Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kalenderhjul

Översiktsvy över planering av Ledning och Pedagoger med hjälp av Kalenderhjul
by

Carl Tinnsten

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kalenderhjul

v. 6-9, Lönesamtal
28/2, Utvecklingsdag (hissa och dissa)
31/3, Sista dagen, bibass
v.16, Krisgrupp övning
16/5, Primus Berget utvärdering
19/5, Utvärderingsdag; Vide + Frösödal, Fröja
23/5 Utvärderingsdag; Öne + Lövsta, Östberget
v. 33
Övrigt, Inga husmöten
Tors Fre, Ledningsmöte
v.40
30/9, kl 11 Admin
Måndagstid
kl 13-16 Mentorträff
1/10,
F-råd
18-19:30

Elisabeth
miljörev, Rådmans
2/10, kl 8-16 VM/Ledn.grp.
4/10, kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Kartlägg.likabe.
Medarb.samtal
v.40-43 (
-44
), Medarbetarsamtal
v. 42-43, Chef checkar arbetsplan
Inga husmöten
v.45, Skyddsrond/Förskola,
Brandövning, Allergi
22/11, Utvecklingsdag
(Lekun), Lika ben
v.49, Check arbetsplan
Inventeringsbehov
v.33
Inga husmöten
v.34
Akt. krisplan, fsk
v.36-43, Inskoln. samtal
v.37
13/9, Utvecklingsdag,
Öne, Primus, Berget Arbetsplan,
NOV fastställande
17/9, Mentorsträff
20/9, Uvecklingsdag, Frösödal, Fröja, Östberget?
Medarbetarunders.
27/9, Sista dag Bibass
v.39, Handlingsplaner, akt
v.3, akt. handlingsplan
Fastställa lika b.
v.4, akt. handlingsplan
13/2, F-råd
Utv. börjar arbetsplan + APT
v.17, Brandövning, fsk
29/4, F-råd
SVG
Rev och fasts Likabehandling
Skyddskommité
Revidering av:
- Miljöhandlägningsplan
- Egenkontroll
APT
Utvecklingssamtal
Lönesättande samtal
Lönesamtal

Utvecklingsdag

APT
Utvecklingssamtal
Lönesättande samtal
Lönesamtal

Skyddsronder/Förskola
(Allergi och brand)

APT
SVG
Skyddskommité

Brandövning/fsk

APT
SVG, heldag
Sommarplanering/semester
Årsplan/kalendarium
Tjänsteplanering

Rekrytering
Utvecklingsdagar

APT
SOMMAR & SOL
SVG
Sommarutvärdering
Skyddskommité
APT
Utvecklingsdagar
Fastställande arbetsplaner/fsk/omr
APT
Likabehandling kartläggning/fsk/plan

Medarbetarsamtal

Rev krisplan
SVG/heldag
kvalitetsäkring
Arbetsplaner
Rev handlingsplaner
Miljöhandlingsplan

APT
SVG
Skyddskommité
Utvecklingsplan
Likabehandling kartläggning/fsk/plan
Medarbetarsamtal/grp
Medarbetarundersök
Skyddsronder/förskola
Brandövning/fsk
APT
SVG
Fastställande Investeringsbehov

Medarbetarundersökning, resultat och
handlingsplan

APT
v. 6-9, Lönesamtal
28/2, Utvecklingsdag (hissa och dissa)
31/3, Sista dagen, bibass
v.16, Krisgrupp övning
16/5, Primus Berget utvärdering
19/5, Utvärderingsdag; Vide + Frösödal, Fröja
23/5 Utvärderingsdag; Öne + Lövsta, Östberget
v.3, akt. handlingsplan
Fastställa lika b.
v.4, akt. handlingsplan
13/2, F-råd
Utv. börjar arbetsplan + APT
v.17, Brandövning, fsk
29/4, F-råd
L
P
L
&
P

SAM
v.35
19/8, kl, 11 Admin, SVG-kallelse
22/8 -23/8, Heldag (8-16) planering
v.36
26/8, kl 11 Admin
27/8, kl 17-20 Träff uppstart sundet

