Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SWOT

No description
by

Nem Mondom Meg

on 28 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SWOT

Marketing stratégia
3. gyakorlat
2014. szeptember 29.
Miről lesz ma szó?
Bemutatkozás
Tantárgyi követelmények ismertetése
Bevezetés a marketingbe, alapfogalmak I.
Bemutatkozás
Elérhetőség:
Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék
A 120-as szoba
E-mail: zsigmond.szava@pszfb.bgf.hu
Fogadóóra: kedd, időpontja változó (11:45-12:45 vagy 13:30-14:30)
Zsigmond Száva
Oktatási program és követelmények
A tárgyról
Óraszám: 2 + 1
Előadások és szemináriumok hetente, egyben
Követelmény: kollokvium (írásbeli)
Előfeltétel: előfeltétele nincs, alapozó jellegű tárgy
Kreditértéke: 3
PAPP-VÁRI, Árpád [2008]: Marketing a gyakorlatban; BKF Kiadó, Budapest
JÓZSA, László [2000]: Marketing; Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém
VERES–HOFFMAN–KOZÁK [2006]: Bevezetés a piackutatásba; Akadémiai kiadó, Budapest
Kötelező irodalom
VERES, Zoltán – SZILÁGYI, Zoltán [2008]: A marketing alapjai; Perfekt Kiadó, Budapest
Előadások anyaga
Ajánlott irodalom
A foglalkozásokról
Sok a tananyag – alacsony óraszám
Elmélet és gyakorlat egyaránt
Katalógus alkalomszerűen
Jegyzetelés!
Aktív jelenlét - kérdés/válaszok
Tanuljunk meg gondolkodni!
Félév teljesítésének követelménye
óralátogatáshoz nem kötött (De!)
féléves beadandó nincs
kollokvium elégséges szintű megírása
Osztályzat megszerzése
A félév írásbeli kollokviummal zárul
teszt - esszé vegyesen
Mi a marketing?
Vagy?
Megajánlott jegy szerzési lehetőség
Csoportos féléves feladat elkészítése.
Marketingkutatási projekt megtervezése és kivitelezése
Témája
Csoporttagok száma
Maximim 3 fő
Terjedelme
Minimum 30 oldal törzsszöveg
+ mellékletek
Szakdolgozati szabályzatnak megfelelő tartalmi és formai elemek
Előzetes jelentkezés szükséges!
Kutatási terv
Beadás
Nyomtatva
2013. május 6.
Na de miért?
vagy inkább mi nem?
marketing = értékesítés
marketing = piackutatás
marketing = új vevők szerzése
marketing = reklám
piacolás: kereslet menedzselése
vevőorientáció
márkaépítés és értékteremtés művészete
JPÉ - "mindenki marketinges"
kreatív tevékenység
Marketing az értékesítési piacra irányuló tranzakciók tervezésének, irányításának és ellenőrzésének folyamata-ként értelmezhető.

A marketing azon vállalati funkció ellátása, mely a termékek és a szolgáltatások gyártótól a vevőig való eljuttatásának folyamatát irányítja.

