Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KOMUNIKASYON

No description
by

Louise Jerome Cruz

on 2 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KOMUNIKASYON

ARALIN 5: ANG KOMUNIKASYON
NAGMULA SA SALITANG
LATIN

NA
"COMMUNIS"
NA ANG IBIG SABIHIN AY
PANLAHAT O PARA SA LAHAT
.
ANG NAGSILBING DAAN UPANG MAIPAHAYAG ANG ANUMANG NASA ISIP, NARARAMDAMAN, NAKIKITA O ANUMANG BAGAY NA NAIS IPAHAYAG.
PAGPAPAHAYAG AT PAGPAPALITAN NG IDEYA, OPINYON O IMPORMASYON SA PAMAMAGITAN NG PAGSASALITA, PAGSULAT O PAGSENSYAS
DEPENISYON NG KOMUNIKASYON
URI NG KOMUNIKASYON
DEPENISYON NG KOMUNIKASYON
ARALIN 5
ANG KOMUNIKASYON

1.) ANG KOMUNIKASYON AY ISANG PROSESO
2.) ANG PROSESO NG KOMUNIKASYON AY DINAMIKO
3.) ANG KOMUNIKASYON AY KOMPLIKADO
4.) MENSAHE, HINDI KAHULUGAN, ANG NAIPADADALA/ NATATANGGAP SA KOMUNIKASYON
5.) HINDI TAYO MAARING UMIWAS SA KOMUNIKASYON
6.) LAGING MAY DALAWANG URI NG MENSAHE SA PROSESO NG KOMUNIKASYON
KATANGIAN NG KOMUNIKASYON
ANYO NG DI-BERBAL NA KOMUNIKASYON
1.)
KOMUNIKASYONG PHATIC
- PAGGAMIT NG KINAUGALIANG MGA MENSAHE UPANG MAGKAROON NG MABUTING UGNAYAN, NATATANGGAL ANG INIP AT/O TINATAPOS ANG ISANG USAPAN
2.)
KOMUNIKASYONG FACTUAL
- GUMAGAMIT NG PANGYAYARI, NAGMAMASID, NAGBABAHAGI NG KAALAMAN SA PAMAMAGITAN NG CHITCHAT O PAKIKIPAGUSAP SA MALIIT NA GRUPO.
3.)
KOMUNIKASYONG ASSESSTMENT
- PAGLALAHAD NG OPINYON, MGA IDEYA AT PAGHUHUSGA SA IBANG TAO.
4.)
KOMUNIKASYONG GUT-LEBEL
- PAGBABAHAGI NG ATING MGA EMOSYON AT NARARAMDAMAN SA IBANG TAO.
5.)
KOMUNIKASYONG PEAK
- TINATAWAG DIN ITONG "COMMUNAL-LEVEL COMMUNICATION". ITO ANG PAGTATAGPO NG DALAWANG TAO SA HINDI PANGKARANIWANG PARAAN.
ANTAS NG KOMUNIKASYON
DEPINISYON NG KOMUNIKASYON
ELEMENTONG BUMUBUO SA PROSESO
URI NG KOMUNIKASYON
MABISANG KOMUNIKASYON
TUNGKULIN , ANTAS NG KOMUNIKASYON
GAMPANIN NG KOMUNIKASYON, TUNGKULING PANGWIKA
AYON KAY
ARISTOTLE
, AY ISANG SIKLONG BINUBUO NG TATLONG ELEMENTO ANG
SENDER
(NAGBIBIGAY NG MENSAHE),
MENSAHE
(ANG PAKSANG IPINARARATING NG SENDER), AT ANG
RESIBER
(TAGATANGGAP NG MENSAHE)
AYON KAY
WILBUR SCHURMAN
, AY BINUBUO NG PINANGGALINGAN, MENSAHE AT DESTINASYON.
AYON KANINA
GREENE
AT
PETTY
SA KANILANG AKLAT NA
DEVELOPING LANGUAGE SKILLS
, ITO AY INTENSYUNAL O KONSYUS NA PAGGAMIT NG ANUMANG SIMBOLO UPANG MAKAPAGPADALA NG KATOTOHANAN, IDEYA DAMDAMIN O EMOSYON MULA SA ISANG INDIBIDWAL TUNGO SA IBA.
AYON KAY
GREE
, ITO AY PARAAN NG PAGBIBIGAY O PAGHAHATID NG IMPORMASYON, IDEYA O ALTITYUD, MULA SA ISANG TAO TUNGO SA KANYANG KAPWA
AYON KAY
DEAN
ITO AY ISANG PROSESONG PAGHAHATID NG IBA-IBANG KONSEPTONG PANGKAISIPAN AT PANG EMOSYUNAL, NA NAGMULA SA ISANG TAO TUNGO SA IBA SA PAMAMAGITAN NG SIMBOLO.
SAGABAL NG KOMUNIKASYON
1.)
SEMANTIKONG SAGABAL
- MATATAGPUAN SA SALITA O PANGUNGUSAP MISMO.
2.)
PISIKAL NA SAGABAL
- MGA INGAY SA PALIGID, MGA DISTRAKSYONG BISWAL, SULIRANING TEKNIKAL NA KAUGNAY NG SOUND SYSTEM.
3.)
PISYOLOHIKAL NA SAGABAL
