Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Herédi Károly

on 24 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Mit tanultunk nyolc év alatt?
Az irodalom elmélete
Tudományos irodalom
Szépirodalom
eredete szerint
Szépirodalom
formája szerint
Irodalom
Szépirodalom
Publicisztika
Átmeneti formák/műfajok
esszé - szépirodalmi igényű a stílusa, de tudományos módszereket is használ, szubjektívebb (személyes) hangú és közérthető
karcolat - a valóságból építkezik, ironikus szemléletű, kritizál, rövid, szellemes és tanulságos szépprózai/publicisztikai műfaj
Népköltészet
Műköltészet
Vers
Próza
Átmeneti formák:
képvers
hangvers
prózavers
szabadvers
Szépirodalom
műnemek szerint
Líra
Dráma
Epika
BALLADA
"Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!"
Madách Imre: Az ember tragédiája
Felismered őket?
"Az óév, íme, por és hamu már,
elolvadt, mint a nyugati boszorka,
latyakba tapicskol a kis Január,
a cipőt meg a zoknit is összekoszolta.

Fehér ma a föld és sáros a láb,
maszatút barnállik utána a hóból.
Egy tejbegríz ez a téli világ,
s lábunk nyoma rajta sok kakaópor."
Varró Dániel: Maszat-hegyi naptár
A formák
"Látja a végtelent … nagy kék valami … oldalt egy kis házikó is van, amire fölül van írva: „Bejárat a negyedik végtelenbe.” A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást … a párhuzamos vonalak, igen … a végtelen, a megértés, a jóság és emberszeretet osztályába, ahová ő soha eljutni nem fog … ama „felsőbb osztály”, melybe „elégtelen eredmény miatt fel nem léphet” soha."
Karinthy Frigyes: A rossz tanuló felel
Átmeneti formák
Hangvers
WEÖRES SÁNDOR: BARBÁR DAL

"Dzsá gulbe rár kicsere
áj ni musztasz emo
áj ni manküt vantasz emo
adde ni maruva bato! jaman!"
Tolnai Ottó: Nem hangzott hasonló édes hang

"nem hangzott hasonló édes hang udvarunkban
a dió tiszta szerkezetében csak varjú vadgalamb gubbaszt
s csak a szarkák kalózkodják a csibék kiskacsák aranyát
az énekeseknek klorofill-labirintus kell"
Szabadvers
nincs központozás és nagy kezdőbetűk
Képvers
Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút
Fordította: Radnóti Miklós
A ballada
műballada
népballada
"Tizenkét kőmíves összetanakodék,
Magos Déva várát hogy felépítenék,
Hogy felépítenék félvéka ezüstér,
Félvéka ezüstér, félvéka aranyér."
Kőmíves Kelemenné
líra + dráma + epika = ballada
"Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi tartomány."
Arany János: A walesi bárdok
drámai és lírai elemekkel átszőtt elbeszélő költemény
Líra
Népköltészet
Népdal
Fölszállott a páva
A horgosi csárda
Tavaszi szél
Dal
Elégia
Óda
Himnusz
nincs történet, az "én" túlsúlya, érzelmi-hangulati líra, gondolati líra, lírai én, strófa
Műköltészet
Dal
rövid
érzéseket szólaltat meg
ZENE
Orbán Ottó: Hallod-e te sötét árnyék (balladás dal)
Johann Wolfgang von Goethe: Vándor éji dalam, Jung Károly: Dal a hazáról
hosszabb a dalnál
összetettebb érzelmek
emlékek - merengés
szomorkás
Juhász Gyula: Milyen volt...
Elégia
Himnusz
magasztos tárgyat dicsőít
emelkedett hangvétel
valamilyen kérést fogalmaz meg
Ki írta a magyar himnuszt?
Kölcsey Ferenc
Óda
evilági, de magasztossága miatt kiemelkedő tárgy
emelkedett hangú
dicsének
"Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar-.
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar."
Vörösmarty Mihály: Szózat
Dráma
dialógusokra és monológokra épül
a helyszínről, külső tulajdonságokról rövid jelzés árulkodik
színház - színművészet
"Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nő:"
William Shakespeare: Ahogy tetszik
Népköltészet
népi gyermekjátékok
dramatikus népszokások (farsangi alakoskodás)
Műköltészet
tragédia
komédia
Hogyan mondanád más szóval?
tragédia
komédia
elbukik
hőse
hőse
nevetségessé válik -
komikum
céljai kicsinyesek, alantasak
gyakran meg is hal -
tragikum
magasztos eszméért küzd
Mondj példát ilyen eszmére!
"Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen. "
Madách Imre: Az ember tragédiája
A versben írt színpadi művet drámai költeménynek nevezzük!
"Elérhetetlen vágy az emberé,
Elérhetetlen, tündér, csalfa cél."
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
a boldogság keresése
népmesei elemek
mesedráma
Mit tudsz Vörösmartyról?
"Sötét és semmi voltak, én valék,
Kietlen, csendes, lény nem lakta Éj."
Vörösmarty: Csongor és Tünde
Epika
cselekmény
bekezdés, fejezetek
lehet verses és próza is
elbeszélő, mesélő, narrátor

