Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Groepsdynamica bijeenkomst 1 Krah BLOK 2

No description
by

Sabine Krah

on 28 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Groepsdynamica bijeenkomst 1 Krah BLOK 2

Groepsdynamica, Orde & Klassenmanagement
Groepsdynamica & Klassenmanagement
Diversiteit
Communicatie & Gespreksvoering
Zicht op Pesten
Afronding
Teamontwikkeling
Leiderschap & Conflicten
Aanpak van Pesten
Groepsdynamica,
Orde &
Klassenmanagement

Groepsdynamica & Klassenmanagement
Communicatie & Gespreksvoering
Leiderschap & conflicten
Diversiteit
Zicht op Pesten
Aanpak van Pesten
Team-ontwikkeling
'Een groep krijg je niet, die maak je!'
Groepsdynamica en Klassenmanagement
LES
Deze les
Kennismaken
Een prettige groep
Doorlopende leerlijn & module bespreken
Opbouw van de module
8 bijeenkomsten
Opdrachten
Geerts, W., & Kralingen, R. (2012).
Handboek voor leraren
. Bussum: Coutinho.
Slooter, M. (2010).
De vijf rollen van de leraar
. Amersfoort: CPS.
Teitler, P. (2010). Lessen in orde.
Handboek voor de onderwijspraktijk
. Bussum: Coutinho

5 Artikelen in de handleiding
Schriftelijke toets
Kennismaken
Klassikaal
Leg een voorwerp dat je bij je hebt op tafel (sleutelbos, portemonnee, lunchbox, ...) Geef een korte toelichting.
Wat zegt het over jou?
Circa 20 minuten
Doelen
LES
Groepsdynamica en klassenmanagement
De student kan de relaties tussen de thema's die in deze cursus aan de orde komen weergeven
De student kan de kenmerken van een prettige groep benoemen
Thema's groepsdynamica
http://www.leraar24.nl/video/2838
Positieve norm
Hoge cohesie
Negatieve norm
Hoge cohesie
Negatieve norm
Lage cohesie
Lage cohesie
Positieve norm
COHESIE
N
O
R
M
Goede samenwerking
Goede taakuitvoering
Gezellig, bezig met elkaar
Leren is niet belangrijk,
zelfs belachelijk
Los zand
Hebben er geen zin in
Gezamenlijk werken lukt niet
Individuele taken worden goed uitegevoerd
Een prettige groep
Hoe creëer je een prettige groep?
Check in duo's
Opdracht
Geef positief ingestelde leerlingen het voortouw
Benoem gangbare positieve normen
Wees model voor positieve omgang
Reageer op verstorend gedrag
Bied ondersteuning door groepsregels
5 minuten
http://www.leraar24.nl/video/5614
Roos van Leary
Opdracht:
De klas wordt verdeeld in 5 groepen.
Ieder groep neemt een rol (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog of afsluiter).
Bespreek met elkaar hoe er wordt gecommuniceerd binnen elke rol. Hoe en wat communiceer je wel/niet? Gebruik hierbij de 'roos van de ideale docent'.
Vul de tabel in.

