Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Залуучуудын талаар баримтлах төрийн бодлого ба гадаад орны т

No description
by

chimgee crlu

on 4 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Залуучуудын талаар баримтлах төрийн бодлого ба гадаад орны т

Оршил
Агуулга
Гадаад орон
Үндсэн хэсэг
Судалгаа
ШУТИС-НТС-ОНХА 3-р ангийн оюутан Б.Байгаль
Б.Сонинчимэг
Удирдагч багш Б.Мөнхнасан

.
.
Агуулга
Түлхүүр үгс : Залуучууд, Төрийн бодлого, Нийгмийн асуудал, Гадаад орны туршлага

Монгол улсын хүн амын ихээхэн хувийг залуучуудууд эзэлж байна. Дэлхий дахинд залуучуудын боловсрол, нийгэмд эзлэх байр суурь тэднийг хөгжүүлэх талаар ихээхэн анхаарал хандуулж төрөөс бодлого үйл ажиллагаа явуулж ил тод байдлыг эрхэмлэдэг. Төрөөс залуучууд руу чиглэсэн хэд хэдэн бодлого баримталдаг боловч бодлогын хэрэгжилт, үр дүн нь тодорхой бус байдаг.

Үндсэн хэсэг
PLATFORMS
Social
SOCIAL
SEO
Зорилго
Арга зүй
Залуучуудын талаар баримтлах төрийн бодлого ба гадаад орны туршлага
Оршил

Залуучууд гэж хэн бэ?
Залуучуудын нийгмийн асуудал
Залуучуудын нийгмийн асуудлын талаарх төрөөс баримтлах бодлого
Судалгаа
Таамаглал
Харьцуулсан судалгаа
1. Залуучууд гэж хэн бэ?
2. Залуучуудын нийгмийн асуудал
3. Залуучуудын нийгмийн асуудлын талаарх төрөөс баримтлах бодлого
4. Судалгаа
зорилго
таамаглал
арга зүй
5. Гадаад орны залуучуудын нийгмийн асуудлын талаарх төрөөс баримтлах бодлого
6. Дүгнэлт

Улс оронд залуучуудын насны ангилалыг өөр өөрөө тогтоож өгсөн байдаг. Монгол улсад 18-39 насны хүмүүсийг залуучууд гэж үздэг.
НҮБ-ын бодлогын зарим баримт бичигт тусгаснаар залуучуудын стандартын тодорхойлтонд 15-24 насны хүмүүсийг хамруулан үзсэн байна.
Залуучууд


Ажилгүйдэл
Орон сууц
Чөлөөт цагаа өнгөрөөх газар байхгүй
Гэмт хэрэгт
өртөх
Эрүүл
мэнд

Боловсрол
1. БОЛОВСРОЛ
2. АЖИЛГҮЙДЭЛ
3. ОРОН СУУЦ
4. ЧӨЛӨӨТ ЦАГ
5. ЭРҮҮЛ МЭНД


Залуучуудын талаар баримтлах төрийн бодлого, түүний хэрэгжилтийн талаарх залуучуудын ойлголт, төсөөлөл, гадаад улс орнуудын төрийн бодлогын онцлог, давуу, сул талыг судалж харьцуулах, дүн шинжилгээ хийх явдал өнөөдөр чухал байгаа юм.

Төрийн бодлогод залуусын талаар авч хэрэгжүүлдэг үндсэн чиглэлүүдийг гаргах, гадны улс орнуудтай харьцуулах

Залуучуудын нийгмийн асуудлаар явуулсан судалгаануудад анализ хийж, төрийн бодлогын үндсэн чиглэлүүдэд гарсан өсөлт дэвшилт ба бууралтыг судлах

Төрөөс залуучуудын талаар цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогод оруулж болох оновчтой санал, зөвлөмж боловсруулах

Төрөөс залуучуудын талаар баримтлах төрийн бодлого байдаг боловч төдийлөн үр дүнгээ өгөхгүй байна.
Залуучууд өөрсдийн өмнө тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд төрийн зүгээс ямар дэмжлэг авч болох талаар ойлголт төсөөлөл багатай байна
Гадаад улсын төрийн бодлогын онцлогыг судалж давуу талыг нь өөрийн бодлогод оруулах шаардлагатай байна

Баримт бичиг цуглуулах арга
Харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх арга
Компетент хүмүүстэй уулзаж ярилцах

1. Их дээд сургуулийн боловсролыг дэмжих
2. Мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, ажлын байрны дэмжлэг сайжруулах
3. Амьдрах хэв маягт дэмжлэг үзүүлэх
Япон улсын залуучуудын талаар төрөөс баримтлах бодлого нь дараах 4 чиглэлд онцгой анхаардаг.