Pszichológia és számtan: alapos tervezési folyamat és ellenőrzött végrehajtás.
Definíció
B2C – Business to Customer – mass marketing – fizikai termékek – tömegpiac
B2B – business to business
B2G – business to government
Szolgáltatásmarketing
Non – business marketing
A marketing elterjedése
?!
Na de miért?
VEVŐ
VEVŐ
Mikrokörnyezet
Makrokörnyezet
Verseny-
környezet
Marketing-
környezet
Mivel foglalkozik tehát?
Marketing taktikák
Marketing stratégiák
Az első lépés
környezetelemzés
Mikrokörnyezet
A mikrokörnyezet különleges eleme a vállalkozás belső környezete.
A különböző vállalkozások eltérően működtetik erőforrásaikat.
A célok és képességek befolyással vannak a vállalkozás működésére.
Elemzési lehetőség
SWOT elemzés
A marketing folyamata
A szükséglet megjelenése
Cél: szükséglet kielégítése
A szükséglet tárgyiasulása
Cél: A termékszükséglet felismerése
Értékesítési út igénybevétele
Cél: vevő befolyásolása
Ellenérték nyújtása a termékért
Cél: újravásárlás
A vállalkozás mikrokörnyezete
Beszállítók
Verseny-
környezet
Vállalat
Közvetítők
Fogyasztók
Felhasználók
Vállalat
S
W
O
T
Strengths
Erősségek
olyan értékek, melyek megkülönböztetnek a versenytársaktól, melyeket óvni – védeni kell, mert a szervezet életképességét és sikerességét biztosítják
Weaknesses
Gyengeségek
minden szervezetnél megfigyelhető, versenyhátrányt jelent, ezen tényezők javítására kell törekedni
Opportunities
Lehetőségek
új piaci lehetőségek feltárása, amelynek köszönhetően a szervezet még sikeresebb lehet, felismerésük döntő fontosságú a stratégia kialakítása szempontjából
Threats
Veszélyek
s
zervezet kívülről érkező, a vállalati eredményt negatívan befolyásoló hatások, kezelésük szükségszerű
+
+
-
-
.
.
.
.
Nézzünk gyakorlati példát!
Sípályák hossza mindössze 45 km
Sípályák hossza mindössze 45 km
Budapestről 2,5 óra autóval
Budapestről 2,5 óra autóval
globális felmelegedés
globális felmelegedés
É-D közötti új összeköttetés
É-D közötti új összeköttetés
Szlovákia leghóbiztosabb terepe
Szlovákia leghóbiztosabb terepe
elavult műszaki infrastruktúra
elavult műszaki infrastruktúra
Sportos/egészséges életmód terjedése
Sportos/egészséges életmód terjedése
olcsó, sok pályaszállás
olcsó, sok pályaszállás
eltérő fogyasztói igények megjelenése
S
W
O
T
Belső
Külső
Segítő
Gátló
Belső
Külső
Gátló
Segítő
W
T
S
O
eltérő fogyasztói igények megjelenése
szabadon felhasználható jövedelem
csökkenése
szabadon felhasználható jövedelem csökkenése
célzott pályázati források bővülése
célzott pályázati források bővülése
Ismertesse a belső (mikro) környezet elemzésének módszerét!

Igaz – hamis:
A marketingre a technológiaorientált szemlélet jellemző, mintsem a vevőorientáció.

Többszörös választás:
Melyik tényező nem a SWOT/GYELV elemzés eleme?
A) erősség
B) gyengeség
C) lehetőség
D) variáció
Mivel folytatjuk?
Makrokörnyezet elemzése

Köszönöm a figyelmet!
kommuni-káció

?

vezetés

marketing

?

V
E
Z
E
T
É
s

kommuni-káció

marketing

célpiactermék

T
E
R
M
É
k

célpiac

S
W
O
T
Miről lesz ma szó?
Prezentációk 2.
Esettanulmányok
Prezentációk menetrendeje
Környezetelemzés módszerei
Makrokörnyezet
S
T
E
E
P
L
E
= PEST, STEEP
Social
Társadalmi
Technological
Technológiai
Ecological
Természeti

Economical
Gazdasági
Political
Politikai
Legal
Jogi
Educational
Oktatási
1. lakosság demográfiai struktúrája:

korösszetétel, nemek aránya, születésszám, fejlődési tendenciák etc.
2. kulturális sajátosságok:
életstílus, társadalmi mobilitás, képzettség, iskolázottság, vallás, szokások, fogyasztói aktivitás társadalmi elemei etc.
3. intra- és interperszonális tulajdonságok:
tanulási sebesség, motiváció, észlelés - érzékelés
technológiai transzfer sebessége
szabadalmi rendszer
technológia (pl. gyártási)
technológiai bonyolultsága
technológia fejlődésének felhasználási módja
K+F
termékéletciklus
ökotudatos gondolkodás
ökotechnológiák
biotechnológia
zöldmozgalmak hatásai
környezetszennyezés a termelésben
környezetbarát termékelemek
újrahasznosíthatóság
Üzleti ciklusok
Infláció, kamatlábak
Munkanélküliség
Beruházások mértéke
Tulajdonformák
GNP-trendek
Fogyasztók jövedelme (bruttó, nettó és diszkrecionális jövedelem)
gazdasági növekedés ciklusai
nemzetközi gazdasági együttműködés, integrációk, Európai Unió
globalizáció
törvénykezés/piacvédelem
monopóliumok korlátozása
adópolitika
gazdaságpolitikai lépései
szakszervezeti mozgalmak erőssége
a munka törvénykönyve
versenyelv érvényesülésének hatásai
fogyasztóvédelem
árszabályozás
kereskedelem-politika
ügyleti jog szabályai (lobby, monopóliumok, reklámszabályozás, etikai kódexek)
Hogyan tovább?
a termék vagy
szolgáltatás
A termékhez kapcsolódnak kézzel fogható és kézzel nem fogható tulajdonságok.
A marketing alapja...
Def.:
Marketing nézőpontjából terméknek tekinthető
minden
, ami
piacra vihető
és alkalmas valamilyen fogyasztói vagy szervezeti
igény kielégítésére
, továbbá fizikai, esztétikai és szimbólikus tulajdonságok összessége.

