Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEXTUL FUNCȚIONAL:

No description
by

Rodica Bogus

on 21 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEXTUL FUNCȚIONAL:

TEXTUL FUNCȚIONAL:
CEREREA

„De ce aș/n-aș vrea să fiu un intelectual la țară.”
Eseu de opinie:
Natalia
-
Descrie, în 5-7 enunțuri, portretul profesorului perfect.
Texte funcționale:
Aviz/Anunț
Bilețelul
Scrisoarea
Mesajul electronic
Instrucțiunea
Invitația
Subiectul
lecției:
O1- să definiți oral noțiunea de cerere;
Obiective
operaționale
O2 - să plasați corect în pagină textul produs;
este o varietate de scrisoare, prin care o persoană solicită altei persoane sau instanței acordul, soluționarea unei probleme etc. Ea ține de stilul administrativ și trebuie redactată în conformitate cu anumite norme.
Cererea

Natalia
- DEX
Identifică și citește definițiile pentru lexemele: „a cere” și „cerere”.
Cererea trebuie redactată pe o coală de hîrtie A4.
Cîmpul din dreapta și din stînga trebuie să conțină cel puțin 2 cm;
Cererea trebuie să înceapă cu o fomulă de adresare, prin care se indică funcția celui căruia i se adresează.
(„Domnule Director,”)
Caracteristicile unei cereri:
Formula de adresare trebuie scrisă la aproximativ 5-6 cm de marginea de sus a paginii.
Cererea cuprinde:
numele, prenumele și domiciliul petiționarului;
statutul social (elev, student etc.) și instituția unde îți desfășori activitatea;
formularea scurtă, clară și precisă a solicitării de ordin personal:
motivul solicitării:
semnătura solicitantului (la 2-3 cm sub ultimul rînd al textului, către marginea din dreapta);
data întocmirii cererii (se pune aproximativ în dreptul semnăturii, dar în partea stîngă a paginii);
funcția celui căruia îi este adresată cererea și instituția pe care o conduce (în josul paginii) la dativ;
Domnule Primar,

Subsemnatul Marin Vasile, domiciliat în municipiul Chișinău, str. Independenței, bd. 3, ap.115,

rog să-mi aprobați prezenta cerere prin care solicit concesionarea unei suprafețe de teren
pentru parcarea autoturismului proprietate personală, la adresa mai sus menționată
.
Marin Vasile
22.01.2015
Domnului Dorin Chirtoacă,
primar al municipiului Chișinău
Aplicație
Fiecare elev va lipi foițele colorate pe o foaie A4, conform rigorilor de amplasare în pagină a cererii.
Cuvîntul „CERERE”
nu se scrie!
Activitate în grup
Redactați conținutul unei cereri conform legendei propuse:
Te numești Ion Ciocanu. Ești elev în clasa a VIII-a. Părinții tăi trebuie să plece într-o deplasare de serviciu în Franța timp de 3 zile și au decis ca să te ia și pe tine, ca să vizitezi această țară. Redactează o cerere direcției prin care îți motivezi absența de la orele de curs. Datele lipsă sînt la discreția autorului.
Te numești Victor Soica. Ești elev în clasa a IX-a. Magazinul „Magnific”, în preajma sărbătorilor de primăvară, angajează temporar elevi, care au împlinit vîrsta de 16 ani, la ambalarea florilor. Ai citit anunțul de angajare. Redactează o cerere prin care soliciți postul vacant. Datele lipsă sînt la discreția autorului.
Te numești Alexandra Gorea. Ești elevă în clasa a VIII-a în Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din orașul Chișinău. Vrei să participi la Olimpiada Internațională la Matematică, în perioada 10. 02. 2015 – 15. 02 2015, care se va desfășura în orașul Praga. Redactează textul cererii adresate directorului instituției în care înveți.
Natalia - Plasează în enunțuri proprii lexemele: „a cere” și „cerere”.
Domnule Director,
Subsemnatul Ion Ciocan, elev în clasa a VIII-a a instituției pe care o administrați, rog să-mi permiteți să absentez 3 zile de la ore, pentru a merge într-o călătorie în Franța cu părinții mei.
Îmi este necesară această călătorie pentru a vizita o galerie de artă.
Mă angajez să studiez independent programul de studiu din această perioadă.
Ion Ciocan
22.01.2015
Domnului Octavian Cojocaru,
director al Liceului Teoretic „Vasile Lupu”
Doamnă Director,
Subsemnata Alexandra Gorea, elevă în clasa a VIII-a a Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din orașul Chișinău, domiciliată în orașul Ialoveni, str. Trandafirilor 12, rog să-mi permiteți să lipsesc de la ore în legătură cu participarea mea la Olimpiada Internațională la Matetatică, în perioada 1o.02.2015 - 15.02.2015, care va avea loc în orașul Praga.
Mă angajez să studiez materia predată la lecțiile care am absentat.
Anexez la prezenta cerere:
copia diplomei de gradul I obținută la Olimpiada Republicană la Matematică;
invitația la Olimpiada Internațională la Matematică;
copia biletului tur-retur Chișinău-Praga.
Alexandra Gorea
22.01.2015
Doamnei Eudochia Statan,
director al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
Domnule Director,
Subsemnatul Victor Soica, elev al clasei a IX-a al Liceului Teoretic „Alecu Russo” din orașul Orhei, domiciliat în orașul Orhei, str. Speranței 45, rog să-mi aprobați prezenta cerere prin care solicit angajarea temporară la magazinul „Magnific” pe care-l administrați, pentru a ambala flori. Sînt disponibil 4 ore în zi, începînd cu ora 15.00.
Mă angajez să fiu responsabil și să ofer servicii de calitate.
Anexez la prezenta cerere:
copia buletinului de identitate;
copia orarului lecțiilor.
Victor Soica
22.01.2015
Domnului director al magazinului
„Magnific”
Temă pentru acasă
Ex. 8 p. 93
Natalia - Copiază pe o foaie A4 cererea de la Ex. 7 p. 93.
Succes!
Full transcript