Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie coachingsdag Kunstendecreet

No description
by

Afdeling Kunsten

on 17 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie coachingsdag Kunstendecreet

Voornaamste vernieuwingen
1. Visienota
2. Subsidielijnen
3. Functies
4. Beoordeling
Het Kunstendecreet

Disciplines
Functies
Beurzen
Visienota
Subsidieinstrumenten
Gebaseerd op evaluaties
beleidsvisie van minister
kader voor beoordeling
verduidelijkingen van het decreet
(aanvullende criteria)

landschapstekening steunpunt
bijdragen lokale overheden

1 april : Commissie Cultuur VP
8 september
Basisinstrumenten
Beurzen
Projectsubsidies
Werkingssubsidies
Kunstinstellingen
geen resultaatsverbintenis
doel:
omschreven project - in tijd en doelstelling beperkt, mét resultaatsverbintenis
tot 3 jaar
tot 3 jaar, voorschot en saldo 1 malig, geen actieplan
functie
: ontwikkeling
doel
: (nieuwe) ideeën te ontwikkelen, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze te verdiepen
alle functies:
'ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of een combinatie
grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde
alle functies:
ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of een combinatie
personeels- en werkingskosten

continu en permanent karakter - 5 jaar
voor kunstenaars
3 indiendata
: 15 september, 15 januari, 15 mei
zowel voor kunstenaars als organisaties
3 indiendata:
15 september, 15 januari, 15 mei - alleen verbonden aan
vroegste
startdata

beslissing 4 maanden na indiening
voor organisaties gevestigd in VL of BXL
Indiendatum:
1 oktober 2015

beslissing eind juni (6 maand voor start subsidieperiode)
erkenning voor onbepaalde duur
inzetten op de 5 functies: '
ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ en ‘reflectie’
erkenningsprocedure per legislatuur

beleidsplan: 30 oktober 2015 - beheersovereenkomst
Specifieke instrumenten
Ondernemerschap
Kunstenaarstoelages
geen subsidie, maar terugbetaalbare (renteloze) lening

overbrugging van artistieke kosten


Partnerprojecten
innovatieve waarde van kunst
samenwerkingsprojecten met een of meerdere partners buiten het kunstenveld


Cofinanciering van internationale projecten
kunstenorganisaties die participeren in internationale projecten die cofinanciering vragen
Doel: Vlaams organisaties ondersteunen en stimuleren om subsidies aan te vragen bij supranationale organisaties

Internationale promotie
Buitenlandse residenties
tijd en ruimte voor een kunstenaar
internationale residentieplekken geselecteerd door Vlaanderen en plekken in beheer van de Vlaamse Gemeenschap
Buitenlandse presentatieplekken
grote evenementen of locaties
kwalitatief en uitgebreid programma van kunstenaars en/of organisaties verbonden aan de VG
overeenkomst per plek
Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten
Doorbraaktrajecten
creëren van internationale kansen
eenmalig
mogelijke terugverdieneffecten
overeenkomst
Internationale netwerkorganisaties en internationale netwerkevenementen
internationale leden rond een bepaald thema of sector
bijdrage aan internationale uitstraling van de Vlaamse kunstensector


Verwerving en spreiding
uitbouw van een sterke collectie van de Vlaamse Gemeenschap
Verwervingsbeleid
levende professionele kunstenaars
Spreiding van kunst
brugfunctie tussen kunstenaar en publiek
Kunst in Huis tot 2016
los van functies
Continue indiening
Internationaal: minstens 'presentatie'
alle disciplines en combinatie van disciplines
alle disciplines en combinatie van disciplines
projecten zijn combineerbaar - 300.000 euro grens
beoordeling via pool
beoordeling via pool
beoordeling via pool
deSingel, deFilharmonie, Brussels Philharmonic, Kunsthuis (Opera en Ballet), Ancienne Belgique, Vooruit en Concertgebouw
beoordeling beleidsplan:
- 4 leden uit de pool
- 3 externe leden
- 1 voorzitter
Toetsing van criteria via afdeling Kunsten
- artistieke finaliteit
- onmogelijkheid tot prefinanciering
- garanties op terugbetaling.
Nog niet gelanceerd
beoordeling via pool
Nog niet gelanceerd
beoordeling via supranationale organisatie
Nog niet gelanceerd
oproep aan kunstenaars voor verblijf
selectie residentieplekken:
- afdeling Kunsten, advies externe experten

