Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Innovationssamarbeten

Processkarta
by

Sanna Rådelius

on 16 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Innovationssamarbeten

Utforskande
Innovationssamarbeten
Testande
I projekt Innovationssamarbeten arbetar ED Sweden för att vidareutveckla och paketera metoder för innovationssamarbeten med utgångspunkten i upplevelsedesignprocessen. Detta sker genom ett prototypande förhållningssätt där fokus ligger på att testa och utveckla metoder för prototyper av två slag, den utforskande och den testande. Detta förhållningssätt till utvecklingsarbete skapar utrymme för att testa och göra om som en del av ett lärande, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett tillåtande klimat och hög innovativ höjd i idéprocesser.


En utforskande prototyp används tidigt i en utvecklingsprocess för att skapa djupare förståelse för en målgrupp, dess behov och förutsättningar, liksom för att utforska ett första utkast till en idé. Målet är att generera ett flertal olika lösningar för att skapa en plattform att arbeta vidare från.

En testande prototyp används när man kommit en bit längre i processen och har en tydlig hypotes eller idé att testa. Målet är att utvärdera och välja ut de lösningar som passar bäst utifrån återkoppling från målgrupp och intressenter.

Uppgift – Skriv en nyhetsartikel om Designwalk #2
Låtsas att du är en journalist som har besökt Designwalk #2 i maj 2014. Skriv en fiktiv nyhetsartikel som ska publiceras dagarna efter Designwalk. Vad har du upplevt? Har du interagerat med någon speciell person? Vilka miljöer har du rört dig i och vad har du mött? Det kan vara en notis, en intervju, ett reportage, en krönika eller vad sjutton som helst och valet av tidning är upp till dig. Längden spelar inte heller någon roll.

Syftet
Vi behöver skapa oss en gemensam målbild för Designwalk #2 att jobba utifrån. Genom att olika intressenter skriver varsin artikel kan vi fånga upp flera perspektiv, idéer och behov. Vi kan bilda oss en förståelse för Designwalks intressenter, vilket sedan kan fungera som en bas för utvecklingen av konceptet*.

Inlämning
Vi vill ha din nyhetsartikel senast den 13 december, men gärna tidigare. Skicka den till sanna@edsweden.com, dit du också kan maila ev. frågor.

Hälsningar
,
Redaktionschefen

Artikelövning
Hur?
Uppgiften skickades till personer som kommit i kontakt med Designwalk under föregående år, allt från krögare och kreatörer till anställda vid Alexandersoninstitutet. Urvalet baserades på personer vi såg kunde ha intresse för utveckling av Designwalk #2 (som senare kom att heta Designwalk14).

Antal personer som fick uppgiften:
14 (5 män, 9 kvinnor)
Antal personer som svarat:
9 (2 män, 7 kvinnor)
Resultat
Artikelövningen gick över förväntan bra. Deltagarna tog sig verkligen tid att reflektera och skriva. Det gav oss en inblick i deras perspektiv och genom artiklarna levererades även konkreta idéer. Artiklarna präglas självfallet av skribentens egna intresseområden och behov, vilket ju också var syftet med övningen.

Metoden ser vi som möjlig att använda i olika typer av projekt där man initialt behöver få en bild av olika intressenters perspektiv. Det är också en bra övning för att få folk att börja tänka kring en specifik fråga. Vad är Designwalk för mig och vad skulle jag vilja att det var?
En väldigt uppskattad nyhet var att flertalet restauranger fått upp ögonen och samarbetade med designers för eventet. Detta har resulterat till både nya menyer och roliga samarbeten med designers från hela världen.