4: Эрүүл мэнд
Япон улс
Солонгос улс
1. Боловсрол
2. Хөдөлмөр эрхлэлт
3. Орон сууц
4. Эрүүл мэнд

Украйн улс
1. Боловсролыг дэмжих
2. Хөдөлмөр эрхлэлт
3. Орон сууц
4. Эрүүл мэнд

Гадаад улсуудын төрийн бодлогыг Монгол улсын төрийн бодлоготой харьцуулах нь
Чөлөөт
цаг
БОЛОВСРОЛ

ЭРҮҮЛ МЭНД

АЖИЛГҮЙДЭЛ
Орон сууц

Төрийн бодлого
Дээр дурьдсан 3 улсад эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, орон сууц, боловсрол гэсэн 4 чиглэл байгаа бөгөөд ганцхан Монгол улсад чөлөөт цаг гэсэн чиглэл байна.Өндөр хөгжилтэй улс орнуудын хувьд дэд бүцээрээ энэхүү асуудыг шийдвэрлэдэг бол Монгол орны хувьд залуучууд нь чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газаргүй байгаа учир залуучуудад зориулсан төрийн бодлогондоо тусгаж өгчээ.

Гадаад улсуудын хувьд залуучуудын чөлөөт цагын асуудлыг шийдвэрлэхдээ:
Япон улсад залуучуудыг орон сууц худалдан авахад сарын 0,01%-н хүүтэй зээл олгодог байна энэ нь монголын жилийн 8% /сарын 0,6/ хүүгээс хамаагүй хямд байгаа юм.


Солонгос улс залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулахдаа оюутны хотхонд байрлах бүхий л үйлчилгээний байгууллагууддаа /дэлгүүр, кофе шоп, интернет кафе гэх мэт/ оюутан залуусыг цагийн ажил хийлгэдэг байна.

Мөн украйн улс зах зээл дээрхи бүхий л ажлын байруудын эрэлт хэрэгцээг судлан боловсон хүчнээ эрэлтийн дагуу л бэлтгэдэг байна. Энэ нь ажилгүйдлийг бууруулах бодлогуудаас давуу талтай байгаа юм.

Гадаад улсуудын төрийн бодлогын давуу тал
Япон улсад хороо болгоны дунд нэг цэцэрлэгт хүрээлэн байгаа нь залуучуудад чөлөөт цагаа баар кафе бус цэцэрлэгт хүрээлэнд өнгөрүүлэх боломжийг нь олгож байна.

Ажил
Олгогч

Их
сургууль
Оюутан
4 дүгээр сар
4
Дүгнэлт
“Залуучуудын нийгмийн дүр төрх” /2003/, “Залуучуудын бодлого, судалгааны тойм”/2010/ зэрэг судалгаануудыг харьцуулан үзэхэд залуучуудын талаар төрөөс баримтлах бодлого нь боловсролын салбарт үр дүнгээ өгсөн нь харагдаж байна
“Залуучуудын суурь судалгаа”-наас үзэхэд залуучуудад төрийн бодлогын талаар мэдэх үү гэсэн асуултанд дийлэнх хувь нь мэдэхгүй гэж хариулсан байсан залуучуудын улс төрийн идэвхи оролцоо сул,төрийн үйл ажиллагаанд оролцдоггүй нь эндээс харагдаж байна.
Өндөр хөгжилтэй улс орнууд дэд бүтэц болон бусад бодлогодоо залуучуудын чөлөөт цагийн талаарх асуудлыг тусгаж өгсөн байдаг.
Ашигласан ном материалын жагсаалт
1. Философи социологын хүрээлэн:Залуучуудын нийгмийн дүр төрх УБ2012
2. Нээлттэй нийгэм форум: “Залуучуудын бодлого” судалгааны тойм УБ 2010
3. National the youth policy: Youth policy in the Japan 2008
4. Die staatliche Jugendpolitik in der Ukraine
5. www.nso.mn

Анхаарал
хандуулсанд
баярлалаа
Залуучуудын ажилгүйдэлд эзлэх хувь
Full transcript