beoordeling aanvragen voor residenties:
- door residenties
- door afdeling Kunsten
selectie presentatieplekken:
- afdeling Kunsten, advies externe experten, beslissing VR
Nog niet gelanceerd
Nog niet gelanceerd
huidige RVT's
actieve
deelname - geen prospectie
tot
7.000
euro
2 maand
voor aanvang
300.000 euro-grens
concert, voorstelling, kunstbeurs, tentoonstelling, lezing, ...
kunstenaars, organisaties, galeries, curatoren, bemiddelaars, managementbureaus, buitenlandse organisaties
beoordeling: afdeling Kunsten
beoordeling via pool
Nog niet gelanceerd
beoordeling via pool
musea, biënnales, festivals, showcases, ....
complementair aan aankoopbeleid musea
beoordeling via curator of commissie experten
Nog niet gelanceerd
beoordeling via pool
Beeldende kunsten en audiovisuele kunst
Audiovisuele kunsten
Beeldende kunsten
Geluidskunst
Experimentele mediakunst
Ander

Muziek
Muziektheater
Klassieke muziek
Pop/rock
Jazz
Folk
Wereldmuziek
Ander


Transdisciplinair
Podiumkunsten
Dans
Theater
Muziektheater
Performance
Ander
Architectuur en vormgeving
Architectuur
Vormgeving
ontwikkeling
Productie
Presentatie
Participatie
Reflectie
“het creëren, realiseren, distribueren en promoten van een artistiek werk”
“het delen van het gecreëerde en geproduceerde artistieke werk met een publiek”
“het ontwikkelen en toepassen van visie, concepten en processen die bijdragen tot de participatie, zowel als actieve deelname aan kunst als het confronteren met kunst, met aandacht voor maatschappelijke en culturele diversiteit”
- geen hiërarchie, alle functies en criteria even belangrijk
- verhouding tussen functies kan worden omschreven in aanvraag
Wat?
- kerntaken
- om de inhoud van een aanvraag te omschrijven
- los van werkvormen
- kader voor beoordeling

Welke subsidies?
- werkingssubsidies
- projecten van kunstenaars en organisaties
- beurzen
- kunstinstellingen
Basisinstrumenten:
Het ontwikkelen of begeleiden van de artistieke praktijk, talent, carrière en oeuvre.
Het proces, het onderzoek en het artistieke experiment primeren op een concrete output
maken
voorbereiden, plannen en uitvoeren
van nieuw werk of van bestaand werk
zowel artistiek als zakelijk en logistiek
verschil tussen productie en ontwikkeling:
realisatie van een concreet product
delen met een publiek
publiek is deelnemer (aanwezige, toeschouwer, klant)
inspanningen ifv actieve deelname aan kunst
Toegankelijk maken van kunst voor diverse doelpublieken
betrokkenheid van de doelgroep en de procesmatige benadering
kritische reflectie over kunst
de reflectie en kritiek op kunst en het stimuleren en toegankelijk maken van die reflectie.
Verhouding?
buitenlandse aanvragers: minstens presentatie
Verschil tussen productie en presentatie:
relatie met publiek

zowel voor kunstenaars als organisaties
Verschil tussen Productie en Participatie:
proces en resultaat
Zelfprofilering / Projectprofilering
Administratie en commissie passen keuze in aanvraag niet aan!
Projectsubsidies
Productie
Presentatie
Participatie
Ontwikkeling
Reflectie
1.kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking

2.kwaliteit zakelijk beheer:
◦het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
◦een haalbare en realistische begroting
◦aandacht voor een correcte vergoeding voor kunstenaars

3.positionering en samenwerking

4.landelijke en/of internationale betekenis

5.eventuele nadere bepalingen van de criteria

•kwaliteit van het artistiek onderzoek en experiment

•bijdrage aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar

•kwaliteit van het creatie- en productieproces

•kwaliteit van het artistieke resultaat

•visie op distributie en publieksbereik.

