Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

No description
by

Thái Hằng

on 22 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

(cc) image by nuonsolarteam on Flickr
3. Các cơ quan
tư pháp
Chia thành 5 tòa án
độc lập
4. Chính quyền các bang
và địa phương

Lành thổ chia thành 16 bang
gồm 2 cấp huyện và xã
5. Các tổ chức
chính trị

Đức là đất nước
đa đảng
Chương 2 Tổ chức bộ máy
I. Thể chế chính trị
1. Vị trí địa lý

Nằm ở Trung Âu

Diện tích 357.021km

Là đất nước có nền kinh tế phát triển

3 Tôn giáo

Tôn giáo chính là đạo Cơ Đốc
và Do Thái
Chương 1 Khái quát chung
II. Tổ chức bộ máy hành chính
Hình thức tổ chức bộ máy của bang
Thứ hai
Các bang thực hiện
các đạo luật thuộc
lĩnh vực do liên
bang ủy nhiệm
Thứ ba
Là loại nhiệm vụ
do Chính phủ
quyết định
Cơ cấu tổ chức bộ máy của bang
2.1 Chính phủ bang
Do thủ hiến bang đứng đầu và 12
bộ trưởng
2.2 Cơ cấu bộ
máy chính phủ
Sau cải cách gồm 9 bộ
Lĩnh vực công tác do các cơ quan của Chính phủ đảm nhận
3.1 Thủ hiến bang
3.2 Bộ nội vụ
3.3 Bộ tài chính
3.4 Bộ tư pháp
3.5 Bộ văn hóa-giáo dục
3.6 Bộ khoa học và
nghiên cứu
3.7. Bộ lao động y tế và xã hội
3.8 Bộ kinh tế
3.9 Bộ môi trường quy hoạch và nhà nước
3.10 Bộ phát triển đô thị và nông thôn
3.11 Bộ xây dựng và nhà ở
3.12 Bộ về các vấn đề bình đẳng nam nữ
4.1 Vị trí pháp lý của xã
liên xã và huyện
Thực hiện nguyên tắc tự quản
ở địa phương
Tự quyết định và tự chịu trách
nhiệm theo khuôn khổ nhất định
4.2 Nhiệm vụ của xã
Nhiệm vụ tự quản: tự đặt
ra hoặc luật giao cho tự quản
Nhiệm vụ bắt buộc: thực hiện
chỉ thị công việc của liên bang
3. Nghĩa vụ và quyền lợi
Nghĩa vụ:
Ở CHLB Đức, công chức có nghĩa vụ đọc
lời thề với nội dung: “Tôi thề, với sự giúp
đỡ của Chúa, bảo vệ luật cở bản của Cộng
hòa Liên bang Đức và tất cả các đạo luật
hiện hành tại Cộng hòa Liên bang Đức và
thực thi nhiệm vụ công tác của mình
một cách đầy đủ”
Quyền lợi:
Được xác định trong hiến pháp
4. Chế độ đãi ngộ
Tiền lương công chức: luật về
trả lương công chức do liên
bang quy định
Chế độ nghỉ phép nghỉ hưu:
được quy định trong luật cán bộ
công chức hay Nghị định của
Chỉnh phủ liên bang
5. Chế độ kỷ luật
Mục đích đảm bảo các nghĩa vụ
công vụ và giữ được khả năng
hoạt động của nền hành chính
công
Luật về kỷ luật quy định các
biện pháp
Cảnh cáo
Mất lương
Trừ lương
Hạ bậc lương
Loại trừ khỏi cách chức

6, Cơ quan quản lý
công chức
Hội đồng nhân sự liên bang
có nhiệm vụ quản lý công
chức
Làm việc hoạt động công
khai ra quyết định trên cơ sở
đa số phiếu
KẾT LUẬN
Ưu Điểm
Thực hiện nguyên tắc phân quyền
và chính thể đại nghị không
mâu thuẫn nhau
Hành pháp và chính phủ không đồng
nhất là một

Nhược Điểm
Sự phân chia hành pháp và chính phủ chỉ
mang tính chất tương đối
Trong hạ viện liên bang Đức không có Đảng
nào đa số tồn tại Đảng đối lập - luôn phản biện
và chỉ ra những khuyết điểm của Chính phủ
Bài học kinh nghiệm
Về tổ chức bộ máy: Việt
Nam cần tinhgiản bộ máy
biên chế một cách hiệu
quả theoNghị Định 132 của
chính phủ.
Về chế độ công vụ
HÀNH CHÍNH CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
Chính phủ nằm trong quyền hành
pháp đứng đầu là Thủ tướng
Angela Merkel
Nữ thủ tướng
Tổng thống
Horst Koehler
Chương 3 chế độ công vụ
Tổ chức bộ máy ở địa phương
Xin chân thành cám ơn sự lắng nghe của Cô giáo và các bạn !
Ngôn ngữ chính thức là Tiếng Đức
Ngoài ra : Tiếng Anh, Pháp...
2. Ngôn ngữ
1. Quốc hội

Gồm 2 viện:
Cộng hòa Liên bang (630 t. viên)
Hội đồng Liên bang ( 68 t. viên)
2. Tổng thống và chính
phủ liên bang
Tổng thống là nguyên thủ
quốc gia
Thứ nhất:
Các bang có chủ
quyền về tổ chức
1. Khái niệm
Công chức CHLB Đức là nhân viên
trong tổ chức, đoàn thể... do cơ
quan nhà nước quản lý

Công chức được phân thành cấp:
Phổ thông, sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp
2. Thi cử, bổ nhiểm
Mọi công chức phải qua thi cử
tuyển chọn những người ưu tú
để bổ nhiệm
Đề bạt: Căn cứ vào phẩm chất,
lý lịch, năng lực và thành tích
công chức
Phân quyền được hiểu trên cả ba góc độ
chức năng, tổ chức và nhân sự
Phân quyền theo chiều ngang và phân quyền
theo chiều dọc tránh độc quyền, lạm quyền
Trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và Bộ trưởng rất cao
Điều 67 Luật cơ bản về quyền tuyên bố bất tín nhiệm
Thủ tướng
Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ nhưng cũng
không có quyền can thiệp vào hoạt động nội bộ của
một Bộ cụ thể
Chính phủ xây dựng một cơ chế kiểm soát chặt chẽ, những
điều công chức được làm và không được làm, nếu vi phạm
thì bị xử lý
Xây dựng hệ thông quy định đánh giá công chức rõ ràng minh
bạch hơn
Đề bạt bổ nhiệm công chức theo thành tích thay vì căn cứ
vào thâm niên như hiện nay


Bầu

Bổ nhiệm

Tòa án liên bang
Tổng thống
Lập
Thủ tướng Bầu
Hội Đồng liên bang

Bầu Đại Hội liên bang
Lập Lập Lập

Bầu
Quốc Hội liên bang Quốc hội bang Chính phủ bang

Nhân dân bầu Nhân dân bầu


2
Full transcript