Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Kontinente ng Daigdig?

No description
by

Emily Mission

on 14 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Kontinente ng Daigdig?

Ano ang Kontinente?
Tinatawag na kontinente ang pinakamalawak na masa ng lupa sa babaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkaugnay samantalang ang iba ay napapalibutan ng katubigan.
Alfred Wegener, isang German Meteorologist naniniwala na dati ng magkakaugnay ang mga kuntinente sa isang super kontinente na tinatawag na Pangaea
Permian
250 million years ago
Triasic
200 million years ago
Jurassic
150 million years ago
Cretaceous
65 million years ago
Present day
250 milyon taon - Mayroon lamang isang super continent na tinawag na Pangaea na pinapaligiran ng karagatang tinawag na Panthalassa Oceann
Ano ang mga kontinenting bumubuo sa daigdig?
1. Asia
2. Africa
3. North America
4. Antarctica
5. South America
6. Europe
7. Australia at Oceania
Ang Pitong Kontinente:
Kulayan ang mga Kontinente ayon sa color legend na ibinigay:
IIIII- Australia at Oceania
IIIII- Asia
IIIII- Africa
IIIII- North America
IIIII- South America
IIIII- Antractica
IIIII- Europe
Africa-
Nagmula sa Africa ang malaking suplay ng ginto at diamante. Naroon din ang Nile River na pinakamahabang ilog sa buong daigdig, at ang Sahara Desert, na pinakamalaking disyerto. Ang Africa ay nagtataglay ng nakamaraming bansa kung ihahambing sa ibang mga kontinente.
Antarctica -
ang Antarctica natatanging kontinenteng natatakpan ng yelo na ang kapal ay umaabot ng halos 2km.(1.2 milya). Dahil dito, walang taong naninirahan sa Antarctica maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Gayunpaman, sagana sa mga isda at mammal ang karagatang nakapalibot dito.
Asya - Pinakamalaking kontinente sa mundo sinasabing ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsamang lupain ng North at South America. Tinatayang ang kabuuang sukat nito 1/3 sa kabuuang sukat ng lupain sa daigdig. Nasa Asya din ang China na may pinakamalaking populasyon sa daigdig at ang Mt. Everest na pinakamataas na bundok sa pagitan ng Sagamartha Zone sa Nepal at Tibet sa China.
Europe - ang laki ng Europe ay (1/4) na bahagi lamang ng kalupaan ng Asya. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig sa lawak na halos 6.8% ng kabuuang lupa ng daigdig.
Ang Australia at Oceania- ay kinikilala ring kontinenting pinakamaliit sa daigdig. Napapalibutan ito ng Idian Ocean at Pacific Ocean, at inihihiwalay ang Arafura Sea at Timog Sea.
Dahil sa mahigit 50 milyong taong pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente, may mga bukod tanging species ng hayop at halaman na sa Australia lamang matatagpuan. Kabilang dito ang kangaroo, wombat, koala, Tasmanian devil, platypus, at iba pa.
Ang North America ay may hugis na malaking tatsulok subalit mistulang pinilasan sa dalawang bahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. Dalawang mahabang kabundukan ang matatagpuan sa kontinenteng ito - ang Applacian Mountains sa silangan at Rocky Mountains sa kanluran.
South America- ay hugis tatsulok na unti-unting nagiging patulis mula sa bahaging equator hanggang sa Cape Horn sa Katimugan. Ang Andes Mountain na may habang 7,240km (4,500 milya) ay sumasakop sa kabuuang baybayin ng South America
karagdagang sa natutuhan mo tungkol sa mga kontinente ng daigdig, ipaliwanag sa ibaba ang mala-jigsaw puzzle na hugis ng South America at Africa, at ang bahaging ginagampanan ng daan-daang bulkan sa rehiyong tinatawag na Pacific Ring of Fire.
Pamprosesong Tanong:
1. Ano ang mga katangi-tanging
paglalarawan sa bawat kontinente?
2. Sa anong aspeto nagkakatulad o
nagkakaiba ang mga kontinente?
3. Bakit mahalagang pag-aralan ang
mga paglalarawan tungkol sa mga kontinente ng daigdig?
GAWAIN 6 Three Words in One
Saang kontinente matatagpuan ang mga pook/hayop na tinutukoy sa bawat bilang? Isulat ang sagot sa kahon.
1. Nile River Sahara Desert
Egypt
2. Hodson Bay Appalachian Mountains
Rocky Mountain
3. Andes Mountain Cape horn
Argentina
4. K-2 Lhotse
Tibet
5. Kangaroo Tasmania Devil
Micronesia
6. Iberian Peninsula Italy
Balkan Peninsula
Mga Kontinente ng Daigdig
Takdang Aralin:
Punan ang mga sumusunod na patlang ng mga
hinihinging datos tungkol sa Pitong

Kontinente
. Isulat ito sa inyong kwaderno.
Kontinente Lawak (Km2) Tinatayang populasyon Bilang ng bansa

Asya

Africa

Europe

North America

South America

Antarctica

Australia o
Oceania
Bundok Taas (sa metro) Lokasyon
Everest

K-2

Kangchenjunga

Lhotse

Makalu

Cho Oyu

Dhaulagiri

Manaslu

Nanga Parbat

Annapurna
Talahanayan 1.4 : Pinakamataas na Bundok ng Daigdig
Talahanayan 1.5: Mga Karagatan sa Daigdig
Karagatan
Average na
lalim (sa
talampakan)
Pinakamalalim na bahagi
(sa talampakan)
Lawak (sa
kilometro
kuwadrado
Pacific Ocean


Atlantic Ocean


Indian Ocean


Southern Ocean


Arctic Ocean
bundok
bulubundukin
disyerto
ilog
dagat, look
golpo

Anyong lupa
1. Greenland
2. Madagascar
3. Borneo
4. Mt. Everest
5. Mt. Kilimanjaro
6. Sahara desert
7. Himalayas Mountain Range
8. Andes Mountain Range
9. Appalachian Mountain Range
10. Tibetan Plateau
11. Scandanavian Peninsula
12. Arabian Peninsula

Anyong Tubig
1. Nile River
2. Amazon River
3. yangtze River
4. South China Sea
5. Mediterranean Sea
6. Caribbean Sea
7. Bering Sea
8. Arabian Sea
9. Bay of Bengal
10. Hudson Bay
11. Gulf of Mexico
12. Persian Gulf
Gawain 7:
Punan ang mapa ng mga natatanging anyong lupa at tubig ng daigdig na nasa loob ng kahon. Gamitin ang mga sumusunod na simbolo.
Full transcript