Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Magyarország

No description
by

Jack Smith

on 8 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Magyarország

Magyarország
a török idők alatt

Eger ostroma
1552
1596
Eger ostroma 1552-ben, az Oszmán Birodalom azévi hadjáratának az utolsó hadieseménye volt, melyet az egri diadal elnevezéssel illet a magyar történelemtudomány és a nemzet emlékezete.

Eger
.
Gárdonyi Géza Egri csillagok című művében
olvashatjuk az 1552-es ostrom valósághű
leírását
A Három részre szakadt Magyarország
Magyar
Királyság
Török Hódoltság
Erdélyi
Fejedelemség
Támad a török!
Mohács
1526
Nándorfehérvár
1456
Hunyadi János
Szigetvár
Magyarország az
európai nagyhatalom

Károly Róbert korában
Hunyadi János középkori magyar földesúr, kormányzó, a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezére. Nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári diadal.
Nagy Lajos
Luxemburgi Zsigmond
A mohácsi vész 1526. augusztus 29-én zajlott le a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom hadai között, magyar vereséggel.
A magyar-török háborúk egyik fontos eseménye
Dugovics Titusz önfeláldozása
A várvédőket Szilágyi Mihály vezette, majd Hunyadi János áttörte a török hajózárat és csatlakozott hozzá
Nándorfehérvár
.
Zrínyi Miklós bán és katonái mind egy szálig elestek a végső kirohanás során.
Maga Szulejmán szultán az ostrom közben, táborában hunyt el.
I. Károly (Nápoly, 1288. – Visegrád, 1342. július 16.), Károly Róbert néven ismert magyar király
Gazdaságilag kedvezőbb helyzetbe hozza Magyarországot
Kép a Képes-krónikából
Uralkodása a középkori Magyar Királyság egyik fénykora
Lajos király címere
Nagy Lajos király építette a diósgyőri várat a mai formájára
I. Lajos által építetett magyar kápolna az Aacheni dómban
Luxemburgi Zsigmond magyar, német és cseh király, német-római császár, a késő középkor egyik legjelentősebb uralkodója volt.
Hunyadi Mátyás
Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh király, 1486-tól Ausztria hercege.
1301 – 1342
1342 – 1382
1387 – 1437
1458 – 1490
Károly Róbert
Nagy Lajos
Luxemburgi Zsigmond
Hunyadi Mátyás
Részlet az Egri csillagokból
Eger 1596-es ostroma a tizenöt éves háború egyik jelentős fejezete volt
Amerika felfedezése
Kolumbusz Kristóf
1492-ben spanyol zászlók alatt indult útnak, azzal a céllal hogy nyugati irányban hajózva érje el Indiát
A viág és Európa kora az újkorban
Azt hitte hogy Indiába érkezett
Kolubusz ebben a hitben halt meg
Amerigo Vespucci tette az első komolyabb felfedezéseket amerika partjainál
Amerigo
Amerika
Istenért, a dicsőségért és az aranyért
Az aztékok hittek egy fehér bőrű, jóságos istenben. Így történt, hogy amikor Cortés partra szállt a félistennek vélték.
Cortés útját egy több tízezer fős azték sereg álította meg. Cortés maradék húsz emberével berontott az aztékok soraiba és megölte vezérüket. Az aztékok ekkor fejvesztve menekültek
Az angol polgárháború
Az angol forradalom alatt az 1640-től a század végéig tartó eseménysorozatot értjük, mely I. Károly kivégzéséhez és a monarchia megdöntéséhez vezetett.
I. Károly (uralkodott:1625-1649)
a forradalom által kivégzett uralkodó
Oliver Cromwell (élt:1599-1658)
a forradalom legfőbb vezetője
Alexandre Dumas: Húsz év múlva című műve I. Károly megmentési kísérletéről szól

A felvilágosodás kora
Nikolausz Kopernikusz
Heliocentrikus világkép, avagy nem a föld áll a naprendszer középpontjában hanem a nap, ami merően eltér az eddigi feltételezésektől
Galileo Galilei
Feltérképezte a Hold hegyeit, és felfedezte a Jupiter négy holdját
A gyarmatokból született nemzet-
Az Amerikai Egyesült Államok