Skrymslen och vrår fick en upphottad karaktär i lördags, färg och form genomsyrar Designwalk, precis som spontana mötesplatser och inslag av kreativitet och skapande.
Utdrag ur artiklar

Under denna vecka har vi fått smakprover på ”krockar” i bl.a. hur musikupplevelse fått en helhetsupplevelse genom arkitektur och formgivning. Detta i form av lunchföreställningar på torget av sista års eleverna från Operalinjen.
Halv 8 hos mig – fast på riktigt
Årets Designwalk#14 var en fantastisk kombination av en supperclub och designmarket. Intimt och oväntat. Varberg med omnejd förvandlades under ett dygn till Köpenhamns Kødbyen eller kanske till och med NY:S Meatpacking District med spännande dofter och smaker. Färg, form och oväntade möten på oväntade ställen sparkade in både fysiska och mentala dörrar.

Där fanns skojätten Vagabond som med egna designers tog fram skoprototyper med hjälp av barns skisser och eget gammalt material.
Man kunde titta, göra, känna, lukta, äta, lyssna och köpa.
Pop-up-jul-shop
Pynta Varberg, klipp en gran
DIY sätter färg på stan.
Vad vill du i Varberg hacka?
Kom hit till oss, drick glögg och snacka!
Den 3:e december anordnade CRED tillsammans med studenter vid Peder Skrivares gymnasieskola en pop-up-jul-shop i Galleria Trädgården i Varberg. Detta blev ett tillfälle för Varbergsborna att möta kreatörer och entreprenörer, unga som gamla, och kanske även inköpa en och annan lokalproducerad julklapp. Som en del av pop-up-jul-shopen höll ED Sweden inom ramen för Innovationssamarbeten i Co Creation Corner.
Syftet var att genom en interaktiv mötesplats fördjupa förståelsen kring hur Varbergsborna ser på sin stad samt att testa metoder för att mötas kring design, där Designwalk14 är en målpunkt.
#PYNTAVBG
Syfte
: Att testa hur man kan få folk att delta i att hacka sin stad.
Hur
: Tillgång till material och instruktioner för olika sorters DIY-julpynt.
Test
: Vilka deltar? Hur många tar det med ut i det offentliga rummet?
Resultat #PYNTAVBG
Det fanns ett tydligt mönster i att en eller flera människor vid bordet gjorde att ytterligare personer anslöt. Under eftermiddagen var det en jämn ström av människor, i nästan alla åldrar (dock ingen person av mer senior ålder), som pysslade. De observationer som gjordes var:

• Inte många egna initiativ togs, utan majoriteten av de som pysslade följde instruktioner för de pyssel som fanns tipsade om (julgranar, stjärnor och pom poms). Kanske kan detta bero på att det just fanns instruktioner som av deltagarna uppfattades som om det fanns ett rätt och ett fel? Instruktionerna kunde dock många gånger fungera som ett alibi för människor att komma fram och hugga tag i ett pyssel, där alla kanske inte skulle vågat sig fram till ett helt ”fritt” bord.

• Endast en person utnyttjade hashtagen #pyntavbg (utöver medverkande aktörer). Detta kan bero på att hashtagen inte kommunicerades tillräckligt väl på platsen. En annan analys är att majoriteten av de som använder Instagram m.m. är yngre personer och att dessa inte är lika "lydiga"/accepterar att bli tillsagda gällande vad och hur de ska göra saker. För att en hashtag ska få många anhängare krävs sannolikt engagemang underifrån. Kanske skulle detta vara något att anordna en fokusgrupp kring inför marknadsföring av Designwalk14?

• Lokalen i Galleria Trädgården, där även Co Creation Corner ingick, blev som en ”magisk cirkel”. En plats där det var tillåtet att hänga, pyssla, rita, äta clementiner m.m. Det blev en trevlig atmosfär bland dem som tog sig in i cirkeln, men kanske kan det vara så att alla inte vågade ta steget in? Vår egen reflektion gällande just Co Creation Corner är att tillgängligheten kring lastpallarna som användes var för dålig, då det var svårt att komma intill om man t.ex. satt i rullstol.
WALL OF INSIGHT
Syfte
: Ta reda på om det finns platser i Varbergs offentliga rum som vi borde fokusera på inför Designwalk14.
Hur
: Wall of Insight. En vägg täckt med färgglada A5-blad där besökarna uppmanas skriva sina idéer och tankar. Inspiration från Soul Pancake
Test
: Vilka skriver? Gör de det självmant?
KARTAN
Syfte
: Att fånga upp olika perspektiv på Varberg som plats, genom att låta Varbergsborna själva rita sin karta över Varberg.
Hur
: En instruktion på väggen, ett ståbord med ett stort papper och tillgång till färgpennor.
Test
: Vilka deltar? Gör de det självmant?

