Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Branschkunskap

null
by

Johannes Hagemann

on 16 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Branschkunskap

MÅLTIDS- OCH BRANSCHKUNSKAP
Ämnets syfte
- praktiska lektioner i ÅK1
- lära känna branschen och dess olika verksamhetsområden
- måltid som helhetsupplevelse
- ansvarsfull alkoholservering
- hygien
Kursmål
&
Innehåll
-Kunskaper om de villkor som styr
verksamheterna i branscherna
- APL praktik
APL utvärdering
- Färdigheter i att utföra
hantverksmässiga arbetsuppgifter inom
branschernas olika yrkesområden
- Grundläggande arbetsuppgifter och
metoder inom yrkesområdet (bakning,
styckning, matlagning, servering)
- Förmåga att arbeta på ett hygieniskt,
ergonomiskt och säkert sätt
- bygga upp en arbetsstation, hantera
livsmedels och redskap på ett säkert sätt,
rengöring av lokaler och utrustning, -
kroppshållning i köket, källsortering
- Kunskaper om lagar om hygien,
arbetsmiljö och säkerhet
- GHP (god hygien på arbetsplatsen),
personlig hygien, säkerhet på arbetsplatsen,
källsortering
- Kunskaper om måltiden som helhet
- grundsmaker, kombination av mat och dryck
- Orientering om alkoholens effekter och
konsekvenser
- Utskänkningstillstånd och servering av
alkohol.
Kunskapskrav
Betyget E Betyget C Betyget A
beskriva verksamheterna i branschen utifrån drift, organisation, planering och ekonomi
översiktligt utförligt utförligt och nyanserat
utföra enkel hantverksmässig matlagning, bakning, servering och uppläggning
med visst handlag med gott handlag med mycket gott handlag
skapa enkla måltider och produkter
i samråd efter samråd efter samråd
använda lämpliga tillverkningsmetoder,
redskap och maskiner
i samråd efter samråd efter samråd
i samråd efter samråd efter samråd
kombinera mat och dryck
i samråd efter samråd efter samråd
redogöra för alkoholens effekter/konsekvenser, regler för alkoholservering
Kommunikation med handledaren
med viss säkerhet med viss säkerhet med säkerhet
med viss säkerhet med viss säkerhet med säkerhet
Hygien, säkerhet och ergonomi
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Schema Branschkunskap 14/15
v 36-41 Introduktion i köket, grundläggande metoder och redskap, teoretiskt prov
v 42-43 APL samt APL utvärdering
v 45-51 enkla varma och kalla rätter, praktiskt och teoretiskt prov
v 2- 7 kallköket, charkuteri, praktiskt prov
v 8-14 Grundsmaker, kombination av mat och dryck, sött bakverk, efterrätter, praktiskt prov
v 16 -19 Bakning av matbröd och bakverk, olika jäsningsmetoder, teoriprov
v 20 Alkoholens effekter, serveringstillstånd
Allmän info
- 100 poängs kurs som går över hela läsåret
- ett pass per vecka, torsdag fm eller em, se schemat
- går parallellt med Service- och bemötande
- Lärare: Johannes Hagemann
- lektionen börjar 8.15/12.00, du ska ha kockkläder på dig
- du ska ha din dator tillgängligt för lektionsutvärderingen
Veckoschema
utvärdera arbete och resultat
med enkla med nyanserade nyanserade omdömen
omdömen omdömen ger förbättringsförslag
Full transcript