Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Hebreo)

Group reporting (Araling panlipunan II)
by

Anne Hu

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Hebreo)

Sinaunang kabihasnan
ng mga Hebreo EBER - Ninuno ni Noah Ito ay hango sa salitang... Canaan (Lupang pangako) Ang unang tinirhan ng mga Hebreo ay... Anne
Sheena
Martina
Nicole
Jemaiah
Katrina Kasaysayan (cc) photo by theaucitron on Flickr (cc) photo by theaucitron on Flickr Abraham | Sarah -nagkaroon ng
12 anak na namuno
sa 12 pangunahing
tribo Isa dito si... Jacob Joseph Saul Moses Joshua Solomon David Mga namuno Israel at Judah Rehaboara Sa pagkamatay ni Solomon, nagkawatak-watak ang kaharian sa sampung tribo. Noong 722 B. C. , sinakop ni Sargon II, hari ng Assyria, ang sampung tribo EDUKASYON: Batas o Sistemang legal; 10 utos
ng Diyos ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS

1. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat.
2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.
3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.
4. Galangin mo ang iyong ama at ina.
5. Huwag kang papatay.
6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.
6. Do not commit adultery.
7. Huwag kang magnakaw.
8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.
9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.
10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. Ni: Isaac Pagbagsak
ng Hebreo Maraming salamat sa Pakikinig! :) Kilala bilang
Palestine;
Jordan at Israel
sa kasulukuyan Kontribusyon at ambag: Monoteismo
Patriyarkal na uri ngpamilya
Ang panitikan ng Hebrew ay nasasalamin sa Bibliya
Sampung Utos Lipunan at Kultura Kabuhayan Arkitektura ng Dakilang Templo ni Haring Solomon

Pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng tupa at kambing.

Olive, dates, barley, ubas at trigo ang mga pangunahing produkto

Mataas na pagpataw ng buwis

Mahuhusay na artisano Bakit umunlad ang mga Hebreo? Ang pagsunod sa nais ng Diyos ay nagdala sa tagumpay at kasaganahan. Bibliya
Judaismo
Kristiyanismo
Pagbabawal sa pagsamba sa mga diyos-diyosan Isa rin sa mga dahilan ay... Mataas na buwis "Chosen people
of God" Kilala bilang... Rites of circumcision Sabbath day Bagong taon (Yom Kippur) Synagogue para kay Yahweh
Full transcript