Resultat KARTAN
Detta var den aktivitet som var svårast att få människor att engagera sig i. Vi har själva genomfört övningen med mindre grupper då den fungerat bra, men i detta sammanhang, då det var människor som mest passerade förbi, ser vi att instruktionen om vad man förväntades göra blev för otydlig för många. Under eftermiddagens gång utvecklades kartan snarare till att bli mer av en önskebild av vad Varberg borde innehålla.
Liksom vid övriga aktiviteter blev även detta en plats där folk drog folk. Här var åldern på de som deltog betydligt yngre än vid övriga aktiviteter. Kan det handla om att vi ville få människor att rita?

Resultat WALL OF INSIGHT
Precis som vid #pyntavgb-bordet kan vi konstatera att folk drar folk. Står ingen vid väggen och skriver vågar sig inte heller någon fram. Att arbeta med ”igångsättare” vid denna typ av aktiviteter är därför lämpligt. Av de som skrev fanns ingen tydlig skillnad på vilka som skrev, men liksom vid #pyntavbg-bordet kom ingen person av senior ålder fram till väggen. Genom att observera hur människorna som skrev förhöll sig till instruktionen kan vi konstatera att det vid den här typen av yta också uppstår en vilja att klottra, framförallt bland yngre killar (och här snackar vi inte om kreativ frihet utan mer en vilja att bryta mot outtalade regler och skriva ord man vet inte är okej att uttrycka).
Vid den här aktiviteten kände vi tydligt att det inte var bra att avbryta den person som stod och skrev och därför fanns en stor vikt av tydliga instruktioner. Dessa funkade bra i detta fall.
DESIGNAGENTER
Syfte
: Liksom vid Kartövningen, att fånga upp olika perspektiv på Varberg som plats genom att få ta del av Varbergsbornas egna perspektiv. Detta som ett viktigt arbete inför Designwalk14.
Hur
: Fånga upp personer som var intresserade av att genomföra ett ideellt uppdrag som ”Designagent”. Detta gjordes genom en skylt i lokalen med en intresselåda i anslutning till sig

Resultat DESIGNAGENTER
Vi var väl medvetna om att det är svårt att få människors uppmärksamhet kring en skylt bland ett myller av aktiviteter. Under eftermiddagen lämnade fyra personer in sin intresseanmälan. Av dessa har två angett intresse för ytterligare instruktioner, vilket skickades ut innan julhelgen.
VI SÖKER DESIGNAGENTER!
Du är mellan 3-100 år gammal. Du bor i Varberg eller Falkenberg. Du har en digitalkamera och tillgång till dator eller smartphone. Du vill leta upp Varbergs eller Falkenbergs finaste och fulaste platser!

Du och dina bilder kommer att synas i sociala medier liksom vid ev. utställning samt användas för utveckling av Designwalk #2. Uppdraget är idéellt men under februari bjuder vi in alla designagenter till en utställning med VIP-vernissage.

Vill du veta mer? Lämna namn och e-post i lådan intill så hör vi av oss med mer info!

*Alexandersoninstitutet förbehåller sig rätten att använda materialet i sin marknadskommunikation.

Syfte:
Att bjuda in kreatörer och aktörer i CRED:s nätverk för att kommunicera och inspirera kring de aktiviteter som genomförs i Alexandersoninsitutets och CRED:s regi under våren 2014.