Ewa
miljörev. Lövsta
29/8-30/8, Heldag (8-16) planering
v.37
9/9, Admin
13-16, kvalitetsträff
APT Primus, Frösödal
10/9, APT, Fröja, Berget
11/9, VM/Ledn.grupp kl 8-16
APT Öne, Vide
12/9 APT Östberget
13/9 Utv.dag
Övrigt, Aukt.krisplan
Fastst.arb.plan på utv.dagen
planering framåt
v.38
16/9, Admin
SVG
Ped.träff
17/9, Ledn.prgm. Elisabeth
18/9, VM/Ledn.grp. kl 8-16
Ledn.prgm. Elisabeth

Anette
Ledig
19/9, APT, Lövsta, Rådmans

Anette
Ledig
20/9, Utv.dag
OBS! Aukt.handl.plan.
Övrigt, Medarb. undersök.
läggs ut
v.39
23/9, kl 11-13 Lunch föreläsning
Ped.träff

Anette
Ledig
24/9, kl 11 Admin
25/9 kl 8-16 VM/Ledn.grp
27/9 Utv.dag 4, Rådmans
OBS! Aukt.handl.plan.
v.42
14/10, kl 11 Admin
Medarb.dagar
APT Lövsta, Vide, Rådmans
15/10, Medarb.dagar

Elisabeth
Ledarprgm.
16/10, kl 8-12 Medarb.dag föreläsning
kl 13-16 VM/Ledn.grp

Elisabeth
Ledarprgm.
18/10, kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Uppf.arb.plan
Medarb.samtal
SVG
v.41
7/10, kl 11 Admin
SVG
Ped.träff
8/10, APT Frösödal, Primus, Östberget
9/10, kl 8-16 VM/Ledn.grp
APT Fröja
10/10, APT Öne, Berget
11/10, kl 8-14 Ledn.grp
kl 8-10 Spec-ped.träff
Övrigt, Medarb.samtal
v.43
21/10, kl 11 Admin
Medarb.dagar
Krisgrupp
22/10, Medarb.dagar
23/10, kl 8-12 FRM
kl 13-16 VM/Ledn.grp
25/10 kl 8-14 Ledn.grp
kl 8-10 Spec-ped.träff
Övrigt, Medarb.samtal
Rev.krisplan
v.44
28/10, kl 11 Admin
Måndagstid

Anette
miljörev. Öne
30/10, kl 8-16 VM/Ledn.grp.

(Kulturdag?, Lärande i tiden)
1/11, kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Inga husmöten
Utv.samtal 5år
v.45
4/11, kl 11 Admin
Ped.träff
5/11, APT
6/11, APT Frösödal
kl 8-16 VM/Ledn.grp

