Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ad fontes!

Språk og litteratur på 1500-tallet
by

Halvor Thengs

on 23 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ad fontes!

Paolo Veronese - Feast in the House of Levi (1573)
Språk og litteratur på 1500-tallet
Læreplanen sier at du skal kunne:

• lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og
med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere
form og innhold

• lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer


En kulturell, vitenskapelig og filosofisk strømning som hadde sitt opphav i Italia på 1300-tallet
Essens: Mennesket i sentrum.
Humanistene så til antikken for språklig, litterær og filosofisk inspirasjon. Uttrykket "Ad fontes!" betyr "til kildene", og viser til denne interessen bakover i tid.
Viktige nyvinninger og hendelser som bidro til spredningen av antikke tekster og humanistiske ideer:
Trykkekunsten
Oppdagelsesreiser
Dannelsen av byer
Universitetene
Fra fransk "renaissance"
"re" = (i)gjen
"naissance" = fødsel

Gjenfødelse
Hva "gjenfødes"?

Antikkens filosofi, kunst og kultur
Middelalderen
Renessanse og humanisme
Likheter
Nye tanker i en ny tid
Santa Maria Novella, Firenze
Geosentrisk verdensbilde
Heliosentrisk verdensbilde
Kirka og kongen hadde enorm makt
Gud sentrum for alt
Kirke og statsoverhode ikke lenger premissbærere for hva folk skulle tenke
Religion fortsatt dominerende
Mennesket i sentrum - individualisme
Kunsten:
Proporsjonene var feil - tankene skulle bort fra det verdslige og til det hellige
Simone Martini - Bebudelsen og to helgener (1333)

Ingen tilknytning til sted
Kroppsproporsjonene er urealistiske
Kunsten:
Forsøk på å fremstille mennesket og naturen mest mulig realistisk.
Livet etter døden
Livet på jorda
Norrønt forsvinner
Dansk
Dialekter
Søken etter det skjønne, harmoni, realisme og perfeksjon
Sentralperspektiv, eksperimentering med lys og skygge, romfølelse
Sandro Botticelli - Venus' fødsel (1483)
Store sosiale skiller
Latin det akademiske språket
Selv om flere ble lesekyndige under renessansen, var lesing fortsatt forbeholdt de aller rikeste
Bibeloversettelser fører skriftene nærmere folket.
Reformasjonen
Martin Luther
Konflikt med den katolske kirken om avlat og maktbruk
Troen alene

Bibelen eneste autoritet

95 teser på kirken i Wittenberg
I Europa var den litterære produksjonen omfattende, men Norge hadde ingen skjønnlitterær produksjon på grunn av Svartedauden. Dermed var det lite grobunn for et akademisk miljø i Norge, men det oppstod et levende humanistmiljø rundt de store byene.

Humanistene skrev litteratur og drev med undervisning.
Nye oppdagelser
Trykkekunsten
=
Den gamle verden slår sprekker
Absalon Pedersson Beyer
Bergenshumanistene
Om Norigs Rige
Den norske historien fortalt
som et menneskeliv.

Alderdom/undergang
under Danmark.
Peder Clausson Friis
Stavangerhumanistene (kom fra Lindesnes)
Historiske, naturhistoriske og topografiske verk.
Norrigis Bescriffuelse - geografi
Oversatte Snorres kongesagaer
Trompe l'oeil
Jens Nilsson
Visitasbøker - reiseskildringer

En slags reisedagbok fra menighetene
han besøkte.
Få lesekyndige
Behov for å modernisere språket
Norrønt skriftspråk ut av bruk
Dansk tar over som administrasjonsspråk
1604:
Christian den Fjerdes Norske Lovbog
Innvandring fra Danmark
Dansk talemål (øvre sosiale lag)
Nye talemålsvarianter som følge av kontakt med dansk
1500: Dialekt vanlig i alle samfunnslag
Tysk (via handelsfolk) også en markant påvirkningsfaktor
Oppsummering
Middelalderen avløses av renessansen
Kunst, litteratur, vitenskap, oppdagelser
Humanisme - individet er fritt
Reformasjonen - kirken har ikke monopol på bibelen
Humanisme i Norge - undervisning og litteratur i storbymiljøene
Trykkekunsten
Dansk overtar for norrønt

Oppgave
Les utdrag fra Beyer: "Om Norigs Rige" på side 383-384 i Tema vg2.

Gjør oppgavene på side 384.

Hans Holbein - Ambassadørene (1533)
Språksituasjonen
Full transcript