Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2.1 Eemland300

No description
by

Prezi@ deelnemen

on 25 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2.1 Eemland300

Tafel: 2.1
Tim van den Broek
Behoud uniek open en stil polderlandschap met een rijk en gevarieerd weidevogelecosysteem

Behoud van een open polderlandschap LANDSCHAP:
vrije zichtlijnen
geen bomen
geen windmolens
behoud van de ruimte
openheid handhaven
geen mais

Behoud karakteristieke polder FAUNA:
weidevogels behouden
minder (zomer)ganzen, maar ze horen er wel bij
huidige grondwaterstand handhaven, liefst verhogen
gezond bodemleven
minder (kunst)bemesting
gezond ecosysteem
rijke biodiversiteit
Kennis van de deze unieke polder:
over de geschiedenis
verhalen vertellen
ontstaansgeschiedenis
wat er te vinden is
Rol van de agrariërs:
bescherming weidevogels
Agrariers horen bij dit landschap
behouden de openheid
Nestmarkeren
Voor behoud van de weidevogels bij agrariërs zijn we afhankelijk van de bereidheid van die agrariers
Melkveehouderij
Let op schapen en paarden
RUST in de polder
autoverkeer (trekkers horen bij het landschap)
geen grootschalige recreatievormen
nieuwe economische activiteiten op voormalige boerderijen trekken extra verkeer, dit is ongewenst
wat moet er gebeuren
welke hobbels
waar willen we uitkomen

Wat is nodig?
constructieve samenwerking boeren, natuurbeheerders, waterschap, provincie en gemeenten, vogelwerkbeschermers en overige grondeigenaren
het hele gebied een hogere beschermingsstatus (ruimtelijk openheid, natuurwaarde, stiltegebied, verlichting)
begrip voor elkaars belangen

Welke hobbels?
economische belangen in de agrarische sector (schaalvergroting)
vrijheid van de boer om mee te doen, oplossing financiële compensatie
boeren komen pas in aanmerking voor weidevogelbeheer wanneer er weidevogels aanwezig zijn
grote aantallen (zomer) ganzen
ruimtelijke ontwikkelingen bebouwde kom
economische belangen projectontwikkelaars
ingewikkelde ruimtelijke ordening procdures

Waar willen we uitkomen?
Een
gezamenlijk doel
van agrariërs, natuurbeheerders, burgers in Eemland
Resultaat:
Sluitend businessplan
voor agrariërs en weidevogelbeheer
Actieve samenwerking
niet alleen voor
weidevogels
, maar ook voor behoud van
polderlandschap
Versterken van de
transparantie
van overheid naar de omgeving
Resultaat: verdere
verstedelijking voorkomen
als
burger in gesprek met de overheid
Behoud open polderlandschap
Weidevogels en polderfauna
Rust in de polder

Actieve samenwerking agrariërs, natuurbeheerders en burgers
Begrip voor elkaars belangen
Hoge(re) beschermingsstatus Eemland

Hobbels:
economische belangen agrarische sector
vrijheid van de boer om mee te doen, oplossing financiële compensatie
grote aantallen (zomer) ganzen
RO bebouwde kom
economische belangen projectontwikkelaars
ingewikkelde ruimtelijke ordening procedures
Full transcript