Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Läroplanen

No description
by

Christian Persman

on 8 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Läroplanen


Främja lärande - inhämta/utveckla kunskaper och värden
Orientera sig i en komplex verklighet (informationsflöde och snabb förändringstakt)
Prövas
Utvärderas
Följas upp
Pröva nya metoder Sociala mål
Kunskapsmål Göra/uttrycka etiska ställningstaganden
Respekt - människor, miljö
Ta avstånd från förtryck
Empati Svenska - tal och skrift
Engelska - tal och skift
Matematiskt tänkande
SO/NO/Estetiska ämnen - använda kunskaper
Lösa problem - omsätta idéer
Lära/utforska - själva/tillsammans
Kritiskt tänkande
Västerländskt kulturarv
Nationella minoriteter
Samspela utifrån kunskap (kultur, religion, språk, historia)
Samhällets lagar och normer
God miljö - hållbar utveckling
Egen livsstil - egen hälsa, miljö, samhälle
Använda/ta del av olika uttrycksformer
Använda modern teknik som verktyg
Underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning
Rektor Elevinflytande
Arbetsmiljö - eleverna (handledning, bibliotek, datorer)
Undervisning-elevhälsa = stöd/hjälp
Skola- hem
Resursfördelning
Övergripande ämnesområden
Samarbetsformer (fskl, skola, fritids, fsk)
Skola- omvärld
SYV
Kompetensutveckling
Internationella relationer Målen, uppföljning och resultat Eleverna tränas i: Personligt ansvar
Ökat inflytande Verksamhet: Uppdrag: Läroplan Kursplanen Urskilja
Anpassa
Läsa
Tolka
Förstå
Formulera
Kommunicera
Reflektera
Lösa problem
Analysera
Se samband
Välja
Använda
Samtala om
Argumentera
Redogöra för
Dra slutsatser
Resonera
Kritiskt granska
Uttrycka
Värdera
Söka information Syftet med ämnet = utgångspunkt för undervisning Kunskapskraven - hur eleverna ska kunna använda sina kunskaper Undervisningens syfte:
Utvecklar ämneskunskaper
Utvecklar och tränar förmågor
Utvecklar och tränar språket
Utvecklar och tränar metakognition
Full transcript