Hur:
ED Sweden deltog vid aktiviteten för att berätta om projekt Innovationssamarbeten och de aktiviteter, däribland Designwalk14, som projektet ämnar skapa innovationssamarbeten kring. Vid aktiviteten visade ED Sweden upp en visualisering av sin kreativa process för att utifrån den tydliggöra för alla deltagare hur arbetet kommer ta sig framåt under slutet av hösten (2013) och våren (2014).

Resultat:
Kontakt med flera personer som var intresserade av att på något sätt engagera sig i Designwalk14, däribland Varbergs Kurort. Dessa kontakter följs upp under slutet av hösten och inledningen av våren.
Frukostmingel på Varbergs Kurort 3 dec 2013
Syfte:
Att ta fram ett underlag att använda vid dialogmöten kring utvecklingen av Designwalk14 under våren. Materialet skulle utgå ifrån det underlag som kommit fram under Co Creation Corner i Galleria Trädgården den 3 december.

Hur:
Upphandling av illustratör vilken skickades ut 19/11. Innan hade en förfrågan gällande behov av tid för att genomföra ett dylikt uppdrag gått ut till två illustratörer för att skapa oss en bild hur upphandlingen skulle formuleras. Upphandlingen var en direktupphandling och förfrågan utgick till tre illustratörer.

Utdrag från direktupphandling Illustratör
Syftet med uppdraget är att ta fram en illustrerad karta över Varberg, baserad på en övning som sker under Pop up-julshop i Gallerian den 3 december kl. 13-18. Vid evenemanget bjuds besökare in att rita upp sitt Varberg, vilket blir underlag för kartan som ska illustreras. Den upphandlade illustratören redogör i anbudssvaret för ev. faktorer som för denne är av vikt att ta upp i övningen för att kunna göra en god illustration. Upphandlad illustratör deltar vid lämpligt tillfälle under 3 december för att ta del av övningen. Den slutgiltiga kartan behöver inte vara exakt eller detaljerad, men måste ha en igenkänningsfaktor och använda sig av de element som beskrivits av deltagarna vid den 3 december. Illustratören får gärna sätta sin kreativa prägel på kartan. Den färdiga kartan ska levereras senast den 16 december till angiven kontaktperson. Innan slutgiltig leverans ska avstämning ske för ev. justeringar. Kartan ska levereras högupplöst, både som tryckfärdig pdf samt i ett format lämpligt för digitala presentationer, lämpligen jpg/png och pdf.

