Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SANAYİDE KİMYA

No description
by

Sedef Coşkun

on 14 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SANAYİDE KİMYA

SANAYIDE KIMYA
Camın Üretimi
Cam, çoğunlukla saydam veya yarısaydam halde kullanılan, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkân veren inorganik katı malzemedir.
Cam ani soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluşan akışkan bir malzeme olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur. Cam amorf yapısını koruyarak katılaşır. Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır.
Camı Olusturan Ana Bilesenler
Camlaşma özelliği olan maddeler genelde ağ oluşturan bazı oksitlerdir. Kuvars kumu bunların başında gelir. Ağ oluşturan oksitlerin en önemlileri ise SiO2, B2O3 (bor oksit) ve P2O5 (fosfor) dir.
Eriticiler
Ağ oluşturan ve cam haline gelebilen oksitlerin erimelerini kolaylaştırmak amacıyla cam bileşimine katılan maddelere
eriticiler
denir. Bu maddeler camlaşıcıların erime sıcaklığını düşürerek onların erimelerini kolaylaştırır. Özellikle 1713˚C’deki silisyumun erime derecesi 1550˚C’ye düşer. Eriticiler ağ içine girerek onu değiştirdiği için eriticilere modifikatör de denmektedir.
Cam üretiminde yaygın olarak kullanılar eriticiler; Na2O (sodyum oksit), K2O (potasyum oksit) ve Li2O (lityum oksit)'tir.
Stabilizatörler (Sabitlestiriciler)
Stabilizatörler, camın kimyasal dayanımı, güneş ışınlarını kırma indisini ayarlamak, elektriklenme özelliğini kontrol etmek içiniçine bazı maddeler katmak gerekir. Camın özelliğini düzenlemek amacıyla üretim aşamasında içine katılan malzemelere
sabitleştiriciler
denir. Bu camlara su camı denilir. Stabilazatör olarak kullanılan maddelerin başlıcaları CaO, BaO (baryum oksit), PbO (kurşun oksit), MgO (magnezyum oksit) ve ZnO (çinko oksit)'tir.
BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
Kaynakça
10. Sınıf Kimya Mega Yayıncılık
http://haberustam.com/cam-turleri-kullanim-alanlari-ozellikleri/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kil
http://haberustam.com/boya-ve-bilesenleri-kullanim-alanlari/
.
.
Sedef Coşkun
10/H 160

.
.
.
Yardımcı Bilesenler
Bu bileşenler genelde adi camın formülüne girmezler, ancak değişik cam türlerinde değişik etkiler sağlamak üzere kullanılan oksitlerdir. Örneğin,
Mangan dioksit (MnO2) camın rengini açar,
Arsenik (As2O3) renk verir, saflaştırır,
Sülfür (Na2SO4) redükleyicidir,
Potasyum nitrat (KNO3) camın saydamlığını giderir.
CAM TÜRLERI VE KULLANIM ALANLARI
.
Cam 5 çeşit’e ayrılır. Bunlar:

