Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Belang van biodiversiteit

Belang van biodiversiteit
by

Katrien Heyman

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Belang van biodiversiteit

Broeikaseffect
Belang van biodiversiteit
Biodiversiteit in de media
Belang van biodiversiteit
Biodiversiteit is belangrijk voor:
Het in stand houden van het ecologisch evenwicht
het in stand houden van een soort
de mens
Wat is biodiversiteit?
Voorstelling:
http://www.biodiversiteit.com

Opdracht
Biodiversiteit
= de verscheidenheid aan leven
= de verscheidenheid aan dieren, planten, zwammen, algen … kortom soorten organismen
= de BIODIVERSITEIT

Opdracht
3 aspecten die de grootte van de biodiversiteit op aarde bepalen.
Verscheidenheid aan soorten organismen: planten, dieren, schimmels,...
Verscheidenheid aan individuen binnen een soort
Verscheidenheid aan leefgebieden

Opdracht
Toepassing
Hoe kan jij de biodiversiteit in jouw (school)tuin verhogen?
Opdracht
Opdracht
Opdracht 10
Ecologisch evenwicht
= stabiliteit =
alle soorten planten en dieren die in een biotoop in de juiste verhoudingen aanwezig zijn.

roofdieren
--> eten verschillende prooidieren
planteneters
--> verschillende planten op het menu

Hoe
groter de biodiversiteit
, hoe
kleiner
de
kans
dat het
ecologisch evenwicht verstoord
zal worden.
Welke factoren zorgen ervoor dat er niet overal evenveel organismen leven?
Verscheidenheid aan organismen kan ook beïnvloed worden door de abiotische en biotische factoren.
Abiotische factoren:
temperatuur
neerslag
reliëf
klimaat
licht
bodem
water
Biotische factoren:
de invloed die levende organismen uitoefenen op andere levende organismen:
dieren aanwezig voor voedsel
planten aanwezig als voedsel (bv. begrazing)
planten aanwezig als bescherming
Door variatie binnen de soort is de kans groter dat de soort blijft bestaan.

Diegene die het best aangepast zijn aan de leefomgeving overleven het best.

Eens uitgestorven, altijd uitgestorven...
Hogere biodiversiteit zorgt voor...
toepassing 10
Opdracht 11
Negatieve invloed van de mens:
Opdracht 12
Positieve invloed van de mens
Niet storen
Videofragment:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101210_broeikaseffect01
Wat is het broeikaseffect?
Hoe kan de mens dit effect versterken
Toepassing 11
Hoe kan je zelf een positieve invloed uitoefenen op de biodiversiteit in je leefomgeving?
Minder de auto gebruiken
....
Welke herken jij op deze prent?
Welke herken jij op deze prent?
Ongeveer 1,75 miljoen soorten ontdekt en beschreven

Schatting: 10 miljoen of meer
Binnen een loofbos:
verschillende biotopen
Samenvatting -> p. 19
Is de biodiversiteit in elke biotoop ongeveer gelijk?
opdracht
Ecologisch evenwicht


= stabiliteit in de levensgemeenschap

= alle soorten en planten in een
biotoop zijn in de juiste
verhoudingen aanwezig

Dit evenwicht kan licht schommelen:

meer buizerds -->→ minder veldmuizen --> → minder buizerds --> meer veldmuizen

De soort kan zich beter aanpassen aan de veranderde omstandigheden
betere voedselvoorziening
heel wat stoffen voor geneesmiddelen
- zijde van de cocon van de zijderups zijde ...
- katoen van de katoenplant
hout voor meubelen
insecteneters vermijden insectenplagen
lieveheersbeestjes eten bladluizen
Toerisme
stoffen voor kledij
door de variatie binnen de soort is de kans groter dat de soort blijft bestaan
Een teveel aan katten in de omgeving kan leiden tot een sterke vermindering van prooidieren.
Bedreigde dier- en plantensoorten kunnen hier overleven
Dieren kunnen veilig de weg oversteken
Heide krijgt meer licht en ruimte, zo krijgen bomen en struiken meer kans om te groeien.
Broeikasgassen (bv. koolstofdioxide) rond de aarde houden de warmte op aarde.
- uitlaatgassen van
druk verkeer
- ontbossing
Full transcript