Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Поступак узбзњивања

No description
by

Mirjana Martic

on 28 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Поступак узбзњивања

ПУТ
УСПЕШНОГ УЗБУЊИВАЊА
1. Створити разумно уверење да су информације истините
2. Узбуњивати
у прописаном року
3. Узбуњивати
на начин
прописан законом
ЦИЉ!
ПОСТУПАК
УЗБУЊИВАЊА

Путоказ ка остваривању права на заштиту
Сумњате у незаконитости
Који је поступак узбуњивања?
Ако не испоштујем правила узбуњивања, да ли имам право на заштиту?
До када могу открити информацију?
Право на заштиту
има узбуњивач уколико би

а) у тренутку узбуњивања,
б) на основу расположивих података,
в) у истинитост информације, поверовало лице са просечним знањем и искуством као и узбуњивач.
Рок од
једне године
од дана сазнања
за извршену радњу због које врши узбуњивање,

а најкасније у року од
десет година
од дана извршења те радње.

Који пут узбуњивања је правилан?
Алтернативни правци
Послодавац
Овлашћени орган
Обраћање јавности
дозвољено је
тек након претходног обраћања
послодавцу или овлашћеном органу!
ИЗУЗЕЦИ:

1. У случају непосредне опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, од настанка штете великих размера.

2. Ако постоји непосредна опасност од уништења доказа.

унутрашње узбуњивањеспољашње узбуњивање

Спољашње узбуњивање је дозвољено:

а) у случају да послодавац није у року од 15 дана поступио по информацији у којој су садржани тајни подаци,
б) ако послодавац није одговорио или није предузео одговарајуће мере из своје надлежности,
в) у случају када се информација односи на руководиоца послодавца, информација се подноси овлашћеном органу.

Информација
мора бити
претходно
означена
као
тајни податак!
Узбуњивање јавности
није дозвољено,
ако законом није
другачије одређено!

Члан 3. Закона о тајности података прописује да се тајним податком не сматра податак који је означен као тајна ради:
прикривања кривичног дела,
прекорачења овлашћења,
злоупотребе службеног положаја или
другог незаконитог акта или поступања органа јавне власти.
ЧЕСТИТАМО!

ОСТВАРИЛИ СТЕ
ПРАВО НА ЗАШТИТУ
УЗБУЊИВАЧА!
Мирјана Мартић, судија Прекршајног суда у Београду
Full transcript