Elisabeth
Ledarprgm.
7/11, APT Berget

Elisabeth
Ledarprgm.
8/11, kl 8-14 Ledn.grp
kl 8-10 spec-ped.träff
Övrigt, Utv.samtal 5år
Skyddsrond A/B
Brandövn./fsk v45-47
Res.pres. på APT/Handl.plan
Medarb.unders.
v.46
11/11, kl 11 Admin
Ped.träff
Hemsida
12/11, APT Lövsta, Vide, Öne, Östberget
13/11, APT Primus
kl 8-16 VM/Ledn.grp
14/11, APT Fröja
15/11 kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Utv.samtal 5år
Res.pres. på APT/handl.plan
Medarb.unders.
Uppd. hemsida
v.47
18/11, kl 11 Admin
Ped.träff
19/11, APT Rådmans
20/11, kl 8-16 VM/Ledn.grp
21/11, Jubileums Middag
22/11, Utv.dag Gemensam
Leken
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.48
25/11, kl 11 Admin
SVG
Ped.träff
27/11, kl 8-16 VM/Ledn.grp
29/11, kl 8-17 Chefsdag
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.49
2/12, kl 11 Admin
Måndagstid
3/12, APT Berget
4/11, kl 8-16 VM/Ledn.grp
APT
5/11, APT Primus, Frösödal, Östberget
6/11, kl 8-14 Ledn.grp
kl 8-10 Spec-ped.träff
Övrigt, Uppf.arb.plan
Fastst.inv.behov
Utv.samtal 5år
v.50
9/12, kl 11 Admin
Ped.träff
APT Fröja
11/12, kl 8-12 FRM
kl 8-16 VM/Ledn.grp
APT Lövsta, Vide, Öne, Rådmans
13/12, kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.51
16/12, kl 11 Admin
Ped.träff
20/12, kl 8-14 ledn.grp
kl 8-10 Spec-ped.träff
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.35
27/8, kl 17-20 T.Uppstart, Sundet
v.36
2/9, Måndagstid
Övrigt, Inskol.samtal
v.37
9/9, kl 13-16 Kvalitetsgrp.
APT Primus, Frösödal
10/9, APT Fröja, Berget
11/9, APT Öne, Vide
12/9, APT Östberget
13/9, Utv.dag1
Frösödal, Berget, Primus
Önegården, Videgården
Övrigt, Aukt.Krisp.
Arbetsp. utv.dag
Inskol.samtal
v.38
16/9, Ped.träff
SVG, Skyddskommitté
19/9, APT Lövsta, Rådmans
20/9 Utv.dag2
Lövsta, Östberget, Fröja
Övrigt, OBS! Aktualisera Hand.plan
Inskol.samtal
Medarb.undersökning
v.39
23/9, Ped.träff
Utv.dag3
27/9, Utv.dag4
Rådmans
Övrigt, OBS! Aktualisera Hand.plan
Arbetslag ansv.
Inskol.samtal
v.40
30/9, Måndagstid
13-16 Mentorsträff
1/10, 18-19:30 F-råd
Övrigt, Kartlägg.Likabe.
Medarb.samtal
Inskol.samtal
v.41
7/10, kl 13-16 SVG
Ped.träff
8/10, APT Frösödal, Primus, Östberget
9/10, APT Fröj
10/10, APT Öne, Berget
Övrigt, Medarb.samtal
Inskol.samtal
v.42
14/10, Medarb.dagar
APT Lövsta, Vide, Rådmans
15/10, Medarb.dagar
Övrigt, Uppf.arb.plan
Medarb.samtal
Inskol.samtal
SVG - kvalité, arb.plan, handl.plan
v.43
21/10, Medarb.dagar
22/10, Medarb.dagar
Övrigt, Medarb.samtal
Rev.krisplan
Inskol.samtal
v.44
28/10, Måndagstid
30/10, Kulturdag
Lärande i tiden
Övrigt, Inga husm.
Utv.samtal 5år
v.45
4/11, Ped.träff
5/11, APT
6/11, APT Frösödal
7/11, APT Berget
Övrigt, Utv.samtal 5år
Skyddsrond, Allergi/Brand
Brandövn. v.45-47
Resultat pres. av APT/handl.plan
Medarb.undersök.
v.46
11/11, Ped.träff
Hemsida
12/11, APT Lövsta, Vide, Öne, Östberget
13/11, APT Primus
14/11, APT Fröja
Övrigt, Utv.samtal 5år
Resultat pres. på APT/handl.plan
Medarb. undersök.
Uppd. hemsida
v.47
18/11, Ped.träff
19/11, APT Rådmans
22/11, Utv.dag Gemensam
Övrigt, utv.samtal 5år
v.48
25/11, SVG
Ped.träff
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.49
2/12, Måndagstid
3/12, APT Berget
4/12, APT
5/12, APT Primus, Frösödal, Östberget
Övrigt, Uppf.arb.plan
Fastställ.inv.behov
Utv.samtal 5år
v.50
9/12, Ped.träff
11/12, APT Lövsta, Vide, Öne, Rådmans
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.51
16/12, Ped.träff
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.35
19/8, kl, 11 Admin, SVG-kallelse
22/8 -23/8, Heldag (8-16) planering
v.36
26/8, kl 11 Admin
27/8, kl 17-20 Träff uppstart sundet