Soda-kireç camı
Kurşun camı (kristal cam)
Borosilikat camları
Alüminosilikat cam
Silisyum camları
Soda-Kireç Camı Özellikleri ve Kullanım Alanları
Dünya cam üretiminin %90’ını kapsayan soda-kireç camı, ilk keşfedilen cam türüdür.
Kolayca yumuşatılabilmesinden dolayı soda-kireç camının maliyeti ucuzdur. Bu yüzden pek çok alanda tercih edilen bir malzemedir. Soda-kireç camlarının en önemli kullanım alanı, pencerelerdir.
Soda-kireç camlarının yaygın olarak kullanıldığı diğer bir alan, normal elektrik ampullerinin ve floresan lambalarının üretimidir.
Soda-kireç camının başlıca olumsuz yanı, sıcaklık değişimlerine karşı dirençsiz olmalarıdır. Bunun temel nedeni, soda-kireç camlarının yüksek ısıl genleşme özelliğidir.
Isıtıldıklarında bu camların hacimleri çok fazla artmakta, dolayısıyla cam çatlayıp kırılabilmektedir. Soğuk günlerde cam bardağa sıcak çay doldurulurken ısıl şok etkisiyle camın kırılmasının nedeni budur.
Kursun Camı Özellikleri ve Kullanım Alanları
Soda-kireç camlarında kireç yerine PbO [kurşun(II) oksit]in kullanıldığı camlara kurşun camları denir. CaO’e göre PbO, camın yumuşama sıcaklığını daha fazla düşürür. Bu nedenle kurşun camlarının işlenebilme özelliği çok yüksektir. Bu yüzden bileşiminde %24 oranında PbO bulunduran camlar, kristal camlar olarak bilinir.
Camlarda PbO’in kullanılmasının diğer bir olumlu yanı, zararlı ışınları yansıtabilmesidir. Bu yüzden bileşimindeki PbO oranı %65 olan camlar radyasyon perdeleme camları, %80 ve üstü olan camlar ise gama ve X-ışınlarından korunma camları olarak kullanılmaktadır.
Kurşun camların en büyük olumsuz yanıysa üretimin pahalı olmasıdır. Bu yüzden kurşun camlarından yapılan kristal eşyalar, lüks sınıfına girmektedir.
Borosilikat Camı Özellikleri ve Kullanım Alanları
Ağ örgülü yapı oluşturucu olarak SiO2 yanında bor oksitlerin kullanıldığı camlara borosilikat camları denir. Bu camların yumuşama sıcaklıkları çok yüksek olduğundan sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır. Bu yüzden borosilikat camları ısıl cam olarak bilinir. Isıl camlar sıcaklık değişiminde kullanılmaktadır.
Camlarda ana bileşen olarak bor oksitleri kullanılmanın diğer bir olumlu yanı, asidik, bazik çözeltilere ve organik maddelere karşı dayanıklılıklarının yüksek olmasıdır. Bu yüzden laboratuarlarda kullandığımız termometre, beherglas, erlenmayer, balon joje gibi cam malzemeler genellikle borosilikat camlardan üretilmektedir.
Alüminosilikat Camı Özellikleri ve Kullanım Alanları
Bileşiminde %20’den fazla Al2O3, az miktarda B2O3, bir miktar CaO’le çok az Na2O ya da K2O içeren camlara, alüminosilikat camları denir. Yumuşama sıcaklığının çok yüksek olması dolayısıyla bu tür camlar, laboratuar termometresi, beherglas gibi alevle doğrudan temas edecek malzemelerin üretiminde kullanılır.
Silisyum Camı Özellikleri ve Kullanım Alanları
%96 ve üzerinde SiO2 içeren camlara, silisyum camları denir. Bunlarda eritici ve sabitleştirici bileşenlerin oranı çok az olduğu için yumuşama sıcaklıkları çok yüksektir. En olumlu yanları, çok saydam olmalarıdır. Bu yüzden genellikle UV ve mikrop öldürücü lambaların yapımında kullanılır. Bunlar, ısıl şoklara karşı dayanıklılığı en yüksek olan camlardır. Ancak maliyetleri çok yüksektir. Bu yüzden silisyum camların günlük yaşamda çok fazla uygulama alanı yoktur.
KIL
.
Doğada bol miktarda bulunan ve killi toprakların ana bileşeni olan kil, sanayinin önemli ham maddelerinden biridir.
Kimyasal bileşim formulü: xAl2O3ySiO2zH2O'dur.
Kil, yapı olarak nem çekme özelliğine sahip olduğu için nemlidir; yapısındaki nem uzaklaştırılırsa sertleşir.
Kilin yaygın kullanılmasının temel olarak 4 nedeni vardır. Bunlardan ilki, karıştırıldığında plastik özelliği almasıdır.
Diğer bir özelliği, kuruduğunda hamuruna verilen şekli koruyabilmesidir.
Doğal olarak renkli olması başka bir nedenidir. Saf kil beyaz renklidir ancak kilin içindeki maddeler rengini değiştirebilir.
En önemli özelliklerinden biri de büzüşmesidir. Kil hamurundan yapılmış cismin hacmi, kurutulduğunda küçülmektedir. Bu özelliği sayesinde kilden yapılmış eşyalar kalıplarından kolaylıkla çıkarılabilmektedir.
BOYALAR
%96 ve üzerinde SiO2 içeren camlara, silisyum camları denir. Bunlarda eritici ve sabitleştirici bileşenlerin oranı çok az olduğu için yumuşama sıcaklıkları çok yüksektir. En olumlu yanları, çok saydam olmalarıdır. Bu yüzden genellikle UV ve mikrop öldürücü lambaların yapımında kullanılır. Bunlar, ısıl şoklara karşı dayanıklılığı en yüksek olan camlardır. Ancak maliyetleri çok yüksektir. Bu yüzden silisyum camların günlük yaşamda çok fazla uygulama alanı yoktur.
Tablo incelendiğinde renklendiricilerin genellikle metal bileşikleri olduğu fark edilebilir. Bu bileşikler boyaya toz halinde katılır ve çözücü içinde çözünmez. Farklı renklerde boya üretebilmek için farklı metal bileşiklerinden yararlanılır.
Boyanın en önemli bileşeni bağlayıcı maddelerdir. Bu maddeler boya kururken polimerleşme tepkisi sonucunda katı haldeki renk maddelerinin uygulandığı yüzeye yapışmasını sağlar.
Boyanın üçüncü bileşeni çözücülerdir. Çözücüler, boyanın akışkanlığını ayarlamak için kullanılır.
Boyalar 2 grupta toplanır. Çözücüsü su olan boyalara
su bazlı boya
, çözüüsü organik madde olan boyalara ise
çözücü bazlı boya
denir.
Kullanım alanları ise, binaların iç ve dış yüzeylerinin kaplanması, resim yapımı, pencere ve kapıların metal ve ahşap kısımlarının boyması gibi alanlarda kullanıldığı görülür.
Ana bileşenler, eriticiler, sabitleştiriciler, yardımcı bileşenler
Al, O, SiO, H2O
Full transcript