Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAY DIGNIDAND SA PAGGAWA

No description
by

Arvin Fabales

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAY DIGNIDAND SA PAGGAWA

Kasama ng dignidad sa paggawa ang pagmamahal sa anumang bagay na iyong ginagawa. Ayon kay Marsha Sinetar, isang manunulat, isang sikreto upang magusutah ang iyong trabaho ay gawin ito nag tohanan. Kung ikaw ay naghuhugas ng plato, gawin mong totoo ang paghugas ng plato. Maaari mong piliin ang gumawa nang mahusay at maituon ang iyong atensyon sa bagay na iyong gingawa.
MAY DIGNIDAD SA PAGGAWA
May mga gawain na higit na mahirap gawin kaysa sa iba pang gawin sapagkat maraming dimensyon ng pagkatao ang kailangang gamitin, ngunit mababa ang pagtingin sa gawaing ito.
Ang katotohanan, ang mga gawaing mabibigat ay higit na mahirap gawin kaysa sa mga gawaing hindi pinagbubuhusan ng lakas. Bukod dito, ang kakayahang gumawa ng mga gawaing mabibigat ay isang biyaya mula sa Diyos sapagkat nangangahulugan na may lakas tayo upang gampanan ang mga iyon.
Subalit ano man ang gawain, walang trabaho na mababa o mataas ang uri. Ang lahat ng paggawa ay nagiging ,ahalaga kung may pagmamahal sa pagganap ng mga ito. Ang simpleng gawain, tulad ng mga gawaing pampaaralan at pambahay, ay dapat isagawa ng buong husay. Ang pinakamataas na gawain ay anumang gawaing pinagbubuti at pinagbubuhusan ng loob, dedikasyon at malasakit ng mga tao na maaringmabiyayaan nito. ang isang taong gumagawa nang may pagmamahal ay nagiging katulong ng Diyos sa pagbubunsod ng dignidad ng paggawa at ng tao at ng kabutihang panlahatan.
May dangal sa paggawa, anumang uri at saanman ito ginagawa, habang ito ay ginagawa nang naaayon sa moral pamantayan. Kung kaya hindi dapat ikahiya ang anumang gawin. Katunayan, lahat ng bagay na iyong ginagawa, kung ito ay nakakatutulong upang matamo mo ang kaganapan at nakakapaglingkod ito sa iba, ay nararapat na ikarangal at ipagmalaki. Hindi lahat ng tao ay maaaring gawin ang maga bagay na ginagawa mo. Hindi lahat ng tao ay nakakapagluto, nakapag-aral, nakapagaalaga ng hayop o kaya ay nakakagawa ng mga malikhaing bagay.
Pahalagahan ang Dangal at Dignidad sa Pagtatrabaho
Higit na mataas na pagtingin ang ibinibigay ng karamihan sa mga tinatawag na white- collar jobs. Ito and dahilan kung bakit ang maraming tao, lalo na ang kabataan, ay umaayaw sa mga gawaing marurumihan ang kanilang kamay o mangangailangan ng pisikal na lakas
Ayon parin sa kanya, maling paniniwala na may gawain na hindi maaaring magustuhan ninuman. Ang totoo, ang pagkagusto o pag-ayaw sa trabaho ay nasa isip at pagtingin lamang ng tao. Sinabi ni Judith Schuster, isang management consultant, kapag patuloy na minaliit o ikinahiya ninuman ang kanyang trabaho o ginagawa, hindi siya lalong magkaroon ng kasiyahan sa paggawa nito.

Nagbigay siya ng ilang paraan upang matutuhanng mahalin ang isang gawain:
1. Alamin mo kung bakit mo kailangang gawin ang gawaing iyon.

Kapag nakita mo ang buting maidudulot nito sa iyon upang isagawa ang gawian.
2. Maging malikhain sa paggawa ng gawain.

Kung nagiging paulit-ulit na ang isang gawain, humanap ng paraan upang maging kasiya-siya ang at bago ito sa iyon paningin. Halimbawa, maaaring samahan ng ehersisyo ang isang gawaing pambahay o kaya ay bigyan ng premyo ang sarili kapag natapos na ang gawain.
3. Baguhin ang pagtingin sa paggawa.

Bigyan ang sarili at ang gawain ng panibagong pananaw. Gawing positibo anf pagtingin sa anumang gawain na mapunta sa iyong kamay.


May isang kuwento tungkol sa dalawang lalaking tumatabas ng mga salamin para sa itinatayong ketedral ang nadaanan ng isang manlalakbay, Tinanong ng manlalakbay kung ano ang kanilang ginagawa. Sumagot ang isa, "tumatabas ako ng salamin." Nang tanungin ang ikalawa ay buong pagmamalaking nagsalita ang lalaki, "Tumutulong akong gumawa ng isang katedral."
Kagaya ng ikalawwang mangagawa, ipagmalaki natin ang ating gawain, gaano man ito kal
iit,

kahir
a
p, o kawal
ang kuwenta sa paningin ng iba. Angkinin natin ang
dignidad at danga
l ng paggawa. Isipin natin na may dangal at dignidad
sa ating ginagaw
a anumang gawain ito.
by: Akira
Full transcript