- MATATAGPUAN SA KATAWAN NG NAGPAPADALA O TUMATANGGAP NG MENSAHE
4.)
SIKOLOHIKAL NA SAGABAL
- PAGKAKAIBA-IBA NG NAKAGAWIANG KULTURA
MGA TUNGKULING PANGWIKA AYON KAY GORDON WELLS
TUNGKULIN NG KOMUNIKASYON
GAWI NG PAGSASALITA
A. PAGKONTROL SA KILOS O GAWI NG IBA
B. PAGBABAHAGI NG DAMDAMAMIN
C. PAGBABAHAGI O PAGKUHA NG
IMPORMASYON
D. PAGPAPANATILI SA PAKIKIPAGKAPWA AT PAGKAKARAOON IN INTERAKSYON SA KAPWA
E. PANGANGARAP AT PAGLILIKHA
PAKIKIUSAP, PAG-UTOS, PAGTANGGI, PAGMUMUNGKAHI,
PAGPUPUNYAGI, PAGBIBIGAY BABALA
PAKIKIRAMAY, PAGPURI, PAGSANGAYON, PAGPAYAG, PAGLIBAK. PANINISI, PAGSALUNGAT
PAG-UULAT, PAGPAPALIWANAG,
PAGTUKOY, PAGTATANONG, PAGSAGOT
PAGBATI, PAGPAPAKILALA, PAGBIBIRO, PAGPAPASALAMAT, PAGHINGI NG PAUMANHIN
PAGKUKWENTO, PAGSASADULA, PAGSASATAO, PAGHUHULA
ELEMENTO SA PROSESO NG KOMUNIKASYON
URI NG FIDBAK
A.
DIRECT O TUWIRAN
-PAKIKIPAG-USAP NANG TUWIRAN SA ISANG TAO NA MAY TUWIRAN DING TUGON SA SINABI NG ISANG TAO.
B.
MODERATELY DIRECT O DI-GAANONG TUWIRAN
- PAGGAWA NG IBANG GAWAIN O POSISYON.
C.
INDIRECT O DI-TUWIRAN
- ITO ANG MGA HINDI TUWIRANG TUGON SA MGA IPINAHAYAG.
URI NG KOMUNIKASYON
1.)
BERBAL
- GUMAGAMIT NG WIKA O MGA SALITA.
2.)
DI-BERBAL
- HINDI ITO GUMAGAMIT NG WIKA O MGA SALITA.
1.
SENDER
(PINAGMULAN NG MENSAHE) - TUMUTUKOY SA TAO O PANGKAT NG TAONG PINAGMULAN NG MENSAHE.
2.
MESSAGE
(MENSAHE) - ITO AY IDEYA, KAALAMAN, SALOOBIN, IMPORMASYON NA PINAABOT.
3.
CHANNEL
(TSANEL O DALUYAN) - KUNG PAANO IPINAABOT ANG MENSAHE
4.
RECEIVER
(RESIBER O TUMATANGGAP NG MENSAHE) - ANG KATALASTAS O KAUSAP NG SENDER.
5.
FEEDBACK
(FIDBAK) - ITO AY PAGTUGON NG TAGAPAKINIG O MAMBABASA SA MENSAHENG KANYANG TINANGGAP
THE END
1.)
INTRAPERSONAL
- KOMUNIKASYONG NAGAGANAP SA PANLOOB NG ISANG TAO, SA KANYANG SARILI.
2.)
INTERPERSONAL
- KOMUNIKASYONG NAGAGANAP SA PAGITAN NG DALAWA O MAHIGIT PANG MGA TAO, O SA ISANG TAO AT ISA MALIIT NA PANGKAT
3.)
PAMPUBLIKO
- KOMUNIKASYONG NAGAGANAP SA PAMAMAGITAN NG ISANG TAGAPAGSALITA AT MARAMING TAGAPAKINIG.
4.)
PANGMASA O PANGMADLA
- KOMUNIKASYONG NAGAGANAP SA PAGITAN NG MGA MASS O MALAWAKANG MEDIA.
5.)
PANG-ORGANISASYON
- KOMUNIKASYONG ORGANISADO AT NAKATUTOK SA ISANG HANGARIN O ADHIKAIN.
6.)
PANGKULTURA
- ASPEKTO NG KULTURA
7.)
PANGKAUNLARAN
- KOMUNIKASYONG NAGLALAYONG GAMITIN SA PAGPAPAUNLAD NG BANSA
1.)
PROXEMICS
(ESPASYO) - DISTANSYA O LAYO SA PAGITAN NG NAGUUSAP GAYUNDIN NAMAN SA POOK KUNG NAGAGANAP ANG PAGTATALASTASAN.

2.)
CHRONEMICS
(ORAS) - MULA SA SALITANG GRIYEGO, "CHRONOS" NA NANGANGAHULUGANG PANAHON O ORAS.

3.)
OCULESICS
- ITO AY PAGGAMIT NG MATA SA PAKIKIPAGTALASTASAN.

4.)
HAPTICS
(PANDAMA) - TUMUTUKOY SA PAGHAWAK O PAGHAPLOS SA PAKIKIPAGTALASTASAN.

5.)
KINETICS
- PAGGAMIT NG GALAW, KILOS NG KATAWAN.

6.)
OBJECTICS
(BAGAY) - ITO AY PAGGAMIT NG MGA BAGAY SA PAKIKIPAGTALASTASAN.

7.)
VOCALICS
(PARALANGUAGE) - ITO ANG TONO NG TINIG.

8.)
ICONICS
(SIMBOLO) - PAGGAMIT NG LARAWAN O SAGISAG NA GINAGAMIT SA PAKIKIPAGTALASTASAN.
Full transcript