Ewa
miljörev. Lövsta
29/8-30/8, Heldag (8-16) planering
v.35
27/8, kl 17-20 T.Uppstart, Sundet
v.36
2/9, Måndagstid
Övrigt, Inskol.samtal
v.37
9/9, kl 13-16 Kvalitetsgrp.
APT Primus, Frösödal
10/9, APT Fröja, Berget
11/9, APT Öne, Vide
12/9, APT Östberget
13/9, Utv.dag1
Frösödal, Berget, Primus
Önegården, Videgården
Övrigt, Aukt.Krisp.
Arbetsp. utv.dag
Inskol.samtal
v.38
16/9, Ped.träff
SVG, Skyddskommitté
19/9, APT Lövsta, Rådmans
20/9 Utv.dag2
Lövsta, Östberget, Fröja
Övrigt, OBS! Aktualisera Hand.plan
Inskol.samtal
Medarb.undersökning
v.39
23/9, Ped.träff
Utv.dag3
27/9, Utv.dag4
Rådmans
Övrigt, OBS! Aktualisera Hand.plan
Arbetslag ansv.
Inskol.samtal
v.40
30/9, Måndagstid
13-16 Mentorsträff
1/10, 18-19:30 F-råd
Övrigt, Kartlägg.Likabe.
Medarb.samtal
Inskol.samtal
v.41
7/10, kl 13-16 SVG
Ped.träff
8/10, APT Frösödal, Primus, Östberget
9/10, APT Fröj
10/10, APT Öne, Berget
Övrigt, Medarb.samtal
Inskol.samtal
v.42
14/10, Medarb.dagar
APT Lövsta, Vide, Rådmans
15/10, Medarb.dagar
Övrigt, Uppf.arb.plan
Medarb.samtal
Inskol.samtal
SVG - kvalité, arb.plan, handl.plan
v.43
21/10, Medarb.dagar
22/10, Medarb.dagar
Övrigt, Medarb.samtal
Rev.krisplan
Inskol.samtal
v.44
28/10, Måndagstid
30/10, Kulturdag
Lärande i tiden
Övrigt, Inga husm.
Utv.samtal 5år
v.45
4/11, Ped.träff
5/11, APT
6/11, APT Frösödal
7/11, APT Berget
Övrigt, Utv.samtal 5år
Skyddsrond, Allergi/Brand
Brandövn. v.45-47
Resultat pres. av APT/handl.plan
Medarb.undersök.
v.46
11/11, Ped.träff
Hemsida
12/11, APT Lövsta, Vide, Öne, Östberget
13/11, APT Primus
14/11, APT Fröja
Övrigt, Utv.samtal 5år
Resultat pres. på APT/handl.plan
Medarb. undersök.
Uppd. hemsida
v.47
18/11, Ped.träff
19/11, APT Rådmans
22/11, Utv.dag Gemensam
Övrigt, utv.samtal 5år
v.48
25/11, SVG
Ped.träff
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.49
2/12, Måndagstid
3/12, APT Berget
4/12, APT
5/12, APT Primus, Frösödal, Östberget
Övrigt, Uppf.arb.plan
Fastställ.inv.behov
Utv.samtal 5år
v.50
9/12, Ped.träff
11/12, APT Lövsta, Vide, Öne, Rådmans
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.51
16/12, Ped.träff
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.40
30/9, kl 11 Admin
Måndagstid
kl 13-16 Mentorträff
1/10,
F-råd
18-19:30

Elisabeth
miljörev, Rådmans
2/10, kl 8-16 VM/Ledn.grp.
4/10, kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Kartlägg.likabe.
Medarb.samtal
v.37
9/9, Admin
13-16, kvalitetsträff
APT Primus, Frösödal
10/9, APT, Fröja, Berget
11/9, VM/Ledn.grupp kl 8-16
APT Öne, Vide
12/9 APT Östberget
13/9 Utv.dag
Övrigt, Aukt.krisplan
Fastst.arb.plan på utv.dagen
planering framåt
v.38
16/9, Admin
SVG
Ped.träff
17/9, Ledn.prgm. Elisabeth
18/9, VM/Ledn.grp. kl 8-16
Ledn.prgm. Elisabeth

