Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Passend onderwijs

No description
by

Esther Sloots

on 29 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Passend onderwijs

Passend onderwijs
Waarom?
Wat?
Wanneer?
Wie?
Waar?
Situatie voor passend onderwijs
Onderscheid lichte en zware ondersteuning
Samenwerkingsverbanden WSNS
Knelpunten vorige systeem
> thuiszitters
> complex en bureaucratisch
> sterke groei speciaal onderwijs en rugzakleerlingen
> onvoldoende afstemming met brede zorgdomein
> kwaliteit speciaal onderwijs onvoldoende

De wet passend onderwijs
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2020
> inhoudelijke voorbereiding
> inrichten rechtspersoon
> inrichten ondersteuningsplanraad
> opstellen (concept)ondersteuningsplan
> 1 november: SWV is rechtspersoon
> uiterlijk begin 2014: overleg met gemeente
over ondersteuningsplan
> 1 februari: ondersteuningsplan voorgelegd aan
ondersteuningsplanraad
> 1 mei: ondersteuningsplan vastgesteld en opgestuurd
naar inspectie
> 1 augustus: wet van kracht:
> zorgplicht ingevoerd
> landelijke indicatiestelling vervalt
> geld voor ambulante begeleiding naar (v)so-scholen
> deel van geld voor ondersteuning naar SWV

> start nieuwe bekostigingssystematiek
> start verevening

> 1 augustus: verevening afgerond
Leraar
School
Samenwerkingsverband
Ouder
Leerling
Politiek
1. Nieuwe samenwerkingsverbanden


2. Budget voor ondersteuning naar samenwerkingsverband
3. De school heeft zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuning
4. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft
6. Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op
8. Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op
9. Instemmingsrecht via ondersteuningsplanraad
Schoolondersteuningsprofiel?
Ondersteuningsplan?
In de klas moet het gebeuren...
Ondersteuningsplanraad?
Basisondersteuning?
Scholing?
Begeleiding?
Grenzen?
Groepsgrootte?
Zorgleerlingen?
Ontwikkelingsperspectief?
Misverstanden:

1. Passend onderwijs is een bezuiniging
2. Elke school moet elke leerling opvangen
3. Het speciaal onderwijs verdwijnt
Landelijke indicatiecriteria
77
74
7. scholen maken een scholingsplan
Passend onderwijs vanuit de leraar bezien
1. Kloof tussen management en werkvloer
2. De groepsgrootte is bepalend
3. De wil is er, maar de tijd en ondersteuning ontbreekt
"Er is nog niet eens met ons besproken wat er in de klas moet en gaat gebeuren"
"In een klas met 30 leerlingen kun je geen recht
doen aan een zorgleerling, al ben je nog zo'n goede docent"
"Hoe organiseer je al die verschillende aandacht
en behoeftes gedurende de dag?"
(AOb, 2013)
5. Handelingsplan wordt ontwikkelingsperspectief
MR
Wat is mijn rol?
In gesprek?
Onderwijsondersteunend personeel
Meer info: www.passendonderwijs.nl
Veranderingen in de medezeggenschap
- Ondersteuningsplanraad
- MR op school
- MR in het samenwerkingsverband
- 1 feb: voorstel ondersteuningsplan naar ondersteuningsplanraad
- De OPR spreekt zich binnen 4 weken uit over het voorstel
- Bij instemming: binnen 2 weken voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)
- Uiterlijk 15 april: bindende uitspraak LCG WMS over het eerste ondersteuningsplan
- Uiterlijk 1 mei: indiening eerste ondersteuningsplan bij de Inspectie

2014
Medische handelingen?
Full transcript