Communicatieproces in groepen
Waar moet je aan denken als je effectief een boodschap wilt zenden?
referentiekader van de ontvanger
vraag feedback
beschrijf gedrag
volledig en concreet
wees geloofwaardig
gebruik enkelvoud - ik...
benoem gevoelens
verbaal - nonverbaal congruent
herhalen via verschillende kanalen
Factoren van invloed op de effectiviteit
groepsklimaat
omgeving
opstelling zitplaatsen
humor
Doorbreken van negatief communicatiepatroon
negatief communicatiepatroon:
streng
stout
negatieve aandacht
strenger
strengst
stouter
stoutst
Neem regie
Doe iets onverwachts
Wat kun je doen om dit te doorbreken?
Afsluiting
Wat zijn de kenmerken van een prettige groep?
Voorbereiding volgende les:
Communicatie & Gespreksvoering
Hoofdstuk 2 t/m 6
Handboek voor leraren
Lessen in orde
De vijf rollen van de leraar
Hoofdstuk 4.1
Hoofdstuk 11
Specifieke aandacht:
Hoofdstuk 4.2
Hoofdstuk 5
Opdracht Groepen bijlage 1
Opdracht Tip Top 10 bijlage 2
Communicatie en Gespreksvoering
LES
Deze les
Roos van Leary
Communicatieproces in groepen
Doorbreken van negatieve communicatiepatronen
Doelen
LES
Communicatie en Gespreksvoering
De student is in staat de Roos van Leary te gebruiken als feedback instrument
De student is in staat op een effectieve manier te communiceren binnen de vijf rollen van de docent
De student kan de negen aspecten van een effectieve boodschap te noemen
De student kan communicatiepatronen herkennen en doorbreken.
Afsluiting
Waar ga jij in de communicatie op letten?
Voorbereiding volgende les:
Leiderschap & Conflicten
Handboek voor leraren
Lessen in orde
Vijf rollen van de docent
Volledige instructie
Vijf didactische vaardigheden
De student is in staat de vijf didactische vaardigheden voor goed klassenmanagement te hanteren binnen de vijf rollen
De student is zich bewust van de vijf didactische vaardigheden die zorgen voor een gedegen klassenmanagement
De student kan benoemen wat er nodig is om een veilig klimaat te creëren
De student kan een complete instructie demonstreren
De student is in staat een les met daarin de vijf rollen van een docent te ontwerpen
Ben je bewust van je eigen gedrag
Hoe zouden de didactische vaardigheden ingezet kunnen worden bij de vijf rollen van de leraar?
Vijf rollen
http://www.leraar24.nl/video/3522
Gastheer
Didacticus
Presentator
Pedagoog
Afsluiter
wat doen we met de opbrengst?
wat ga je doen?
hoelang krijg je ervoor?
welke hulp mag je gebruiken?
wat ga je doen als je klaar bent?
hoe ga je het doen?
Volledig instructie
klaar:
wat:
hoe:
hoelang:
hulp:
uitkomst:
maak een volledig instructie.
werkblad invullen, werk in duo's
5 minuten
demonstratie in de klas
bespreek welk element van de volledige instructie jij wel eens vergeet.
vraag het aan je buur of de docent
Opdracht
Didactische vaardigheden
Klassenmanagement
continu signaal
alertheid
overlappen
de klas erbij houden
leerlingverantwoordelijkheid
Klassenmanagement
https://leraar24.nl/video/2356/volledige-instructie-vo#tab=0
OPDRACHT
Welke rol van de docent wil jij nog ontwikkelen?
De student is in staat de transactionele analyse te gebruiken om in zijn communicatie te variëren.
De student is in staat zijn interne dialogen - met de ouder, de volwassene en het kind - zichtbaar te maken.
Transactionele Analyse
Communicatie binnen de vijf rollen
Leiderschap & Conflicten
LES
Deze les
Terugblik
Terugblik
Communicatie binnen de vijf rollen
Transactionele analyse
Terugblik
OPDRACHT
Positieve norm
Hoge cohesie
Negatieve norm
Hoge cohesie
Negatieve norm
Lage cohesie
Lage cohesie
Positieve norm
COHESIE
N
O
R
M
Goede samenwerking
Goede taakuitvoering
Gezellig, bezig met elkaar
Leren is niet belangrijk,
zelfs belachelijk
Los zand
Hebben er geen zin in
Gezamenlijk werken lukt niet
Individuele taken worden goed uitegevoerd
Prettige groep
Volledige instructie
Didactische vaardigheden
Didactische vaardigheden
continu signaal
alertheid
overlappen
de klas erbij houden
leerlingverantwoordelijkheid
Vijf rollen van de leraar
Ontwikkeling van een groep
Leiderschapsstijlen
The Wave
Conflicthanteringsstijlen
Vijandig gedrag
Diversiteit
LES
Deze les
Terugblik
Multiculturele school
Invloed van diversiteit
Diversiteit in jouw groep
Bewustwording
Discussie
Zicht op Pesten
LES
Deze les
Terugblik
Wat is pesten?
Voorkennis & ervaring
Digitaal pesten
Partijen en rollen
Signaleren

Zicht op Pesten
LES
Deze les
Terugblik
Pestprotocol
Sociogram
Wat te doen bij pesten?
Casusopdracht
Zicht op Pesten
LES
Deze les
Terugblik
Schoolculturen
Werken in een team
Teamrollen
Test je kennis
Afsluiting
Bijlage 3 communiceren in groepen
Hoofdstuk 4.2 en 6.3
Hoofdstuk 2 en 16
Bijlage 6 Leiderschap
Opdracht: Roos van Leary bijlage 4
Opdracht: Vijf rollen van de leraar bijlage 5
Bijlagen:
2: Communiceren in groepen
6: Leiderschap
7: Diversiteit
9: Alles over pesten
11: Teamrollen van Belbin
Handboek voor leraren:
Hoofdstuk 4.1 t/m 4.6
Hoofdstuk 6.1, 6.3 t/m 6.5
Hoofdstuk 8.3.2
Hoofdstuk 9.6
Vijf rollen van de leraar:

Hoofdstuk 1 t/m 6
Lessen in orde:
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 5.8
Hoofdstuk 9.4.3
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 13.2
Hoofdstuk 16
Tentamenstof
VOS
Effectief
lesgeven en
directe instructie
Groeps-
dynamica
ADSL
Pedagogisch
handelen
Basisvaardigheden
Een veilig en
ordelijk leerklimaat,
Effectieve en
directe instructie
leren geven
Groepsprocessen
leiden en begeleiden
Samenwerkend leren
inzetten en
begeleiden
De pedagogische opdracht van de school. Morele ontwikkeling en burgerschapsvorming
Full transcript