Anette
Ledig
19/9, APT, Lövsta, Rådmans

Anette
Ledig
20/9, Utv.dag
OBS! Aukt.handl.plan.
Övrigt, Medarb. undersök.
läggs ut
v.39
23/9, kl 11-13 Lunch föreläsning
Ped.träff

Anette
Ledig
24/9, kl 11 Admin
25/9 kl 8-16 VM/Ledn.grp
27/9 Utv.dag 4, Rådmans
OBS! Aukt.handl.plan.
v.42
14/10, kl 11 Admin
Medarb.dagar
APT Lövsta, Vide, Rådmans
15/10, Medarb.dagar

Elisabeth
Ledarprgm.
16/10, kl 8-12 Medarb.dag föreläsning
kl 13-16 VM/Ledn.grp

Elisabeth
Ledarprgm.
18/10, kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Uppf.arb.plan
Medarb.samtal
SVG
v.41
7/10, kl 11 Admin
SVG
Ped.träff
8/10, APT Frösödal, Primus, Östberget
9/10, kl 8-16 VM/Ledn.grp
APT Fröja
10/10, APT Öne, Berget
11/10, kl 8-14 Ledn.grp
kl 8-10 Spec-ped.träff
Övrigt, Medarb.samtal
v.43
21/10, kl 11 Admin
Medarb.dagar
Krisgrupp
22/10, Medarb.dagar
23/10, kl 8-12 FRM
kl 13-16 VM/Ledn.grp
25/10 kl 8-14 Ledn.grp
kl 8-10 Spec-ped.träff
Övrigt, Medarb.samtal
Rev.krisplan
v.44
28/10, kl 11 Admin
Måndagstid

Anette
miljörev. Öne
30/10, kl 8-16 VM/Ledn.grp.

(Kulturdag?, Lärande i tiden)
1/11, kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Inga husmöten
Utv.samtal 5år
v.45
4/11, kl 11 Admin
Ped.träff
5/11, APT
6/11, APT Frösödal
kl 8-16 VM/Ledn.grp

Elisabeth
Ledarprgm.
7/11, APT Berget

Elisabeth
Ledarprgm.
8/11, kl 8-14 Ledn.grp
kl 8-10 spec-ped.träff
Övrigt, Utv.samtal 5år
Skyddsrond A/B
Brandövn./fsk v45-47
Res.pres. på APT/Handl.plan
Medarb.unders.
v.46
11/11, kl 11 Admin
Ped.träff
Hemsida
12/11, APT Lövsta, Vide, Öne, Östberget
13/11, APT Primus
kl 8-16 VM/Ledn.grp
14/11, APT Fröja
15/11 kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Utv.samtal 5år
Res.pres. på APT/handl.plan
Medarb.unders.
Uppd. hemsida
v.47
18/11, kl 11 Admin
Ped.träff
19/11, APT Rådmans
20/11, kl 8-16 VM/Ledn.grp
21/11, Jubileums Middag
22/11, Utv.dag Gemensam
Leken
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.48
25/11, kl 11 Admin
SVG
Ped.träff
27/11, kl 8-16 VM/Ledn.grp
29/11, kl 8-17 Chefsdag
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.49
2/12, kl 11 Admin
Måndagstid
3/12, APT Berget
4/11, kl 8-16 VM/Ledn.grp
APT
5/11, APT Primus, Frösödal, Östberget
6/11, kl 8-14 Ledn.grp
kl 8-10 Spec-ped.träff
Övrigt, Uppf.arb.plan
Fastst.inv.behov
Utv.samtal 5år
v.50
9/12, kl 11 Admin
Ped.träff
APT Fröja
11/12, kl 8-12 FRM
kl 8-16 VM/Ledn.grp
APT Lövsta, Vide, Öne, Rådmans
13/12, kl 8-14 Ledn.grp
Övrigt, Utv.samtal 5år
v.51
16/12, kl 11 Admin
Ped.träff
20/12, kl 8-14 ledn.grp
kl 8-10 Spec-ped.träff
Övrigt, Utv.samtal 5år
Full transcript