A XVIII. század közepére már tizenhárom angol gyarmat sorakozott Amerika partjainál
1775-ben kitör a függetlenségi háború
1776-ban kiadott Függetlenségi nyilatkozat
A franciák szövetkeztek az államokkal és 1781-ben
Yorktownnál legyőzték az angolokat
Magyarország kora az újkorban
Hősök a bástyákon
A Végvárrendszer
A törökök nem elégedtek ki a magyarországi hódításokkal
Bécs volt a céljuk
A Hasburgok ezért egy végvárrendszert hoztak létre
az Adriai-tengertől Erdélyig
= Végvárak vonala
Az Erdélyi-fejedelemség
A török kiűzése Magyarországról
A Rákóczi szabadságharc
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában
A francia forradalom
Napóleon
Az ipari forradalom
A polgárosodás kora Magyarországon
Magyarország a napóleoni háborúk korában
A reformkor hajnala
1848-49-es szabadságharc
A legfontosabb végvárak:
Eger - elfoglalták
Komárom - sikertelen ostrom
Szigetvár - elfoglalták
János Zsigmond
Báthory István
Báthory Zsigmond
Báthory András
Székely Mózes
Bocskai István
Rákóczi Zsigmond
Báthory Gábor
Bethlen Gábor
Brandenburgi Katalin
Bethlen István
I. Rákóczi György
II. Rákóczi György
Rhédey Ferenc
Barcsay Ákos
Kemény János
I. Apafi Mihály
II. Apafi Mihály
Thököly Imre
Bethlen Miklós
II. Rákóczi Ferenc
Megalakult a Szent Liga
Tagjai:
Lengyel királyság
Német-római birodalom
Hasburg birodalom
Velencei köztársaság
Céljuk: a török kiűzése
1686-ban a Liga visszafoglalta Budát
1699-ben aláírták a békeszerződést,Magyarország visszakapta régi területeit
A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) a török uralom alól felszabadult Magyarország első jelentős szabadságharca volt a Habsburg birodalom ellen.
II. Rákóczi Ferenc élt: 1676-1735
Ő vezette a szabadságharcot
A bukás ellenére a szabadságharc megakadályozta Magyarország beépítését a Habsburg Birodalomba
A francia forradalom Európa történetének meghatározó eseménysorozata volt a 18. század végén. Kezdődátumnak 1789. július 14-ét tekintjük, amikor a párizsiak elfoglalták a Bastille börtönét.


A királyt 1793. január 21-én kivégezték.
Az 1799. november 9-én elkövetett államcsínnyel végül Bonaparte Napóleon tábornok ragadta magához a hatalmat, és a Köztársaság Első Konzuljává kiáltatta ki magát.
Bonaparte Napóleon francia
tábornok, hadvezér, politikus.
Uralkodott: 1804 – 1815
Napóleon sereget gyűjtött az Orosz Birodalom ellen
Az oroszok a felperzselt föld taktikáját alkalmazva vonultak vissza
A cár feladta a fővárost
Napóleon utánpótlás hiányában
visszavonult az orosz télben

A kezdeti 700 000 főből csak 20 000 tért vissza
A mezőgazdaság tőkés átalakulását követően az iparban is forradalmi változások következtek be
A fejlődés Angliából indult ki
Watt gőzgépe
Fulton gőzhajója
Stephenson gőzmozdonya
1809-ben, Bécs elfoglalása után, Napóleon a Hasburgokkal való szebefordulásra és a függetlenség kimondására biztatta a magyarokat
A magyarok jobban féltették kiváltságaikat Napóleontól, mint I. Ferenctől. Az osztrák-magyar csapatok Győrnél sújos vereséget szenvettek.
Széchenyi István
A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény alapítója és névadója.
Kossuth Lajos
A magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és Petőfivel együtt.
A 12 pont
Mit kiván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.
Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
Évenkinti országgyülést Pesten.
Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
Nemzeti őrsereg.
Közös teherviselés.
Urbéri viszonyok megszüntetése.
Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
Nemzeti Bank.
A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el tőlünk.
A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált.
Az Aradi tizenhárom
Knezić Károly
Nagysándor József
Damjanich János
Aulich Lajos
Lahner György
Poeltenberg Ernő
Leiningen-Westerburg Károly
Török Ignác
Vécsey Károly
Kiss Ernő
Schweidel József
Dessewffy Arisztid
Lázár Vilmos
Köszönjük a figyelmet!
Készítette:
Bordás Alex
Csapó Bálint
Gajdócsi András
A magyarok a forradalmat megnyerték. A a Szent szövetség beli, cári oroszország beavatkozásával siketült leverni a forradalmat
Drégely - sikertelen ostom
Full transcript