Resultat
: Endast en illustratör svarade på den skickade förfrågan där svaret i detta fall var att hen pga. kort om tid inte hade möjlighet att besvara upphandlingen. Därmed lades idén om illustratör ner i detta skede. Idén tas eventuellt upp igen i inledningen av våren 2014.
Upphandling av illustratör till ”Kartan”
Högskolekurs Projektbaserat utvecklingsarbete
Designagenter
Arbetet med Designagenter fortsatte under perioden januari-mars och vi fick ihop ett gäng genom kontakter, sociala medier och Campus Varberg. Totalt 13 designagenter deltog, 1 man och 12 kvinnor i åldrarna 13-32 år. Totalt 72 bilder lämnades in. Materialet kommer att användas dels som inspiration under workshopen Do It! den 26 mars och dels som en utställning under Designwalk14.
Det mesta av arbetet i projekt Innovationssamarbeten har under perioden januari-mars framförallt handlat om att utveckla innehåll och genomförande av kursen Projektbaserat utvecklingsarbete, i samarbete med programansvarige Anders Hultén. Kursen handlar enligt kursplanen om att "fokusera på de färdigheter och förmågor som krävs i ett projektbaserat utvecklingsarbete som avser att skapa upplevelsebaserade tjänster och produkter". Vi har därför fokuserat på att skapa en prototypbaserad utvecklingsprocess för studenterna och en plattform för innovationssamarbeten där studenterna tillsammans med aktörer från offentliga organisationer och företag ska kunna utveckla idéer och kompetenser. En utmaning i detta är att skapa en jämlik samarbetsmiljö, då det annars är lätt att en hierarki uppstår vilket missgynnar utvecklingsprocessen.
Mixerbordet
Parallellt med studenternas prototyparbete under kursen löpte arbetet med det s.k. "Mixerbordet". Idén om att utveckla "Mixerbordet" utkristalliserade sig som ett behov i den inledande planeringen av kursen. Det är tänkt att vara ett verktyg som kan fånga upp och matcha de tankar och behov som en uppdragsgivare har i samtal med en uppdragstagare. Resultatet kan skådas i filmen nedan. Nästa steg är att testa och utveckla verktyget för att tillgängliggöra det för fler.
Högskolekurs Projektbaserad utveckling
När och var:
11 februari i Gallerian
Vem:
Studenter & externa aktörer (intressenter)
Varför:
För att påbörja grundläggandet av en jämlik plattform för innovationssamarbete samt ge inblick i hur man kan arbeta med att prototypa det immateriella, såsom upplevelsebaserade tjänster.
Hur:
Studenterna bjöd på ett frukostkoncept som byggde på interaktion och deltagande genom ett antal olika moment såsom: "gör en frukostsmörgås med ögonbindel"; "fallsäkra ägget"; bygg en prototyp över utvecklingen av Varbergs torg".
Resultat:
Högt i tag och engagerade deltagare som vågade testa och ta ut svängarna.
Prototypfrukosten
Efter att ha utvecklat innehåll för kursen och genomfört de första studiedagarna bestod mycket av arbetet med att testa upplägg och få studenterna att utveckla prototyper och koncept. Aktiviteter som ingått i den testande fasen är protoypfrukosten, workshop för uppstart av prototypprocess och Do It!
Workshop för uppstart av prototypprocess
När och var:
18 februari i Gallerian
Vem:
Studenter i kursen samt intressenter (aktörer från offentliga verskamheter och näringsliv)
Varför:
För att sätta igång arbetet kring prototyplabbsprocessen
Hur:
Uppdragsgivare för samtliga fyra case var Alexandersoninstitutet (AI). På så vis kunde casen formuleras bredare och ge studenterna mer utrymme för att testa och utveckla, även om samtliga case hade sin grund i uppmärksammade, reella behov som fångats upp tidigare under processen. I workshopen fick studenterna möjlighet att tanka ur intressenter kunskap, behov, tankar m.m. inför det fortsatta arbetet. Därefter fick de fokusera på processplanering i respektive grupp.
Resultat från prototypprocessen
Case: Utveckla ett prototyplabb för upplevelseprototyper
Att skapa ett helt rum för att arbeta med upplevelseprototyper upplevde studenterna som alltför omfattande av vilken anledning de valde att fokusera sitt arbete på en metod för att strukturera och kvalitetssäkra event. Prototypen fick namnet "Eventblomman" och den kommer att plockas vidare för att testas i nästföljande kurs, inför arbetet med Designwalk14 och Rosenfredsfestivalen.

