatanging kakanyahan.
- Ito ay nangangahulugan na ang naturang kaisipan ng orihinal ay kailangang muling mabuhay sa salin upang maging katanggap-tanggap ito sa bagong mambabasa.
c. Ang salin ay dapat matanggap ng bagong mambabasa.
- Ang wika ng isang kultura ang siyang natatanging wika na may kakayahang ipahayag ang mga kaisipan ng naturang kultura.

Halimbawa:

Bigas – Rice
Sinangag – Fried rice
Kanin – Steamed rice
Lugaw – Porridge

a. Bawat wika ay nakaogat sa kultura ng mga taong gumagamit nito.
Mga Simulain at Konsiderasyon
slides by mhuu
Mga Salik na may malaking epekto sa Gawaing Pagsasalin:
e. Sa pagsasalin, isaisip ang pagtitipid ng mga salita.
- May mga pagkakataon na sa tiyak na tumbasan ng mga salita, nagkakaroon ng sobra-sobrang salita na maari namang maiwasan kung ang pangingibabawin ang ay pagiging tapat sa kaisipan at hindi sa salita.
f. Pahalagahan na ang bawat salita ay may tiyak na kahulugan kung ito ay nakapaloob sa isang pahayag.
- Ang isang salitang nakapaloob sa isang pahayag ay nagkakaroon ng ibang kahulugan sa sandaling ito ay nagging bahagi ng isang pangungusap.

Halimbawa:
- Ang bata ay tumatakbo.
- Tumakbo siya noong nakaraan.
- Mabagal tumakbo ang sasakyan ko.
- Tinakbuhan ako ng katulong ko.
- Tumatakbo ang oras.

- Kailangan maging maingat ang tagasalin sa pagtuklas ng kahulugan at tiyakin na kaniyang iniuugnay ang bawat salitang nakapaloob sa pangungusap upang matuklasan ang kahulugan.

g. Ang mga daglat, akronim at pormulang unibersal ay hindi na isinasalin.
- Ito ay tinatanggap na ta hindi na kailangan pang isalin at sa kadahilanang maari pa itong pagsimulan ng di pagkakaunawaan kung hahanapan ng katumbas ang salita.
Mga Konsiderasyon Bago Magsalin


a. Layunin
- Sa pagsasalin, mahalagang malinaw sa tagasalin ang layunin ng orihinal na teksto upang kanyang matiyak na ang naturang layunin ay kanyang malilipat din sa salin.
b. Mambabasa
- Dapat malinaw sa tagasalin kung para kanino ang isasagawang salin.

- Dapat ay may tiyakna tatanggap ng teksto dahil ang uri ng mambabasa ng salin ay makakaimpluwensya din sa magiging anyo ng salin.

c. Anyo
- Mayroong iba’t ibang tekstong babasahin kung kaya’t iba’t ibang teksto rin ang maaring isalin.

- Kung ano ang anyo ng orihinal na teksto ay ganoon dapat ang anyo ng salin.

d. Paksa
- Dapat kilalaning mabuti ng isang tagasalin ang akdang nais niyang isalin.
e. Pangangailangan
- Magsalin lang kung kinakailangan at gumawa ka rin ng orihinal na akda.

- Hindi matutumbasan ng isang mahusay na salin ang isang mahusay na orihinal.
Full transcript