Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industriële Revolutie

No description
by

britt de wolf

on 2 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industriële Revolutie

 EEN MOBIELE WERELD
de pre-industriële samenleving
(tot 18e eeuw)de industriële samenleving
(18e, 19e begin 20e eeuw)

eerste industriële revolutie (vanaf 1750)
‘STOOM’

tweede industriële revolutie (vanaf 1870)
‘STROOM’
Vergelijking India
2e reden: de lonen
Waarom in Engeland?
* KOLEN
Albert Hahn,De Notenkraker, 24 mei 1908 - Bij de introductie van de 10-urige werkdag - Onder deze spotprent staat de volgende tekst:

'Wij willen de ketens verbreken, Die ons kluist'ren aan de fabriek
Verwoest worden daar onze geesten, De lichamen raken er ziek.
Tien uren het slavenjuk torsen Is dat al niet meer dan genoeg?
Wij zullen met aller kracht breken, De zweep die ons langer nog joeg.
De tijden zijn naar het verleden, Dat de slaaf zijn roede nog kust
Wij eischen een beetje meer vrijheid Wij eisen een beetke meer rust.'
Er zijn al drie globaliseringsgolven geweest:
Tussen 1500 & 1800: groei van de internationale handel dankzij ontdekkingreizen (“wereld krimpt van large naar small”)
Vanaf 1800: industrie & technologie doen de wereld nog “kleiner” worden
Eind 20ste eeuw: dankzij internet  “de wereld is terug plat geworden”
 Waarom Globalisation 3.0?
IRONBRIDGE
 “Canal fever”: graven van kanalen
asfaltering van wegen  McAdam
stoomtrein (ca. 1825): maakt transport over land interessant
stoomschip
telegraaf (1837)
draadloze telegraaf (1895)
telefoon (Bell) -1876
 EEN MOBIELE WERELD
Hoge lonen betekent noodzaak om te automatiseren
Handenarbeid  mechanische arbeid:
stoomkracht (o.a. dankzij uitvinding van James Watt)
begonnen in textielnijverheid
Weerslag op steenkool- & ijzerindustrie
Enorme stijging van productie + productiviteit
Thuisarbeid wordt fabrieksarbeid:
grootschalig
doorgedreven arbeidsverdeling
strak werkritme (“time is money”)
SAMENGEVAT: “STEEDS MEER, STEEDS SNELLER”
Opdracht 4:

kettingreactie spinners – wevers: als spinners meer konden spinnen, moesten wevers volgen …
traditioneel spinnewiel  Spinning Jenny (spint 8 draden tegelijk)  mechanisch weefgetouw (op waterkracht)
nog later spinmachine aangedreven door stoomkracht
 VERNIEUWINGEN IN DE TEXTIELINDUSTRIE
1.2. “Steeds meer, steeds sneller”: vernieuwingen in de industrie.
http://programmas.canvas.be/de-patat/de-patat-%E2%80%93-afl-2-ierland/
1. DE EERSTE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
INDUSTRIËLE REVOLUTIES & ECONOMISCHE EVOLUTIE (ca. 1750-heden)
INDUSTRIËLE
REVOLUTIE
ca 1750 - ....

Overgang naar industriële maatschappij verloopt niet overal tegelijk (“de ongelijktijdigheid van de geschiedenis”)
Landen die later beginnen profiteren van kennis van de pioniers
2. DE TWEEDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
Hoge lonen: nood tot industrialisering
Concurrentiepositie van Engeland: import goedkope textiel
Steenkolen bevindt zich dichtbij de oppervlakte => positieve kruisbestuiving (kolen- transport-locomotief- ijzer:zwaar-spoorwegnet-meer kolen-...)
Sterk groeiende bevolking tijdens de I.R => stijgende vraag naar producten & investeringen
 GROOT-BRITTANNIË IN PILOOTPOSITIE
IJzer noodzakelijk voor productie wapens, gebruiksvoorwerpen, machineonderdelen …
Stimuleerde behoefte aan steenkool
Praktisch probleem: onzuivere steenkool  ijzer van slechte kwaliteit
Opgelost door gezuiverde steenkool te gebruiken (cokes)
 DE IJZERINDUSTRIE VOLGT
Opdracht 3: VERKLARING DALEND STERFTECIJFER
Verbeterde voedselproductie dankzij “landbouwrevolutie”
Betere bemesting,
gebruik van “machines”,
nieuwe teelten (aardappel)

Vooruitgang geneeskunde (bv. vaccinatie koepokken) + betere hygiëne

Resultaat: “bevolkingsoverschot”:
meer consumenten
Meer arbeidskrachten

Stimulans voor de industrie !!!
Verband bevolking - voedselproductie
Bevolkingsgroei =afhankelijk van voedselproductie
=>Voldoende voedsel  bevolking groeit aan
=>Misoogsten 
bevolking neemt af

zeer trage bevolkingsgroei in Ancien Régime 
landbouw kan bevolkingsstijging niet bijhouden

Ca. 1700: vicieuze cirkel doorbroken
Opdracht 1
Voor 1750: demografische nulgroei d.w.z. het bevolkingscijfer bleef min of meer constant
 Na 1750: explosieve stijging  bevolking neemt spectaculair toe
1.1. De wisselwerking tussen landbouw & bevolking
De Europese bevolkingsgroei 1000-1900
PERIODE INDEX PERIODE INDEX

1000-1050 109 1450-1500 115
1050-1100 104 1500-1550 113
1100-1150 104 1550-1600 114
1150-1200 122 1600-1650 112
1200-1250 105 1650-1700 115
1250-1300 105 1700-1750 121
1300-1350 69 1750-1800 134
1350-1400 88 1800-1850 141
1400-1450 133 1850-1900 150
Schaduwkanten globalisering
Economische belangen “regeren de wereld” de economie MOET groeien
Vooral het rijke Westen profiteert  ontwikkelingslanden leveren grondstoffen & arbeid (lage lonen)
Te weinig aandacht voor sociale belangen (bv. kinderarbeid in lageloonlanden)
Uitputting van grondstoffen  milieu- & energiecrisis
Ook terreurnetwerken profiteren van globalisering
 Wat is globalisering?
Economische globalisering: goederen, kapitaal & diensten worden wereldwijd verhandeld  “de wereld is een grote markt”
Culturele globalisering: steeds meer culturele verschijnselen verspreiden zich wereldwijd
Politieke globalisering: steeds meer politieke beslissingen worden op internationaal niveau genomen
3. LEVEN IN EEN GLOBALE SAMENLEVING
Opdracht 6:

Een kanaal moet je graven = duurder dan vervoer over zee
Over de weg (paard & kar) kan je minder vervoeren dan over zee
Voordeel van kanaal tov. rivier: geen bochten, geen stroming, geen ondiepe stukken
 EEN MOBIELE WERELD
Stoompomp van Newcomen: stoom zet een zuiger in een cilinder in beweging, waardoor water uit de mijn wordt opgepompt
James Watt verbetert deze machine door er een draaiende beweging van te maken

mogelijkheid om machines aan te drijven
 Opdracht 5: NIEUWE ENERGIEBRON: STEENKOOL
Fase 1: pre-industriële patroon?
hoog geboortecijfer
hoog sterftecijfer (voedseltekort, ziekte, …)
nulgroei !

Fase 2: Vanaf 1750: geboortecijfer blijft hoog, sterftecijfer daalt spectaculair  bevolkingsoverschot!

Fase 3: moderne bevolkingspatroon: laag geboortecijfer + laag sterftecijfer
Opdracht 2: GEBOORTE- EN STERFTECIJFER?
Full transcript