"Az epikus közlés alapformái az elbeszélés, a leírás és a dialógus. Az elbeszélés az események előadása, a leírás a cselekmény színterének, külső-belső tulajdonságoknak és egyes tárgyi mozzanatoknak statikus ábrázolása, a dialógus pedig a szereplők szóbeli megnyilatkozásának a közvetítése."
Forrás: Wikipédia
elbeszélő=író?
lírai én=költő?
Tudományos stílus
tanulmányok, dolgozatok, kritikák
kijelentő mondatok
szakkifejezések - zsargon
valóság pontos képe
következtető és magyarázó mondatok
"A „költői” terminusának – romantikus esztétikából eredő – normatív, elhatároló karaktere számtalan összefüggésben jut máig szerephez..."
"Gerold László szerint Börcsök Erzsébet „szinte maximálisan használja ki a választott sablon, a polgári szerelmi regény – műfajon belüli és túli – lehetőségeit."
Mit gondolsz ezekről a részletekről?
Szépirodalmi stílus
választékosság jellemzi, DE mindenhonnan meríthet
nyelvi helytelenségek
népnyelv
szleng
sok szóképet használ
"Az ajtóhoz botorkáltam s ajkamat a kulcslyukra illesztve, így susogtam:
- Te vagy az, édes Peggotty?
- Én vagyok, drága Davym, - felelt a hang. - Legyen oly csendes, mint az egér, mert különben meghall bennünket a macska."
Charles Dickens: Copperfield Dávid
Publicisztikai stílus
sajtó - újságírás nyelve
nagy tömegekhez szól - figyelemfelkeltő, időszerű
nyelvi divatok - szingli, kaszting, celeb
címadás fontossága
gyakran szenvedélyes
összehasonlít
közérthető
újságok, folyóiratok...
cikk, riport, interjú, tudósítás, hír...
Örkény István: Hírek és álhírek (egyperces novellák)

MEGETTE A SAJÁT LÁBÁT

Mendelényi Géza, a Tej és Tejtermék Fölvásárló Központ előadója, kispesti háza kertjében csontig leette a húst saját bal lábáról. Tettének oka: hivatali bosszúságok.
Oldd meg a feladatgyűjtemény 98. feladatát!
Oldd meg a feladatgyűjtemény 331. feladatát!
Verses epikai alkotások
Műköltészet
Népköltészet
népballada
hősi ének
műballada
elbeszélő költemény
"Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?
Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?"
Emlékezz vissza milyen elbeszélő költeményekkel találkoztál eddig? A képek és az idézetek a segítségedre lesznek!
"Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra."
(főleg) prózában íródott epikai műfajok
népköltészet
műköltészet
népmese
tündérmese
novellamese
oldd meg a 107. feladatot
népmonda - Rózsa Sándor menedéke
eredetmagyarázó monda
királymonda
hiedelemmonda
műmese
rövidtörténet
novella
elbeszélés
regény
önéletrajz
életrajz
levél
napló
emlékirat/memoár
Gesta Hungarorum - egyik forrás
Műmesék
Lázár Ervin, Csukás István meséi
Novella
Déry Tibor: szerelem (filmnovella), Mándy Iván: Kék dívány, Karinthy Frigyes: A rossz tanuló felel, Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, Móricz Zsigmond: Hét krajcár
Rövidtörténet
Szirmai Károly: Veszteglő vonatok a sötétben (tömör, látomásos, nyitott szerkezetű) HORROR
Örkény István: Egypercesek - egyperces novellák
oldd meg a 94., 105., 130., 146., 214., 229., 231., 244., 248., 255., 341., 342., 348. feladatokat
Anonymus
szórványemlék
1200 körül
Elbeszélés
Vida Ognjenović: Gyermekláncfű, Mikszáth Kálmán: Hogyan lettem én író?
Regény
Családregény
Ifjúsági regény
Történelmi regény
Kópéregény
Meseregény
Nevelődési regény
Tudatregény
Szabó Magda: Régimódi történet
Szülőföldregény
Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci ifjúsága
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Gárdonyi Géza: Az egri csillagok, Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Háy János: Dzsigerdilen
Lázár Ervin: Berzsián és Dideki
Garaczi László: Pompásan buszozunk
Kertész Imre: Sorstalanság - Nobel- díj
Grendel Lajos: Nálunk New Hontban
Oldd meg a következő feladatokat:
17,. 23., 100., 111., 114., 208., 213., 334., 343., 350.,
Önéletrajz -curriculum vitae - E/1
Életrajz - biográfia - E/3
Levél
Napló
Memoár/emlékirat
Ady Endre: Önéletrajz
Nézz bele az olvasókönyved végén található életrajzi kalauzba! Hány vajdasági alkotóval foglalkoztunk idén?
Kaffka Margit: Színek és évek (élet és az adott kor bemutatása)
Anne Frank Naplója, Csáth Géza: Egy vidéki gimnazista naplójából - dátum, időrend, naplóíró élete
Petőfi Sándor: ARANY JÁNOSHOZ
(RÉSZLET)

TOLDI irójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!...
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége.

Ha hozzád ér lelkem, s meg talál égetni:
Nem tehetek róla... te gyujtottad ugy fel!
Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi
Szépre, mely könyvedben csillog pazar fénnyel?

Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.
Más csak levelenként kapja a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút kell adni.

Teszteld a tudásod: 17., 82., 93., 131., 218., 219., 220., 243., 245., 327., 328.,
kapcsolódó feladatok: 16., 33., 208., 234.,
feladatok: 15., 131., 197., 198., 200., 320., 321.
Teszteld a tudásod:
8., 10., 11., 320., 271., 320., 321., 335., 339.,
Mit tudsz? 15., 121., 141., 131., 197., 200., 262., 287., 321.,
Tedd próbára a tudásod!
12., 95., 96., 101., 102., 104., 108., 109., 110., 128., 184., 221., 224., 235., 236., 237., 344., 346.,
Feladatok: 215., 216., 217., 339.,
Ki mit tud?
91., 99., 210., 216., 222., 223., 224., 227., 232., 241., 250., 257., 328., 333., 337., 339., 342., 345.,
Ismételj!
98., 215., 253., 338., 349., 350.,
Mit jegyeztél meg?
97., 100., 105., 130., 211., 228.,
Esszéregény
Nick Hornby: Csak egy újabb szombat
Full transcript