*Post-it-lapparna som finns med på bilden är feedback från övriga deltagare vid Do It!
Case: Utveckla innovativa miljöer för att visa upp och sälja design
Studenterna i denna grupp valde att dela upp sig i två mindre grupper. Den ena gruppen utvecklade konceptet "Designluckan", vilket handlar om att exponera design i bakluckan på en bil. Här fanns tankar kring samarbete med bilförsäljare eller intresseföreningar. Den andra gruppen utvecklade konceptet 4D, ett upplevelsebaserat försäljningskoncept som attraherar fyra sinnen. Båda idéerna kommer att testas under Designwalk14.
Case: Utveckla koncept för nya former av möten och interaktion med måltiden som utgångspunkt.
Gruppen tog ett helhetsgrepp kring måltiden vilket inkluderade förrätt, huvudrätt och efterrätt där de testat vägar för att skapa social interaktion kring måltiden. Bland annat vill studenterna få människor att "dela mat" för att naturligt skapa interaktion. I själva beställningsmomentet handlade det om att gemensamt komma överens om val av efterrätt. Studenterna såg framför sig att denna typ av aktivitet skulle kunna genomföras på restauranger i Varberg för att få folk att lära känna nya människor, likaså vid konferenser och kick off:er.
Case: Utveckla koncept för nya former av mötesplatser i Varberg för unga vuxna (19-30 år)
Studenterna i denna grupp inledde arbetsprocessen med att intervjua 70 unga vuxna om varför man väljer att leva och verka på en ort. Med utgångspunkt i underlaget arbetade man fram tankar om ideer som rörde ett surfcafé, aktiva mötesplatser och Bootcamp. Deras arbete resulterade i ett researchunderlag som kan vara av intresse för andra projekt inom Alexandersonintitutet, såsom Embryo.
20/3 Internpresentation
11/2 Prototypfrukost
18/2 Uppstart prototypprocess
Projektbaserat utvecklingsarbete 2014
26/3 Do It!
28-29/1 Kursstart
Kursen inleddes med två mer teoretiska dagar (28-29 januari) där fokus låg på att förstå vikten av att göra och testa, att våga misslyckas och skapa sig förståelse för att kunna utveckla något ännu bättre.
Koncepten som studenterna arbetat fram genom en prototypande process presenterades första gången internt den 20 mars, för övriga i klassen samt studenter i åk 1. Där fick studenterna utrymme för att ge och få feeback på sina presentationer för att kunna utveckla dem inför kommande vecka. Under presentationerna fick vissa grupper också tankar kring hur de skulle kunna vidareutveckla sina konceptidéer ytterligare.

Nästa presentation skedde den 26 mars vid Do It! och då även för intressenter. Här följer en kort summering av case och koncept.
20/3 Internpresentation
11/2 Prototypfrukost
18/2 Uppstart prototypprocess
Projektbaserat utvecklingsarbete 2014
26/3 Do It!
28-29/1 Kursstart
12.00 Mingellunch
13.00 Presentation av Designwalk samt av
studenternas koncept
14.10 Workshop "Idéerna på bordet" startar
1. Urtankning av idéer på idéblad, rita eller skissa
2. Reflektionsrunda. Deltagarna cirkulerar runt mittenbordet, tar del av varandras idéer, ger feedback (rosa post-its) eller tipsar om personer att kontakta/involvera (gula post-its)
3a. Hur få action? Doers (idéägare) skriver ner vad som krävs för att göra verklighet av idén (gröna papper)
3b. Investering av resurser. Möjliggörare skriver ner vad de kan bidra med för resurser (tid, kontakter, platser m.m.) för att göra verklighet av idéerna (orangea vikta papper).
15.40 Genomgång av idéer, sammanfattning och avslut.Do It!
Den 26 mars genomfördes Do It! - en workshop med två syften:
• Ge studenterna en plats för att presentera sina utvecklade konceptidéer och få feedback/tankar kring dem från inbjudna intressenter.
• Skapa en plattform för innovationssamarbeten, där Designwalk kunde erbjudas som en testarena för idéer m.m. som uppkom.

