Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VVBAD

Voorstelling van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen
by

Bruno Vermeeren

on 17 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VVBAD

Belangen behartigen
Intersectorale
uitwisseling
Professionaliseren
Missie
De VVBAD is dé beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten. Onze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld, met zin voor verdieping en vernieuwing.
Voor al onze leden, zowel personen als organisaties, zijn we een platform voor uitwisseling van kennis en expertise. Door te netwerken, te informeren en activiteiten te organiseren, streven we naar de verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector.
De VVBAD vertegenwoordigt de sector bij overheden en andere partners. Wij treden op als adviseur en belangenbehartiger.
Zo ijveren we ervoor dat alle burgers nu en in de toekomst gebruik kunnen maken van goed bewaarde en toegankelijke informatie.
1921
1931
WOII
1946
1949
1982
1978
2011
Verbond der boekbewaarders van het Vlaamsche land
Lode Baekelmans eerste voorzitter
Eerste Bibliotheekgids: “een kloeke hefboom voor de ontwikkeling van ons volk!”
‘Vereeniging van bibliothecarissen
en bibliotheekbeambten’
128 leden
Alice Nahon (Mechelen) enige vrouw
Geen papier => geen druk
Moeilijk transport => geen congressen
UB Leuven platgegooid
1942: eerste lichting Bibliotheekschool Antwerpen
Voor het eerst sprake van secties:
Sectie bibliothecarissen van OB’s
Sectie bibliotheekbedienden
Sectie bibliotheekambtenaren
Sectie bibliothecarissen van Middelbare Bibliotheken
Sectie Hogere (of wetenschappelijke) bibliotheken
=>Vermenging van functies en types bibliotheken
Vereniging wordt lid van IFLA
1965
Mededelingen van het secretariaat = ledenblad
=> 1975: Bibinfo
=> 1984: Info
+ 2011
fusie met Vlaamse vleugel van de ‘Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen van België’
=> Sectie Archief
=> Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen
=> Bibliotheek- & archiefgids (1984)
eerste stafmedewerker
geleidelijke uitbouw secretariaat
lancering META
6 secretariaatsmedewerkers
eigen verenigingshuis
1100 leden
200 actieve bestuursleden
vrije toegang tot informatie.
democratie & pluralisme,
Waarden
Sector
Overheid
BoekenOverleg
Intersectoraal
Overleg Cultuur
(ISOC)

Cultureel-Erfgoed
overleg

Streekgericht Bibliotheekbeleid
(SBB's)
duurzaamheid
Informeren

Full transcript