TERMÉK
Áru
Szolgáltatás
Kézzelfogható termék, amelyhez csatlakozik kézzel nem fogható tulajdonság
Nem kézzelfogható termék, amihez csatlakozik kézzel fogható tulajdonság is
PIAC
A piac a piaci szereplőket és a közöttük fenálló kapcsolatokat, valamint a piaci működés elveit foglalja össze, hozza összhangba.

Azaz, az a hely, ahol a
kereslet
és a
kínálat
találkozik, tehát ahol a teljesítmények cseréje egy verseny-helyzetbe ágyazódva lebonyolódik.

A piacot jellemző fő kérdések
Mit vásárolnak a piacon?
TÁRGY
Miért vásárolnak a piacon?
MOTÍVUM
Ki vásárol?
VÁSÁRLÓI SZEREPEK
Hogyan?
DÖNTÉSI PRAKTIKÁK, FOLYAMAT
Mennyit vásárolnak?
MENNYISÉG
Hol?
HELY

PIACOK TÍPUSAI
Fogyasztói
Szervezeti
Elnevezése:
általános piac

Jellemzői:
vevők száma magas
jellemző termék - mindennapi és tartós fogyasztási cikkek
kis volumen – kis forgalom
egyéni döntés
fontos a vevő ismerete
csere viszonylag kis értékű

Magyarország: 10,4 millió lakos, 3,9 millió háztartás – piacszegmentáció

Jellemzői:
vevők száma limitált (alacsony)
Jellemző termék: szolgáltatások, mezőgazdasági termékek, alapanyagok, nyersanyagok, alkatrészek, berendezések
nagy volumen – nagy forgalom
kollektív döntés
vevő elvárásai nem/csak részben ismertek
földrajzi koncentráció
csere viszonylag nagy értékű

Magyarország: 200.000


Típusai
termelői
viszonteladói

Mivel folytatjuk?
Fogyasztói magatartás
D vásárlási döntés folyamata

Versenykörnyezet elemzése
Porter 5-erő modell
Verseny a már piacon lévők között
Új belépők fenyegetése
Helyesttesítő termékek
Szállítók alkupozíciója
Vevők alkupozíciója
új tőkét, új termelő kapacitást jelentenek
megzavarják a fennálló piaci helyzetet
megjelenésük függ:
belépési korláttól
versenytárak reakcióitól
Sajnos vagy szerencsére?
ár/minőség hányados
lefelé szorítják az árakat
csökkentik az elérhető profit szintjét
Helyettesítő termék-e?
vevő az eladó termékeinek
nagy részét
megvásárolja
termék
differenciálatlan
partnerválasztás
költségei

alacsony
ak
vásárló
visszafelé
integrálódott
nincsenek
helyettesítő termék
ek
vevő ágazata
nem fontos
a szállítónak
magas
partnerváltási
költség
ek
szállító
előre integrálódott
Fogyasztói magatartás modellje
Mivel folytatjuk?
Mit kezdjünk vele?
Tegyük összehasonlíthatóvá!
Súlyozzunk! R = I x F
ahol
R: rangsor
I: intenzitás (mekkora valószínűséggel történnek meg az események) vagy milyen a súlyuk a többi tényező között
F: fontosság (vállalati szempontból, szubjektív)
Full transcript