•kwaliteit van het gepresenteerde artistieke resultaat

•kwaliteit van de presentatiecontext

•visie op en uitwerking van de publiekswerking.

•kwaliteit van de participatieve concepten en methodieken

•kwaliteit van de procesbegeleiding

•betrokkenheid van de deelnemers.

•kwaliteit van de reflectie over de kunst(praktijk) en/of het kunstenveld;

•kwaliteit van de wijze waarop de reflectie toegankelijk gemaakt wordt.

Nog niet gelanceerd
Beleidsteksten Kunstendecreet
1. Het Kunstendecreet
- 13 december 2013
- 8 mei 2015
2. De memorie van Toelichting
3. Het uitvoeringsbesluit
4. De Visienota
Teksten beoordeling
1. Draaiboek
2. Leeswijzer
1.kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking

2.kwaliteit zakelijk beheer
◦het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
◦een haalbare en realistische begroting
◦de evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur, rekening houdend met maatschappelijke en culturele diversiteit
◦de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt
◦een kwaliteitsvol personeelsbeleid voeren met bijzondere aandacht voor de correcte vergoeding van kunstenaars

3.kwaliteit voorbije werking
4.positionering en samenwerking
5.landelijke en/of internationale betekenis
6.kennisopbouw en kennisdeling
7.maatschappelijke en culturele diversiteit
8.ondersteuning van kunstenaars
9.eventuele nadere bepalingen van de criteria.

Ontwikkeling
Productie
Presentatie
•kwaliteit van het programma

•kwaliteit van de presentatiecontext

•visie op en uitwerking van de publiekswerking

Participatie
•kwaliteit van de participatieve concepten en methodieken

•kwaliteit van de procesbegeleiding

•betrokkenheid van de deelnemers;

Reflectie
•kwaliteit van de reflectie over de kunst(praktijk) en/of over het kunstenveld, voor zover er een betrokkenheid is met het kunstenveld in het Nederlandse taalgebied en/of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

•kwaliteit van de wijze waarop de reflectie toegankelijk gemaakt wordt.

visie op en kwaliteit van de begeleidings- en ondersteuningsfunctie en/of van het artistiek onderzoek, het experiment en de artistieke vernieuwing.
•visie op en kwaliteit van het creatie- en productieproces

•kwaliteit van het artistiek resultaat

•visie op distributie en publieksbereik.

Werkingssubsidies
Kortlopende beurs
: maximum 1 jaar
Meerjarige beurs
: maximum 3 jaar
inclusief residenties en werkverblijven
Kortlopende beurzen
1.de kwaliteit van de motivatie

2.het groeipotentieel van het oeuvre van de kunstenaar

3.indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria.
Criteria
Meerjarige beurzen
1.kwaliteit van de motivatie

2.het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar

3.de bijdrage aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar

4.indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria.

Criteria
Voor wie?
Professionele kunstenaars en ontwerpers
Betrokken bij Vlaamse Gemeenschap
zowel jonge, beloftevolle kunstenaars als reeds erkende, gevestigde kunstenaars
de al erkende, gevestigde kunstenaar, minstens drie jaar betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap
Indiendata
15 september, 15 januari, 15 mei
90% voorschot, 10% saldo
Financieel
alleen inhoudelijke verantwoording
Werking: Verhaal en repliek
Positief advies = repliek
Zelfde commissie, secretaris, voorzitter
Zelfde zakelijk adviseur
Herbekijken advies ifv opmerkingen aanvrager
Negatief advies = mogelijkheid tot verhaalrecht
Nieuwe commissie, secretaris, voorzitter
Nieuwe zakelijk adviseur
Verhaalcommissie wordt op zelfde ogenblik als “1ste” commissie samengesteld
Ontvankelijkheid verhaal : via AC
Full transcript