Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of biologie

No description
by

Eefje De Clercq

on 27 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of biologie

Eten van de zon
fotosynthese
autotroof
heterotroof
CO + H O C H O (glucose)
2
2
6
12
6
als je zelf je organische brandstoffen en bouwstoffen maakt uit anorganische stoffen
als je energie krijgt via de organische stoffen van andere organismen
13.1 Wie maakt het eten?
Voedselrelaties
voedselketen / voedselweb
carnivoor, herbivoor en omnivoor
reducenten
weergave van enkele voedselrelaties met pijlen
vleeseter, planteneter en alleseter
schimmels en bacteriën in de bodem die organische stoffen afbreken tot anorganische stoffen
Autotrofen in het donker
chemosynthese
Een aantal bacteriën maken organische stoffen op plekken zonder zon
bepaalde chemische reacties leveren de energie voor een autotrofe levenswijze
Groene planten en een aantal bacteriesoorten maken organische stof met behulp van de fotosynthese. Daar leven die planten en bacteriën van, maar ook de heterotrofe herbivoren, carnivoren en omnivoren. In een voedselketen en voedselweb zijn voedselrelaties in een ecosysteem te zien.
samenvatting door het boek
Bij chemosynthese leveren bepaalde chemische reacties de energie voor een autotrofe levenswijze.
13.2 Doorgeven van stoffen
Van maag tot maag
producenten
consumenten
de autotrofe organismen die door middel van fotosynthese en chemosynthese organische stoffen maakt.
de heterotrofe organismen die organische stoffen uit andere organismen halen.
Recycling door bacteriën
mineralisatie
stikstofkringloop
fossiele brandstoffen
de omzetting van organische stoffen naar anorganische stoffen.
Binas 93B
dood materiaal wordt eerst verteerd door allerlei bodemorganismen, waardoor micro-organismen de laatste stappen van mineralisatie kunnen uitvoeren.
koolstofrijke verbindingen die niet zijn afgebroken.
In de ban van de kringloop
anorganische stikstof aminozuren eiwitten dierlijke eiwitten
ureum (stikstof) via urine
ammonificatie
omzetting tot ammonium, wat weinig planten kunnen opnemen.
nitrificatie
omzetting tot nitraat, wat de meeste planten kunnen opnemen.
Binas 93H
Samenvatting door het boek
Groepen planten en dieren zijn te beschouwen als voorraden van organische stoffen en energie. De planten hebben zonne-energie vastgelegd in organische moleculen. De producenten vormen de basis van een voedselweb.
In de stofkringloop maken de producenten nieuwe organische stoffen en breken de reducenten af tot ammonium. Nitrificerende bacteriën zetten dat om in nitraat.
13.3 Levende piramides
Levende piramides
trofisch niveau
Binas 93E & F
biomassa
drooggewicht
voedselpiramide
alle individuen die op vergelijkbare manier aan hun voedsel komen.
totaalgewicht van alle organismen van elk trofisch niveau.
versgewicht min gewicht water, dan min gewicht anorganische stoffen.
andere oplossing: energie-inhoud (in kJ)
Energie gaat nooit verloren
Binas 93A
intake I (het gegeten voedsel)
feces F (mest)
assimilatie A = I-F (via bloed in lichaam)
respiratie R (verbranding van stoffen)
productie P = A-R (nieuw celmateriaal)
P is voedsel voor volgende trofische niveau
intake I
feces F
respiratie R
productie P
voedsel voor het volgende trofische niveau
Samenvatting door het boek
Een voedselpiramide is een diagram waarin de biomassa van elk trofisch niveau is uitgezet. Doordat niet alle biomassa in het volgende trofisch niveau terecht komt, ontstaat een piramidevorm.
Opgenomen voedsel wordt deels afgegeven als mest, deels gedissimileerd en afgegeven als warmte. Van de rest wordt nieuwe biomassa gevormd. Een energiestroomschema is een grafische weergave hiervan.
13.4 Klein grut in de grond
Turboreducenten
humus
= humuszuren en tussenproductie
voordelen humusrijke bodem:
levert mineralen
verbetert structuur
houdt vocht en mineralen vast
ruimte voor lucht
Beperkende factoren
factoren die het werk van reducenten beïnvloeden:
welke soorten bacteriën en schimmels (door verschillende tolerantiegrenzen en optima) en soorten dieren (door methode van verteren)
samenstelling afval (sommige cellen moeilijker verteerbaar)
N = aminozuren, C = koolstof
aminozuren voor eiwitsynthese, koolstof voor de energie daarvoor
vocht
zuurstof
= met zuurstof, volledig
= zonder zuurstof, rotting
ongunstigste factor, hoe gunstig de andere
factoren ook zijn
C/N-verhouding
anaërobe afbraak
aërobe afbraak
beperkende factor
Afvaleters
compost
rotting
= humusrijke grond
composteren versnelt door:
grove delen fijn maken
reducenten toevoegen
komt als er niet voldoende lucht bij kan
eisen broei:
veel organisch materiaal tegelijk
voldoende luchttoevoer
voordelen broei:
maakt vezelstructuur in plantenresten los
doodt zaden en ziektekiemen
Samenvatting door het boek
Het mineraliseren van organisch materiaal hangt van diverse factoren af. Het verschilt per situatie welke de beperkende factor is.
Compostering kan starten met broei waarbij ziektekiemen en zaden worden gedood. Daarna volgt de mineralisatie. Om schone compost te krijgen is gescheiden afvalinzameling van belang.
Full transcript