Med utgångspunkt i syftet hade ett antal aktörer bjudits in, vilka på olika sätt ansågs relevanta i sammanhanget. Dessa hade kategoriserats i ”möjliggörare” och ”doers”. Medverkande möjliggörare var: Hamn- och gatukontoret, Kulturförvaltningen, Marknad Varberg, Coompanion och Alexandersoninstitutet. Medverkande doers var: Isela design, Elleroch (lokal matmarknad), Hire Sound, Halifornia, Swedish Handcraft, Svea Dojjor samt två aktörer bakom idén om ett spel- och öl-event liksom Karin Björnsdotter, designer som driver Moo:t i Kungsbacka.Att genomföra en workshop med ett stort antal deltagande aktörer, där det finns olika förväntningar på vad som ska komma ut av aktiviteten är komplext. Workshopen inleddes med presentationer av studenternas koncept där nästa steg handlade om att fånga upp ytterligare idéer i rummet och att tillsammans bidra med utveckling, kontakter och resurser för att komma vidare med dessa.
Reflektioner och utvecklingsidéer
Kursen "Projektbaserat utvecklingsarbete" har i sitt upplägg varit experimentell och det har funnits ett syfte i att testa nya former för lärande. Vi har velat utmana studenternas tänkande då vi ser att detta är nödvändigt i ett framtida arbetsliv.

I studenternas utvärderingar framkommer att många upplevt kursen som otydlig och att de stundtals saknat tydliga direktiv kring vad de förväntas prestera. Samtidigt uttrycker de att de fått en ökad förståelse för vikten av ett prototypbaserat förhållningssätt.

I en av utvärderingarna uttrycks en önskan om att mer fokus skulle ligga på "själva kursen", något som också framkommer bland ytterligare utvärderingar.

Detta är intressant ur ett bredare utbildningsperspektiv då vi ser att det finns en tydlig norm kring hur utbildning och lärande ska ske, något som påverkar studenternas perspektiv. Med utgångspunkt i studenternas utvärderingar har vi dock följande utvecklingsförslag, som vi ser är gynnsamma för att bidra till innovationssamarbeten och studentväxthus.
Ett nytt sätt att tänka behöver tid för att landa, varför ett förslag är att påbörja kursen tidigare med föreläsningar och workshops utspridda över en fyramånadersperiod inför det faktiska kursstarten.

Har processen initierats tidigare och studenterna har en förståelse för arbetssättet kan man under vårens kurstillfälle lägga mer fokus på utveckling av de case som studenterna får att arbeta med. Här är det viktigt att initialt stötta studenterna i den kreativa processen, då vi sett att den kreativa höjden blir lidande pga. själva grupparbetet och stressen över deadlines.

Gällande casen är det viktigt att hitta uppdragsgivare som är intresserade av utvecklingidéer utan att ha ett särskilt slutresultat i åtanke. En bra utgångspunkt kan vara att ge studenterna ett tydligt direktiv att börja arbeta utifrån, men där de själva får identifiera de frågeställningar och luckor som behöver fyllas med information.

Vi ser också en idé i att erbjuda de studenter som vill fördjupa sig i designprocessen, en möjlighet att delta och bidra till en aktivitet som genomförs ihop med samarbetspartners i Norge och Danmark. På så vis skapas ett utrymme för interdisciplinärt samarbete, något som kan lyfta studenternas kunskapsnivå ytterligare.

Gällande den avslutande workshopen "Do It!" ser vi ett behov av att tydligare fånga upp studenternas förväntningar kring ett sådant tillfälle. Utvärderingarna från studenterna kontra intressenterna skiljer sig i nöjdhetsgrad, då studenterna hade förväntat sig mer utrymme för att presentera sina idéer och få feedback på dessa, medan intressenterna såg värdet i att mingla och utbyta idéer med andra. Vår ambition var att studenternas idéer skulle kunna fångas upp av intressenter och genomföras under Designwalk, något vi hoppades skulle motivera studenterna. Detta mottogs dock inte så som vi hoppats på.

Vi ser att Do It! som workshopformat är viktigt, då det är ett steg som genomförs innan aktiviteter såsom Business Lab m.m. Dock ser vi att formatet kräver en tydligare "mall" att förhålla sig till, där deltagarna, studenter likväl som intressenter, kan förstå processen visuellt. Do It! som aktivitet skulle inte behöva ligga som en obligatorisk del i en kurs, utan skulle kunna genomföras fristående där intresserade studenter får anmäla sig för att möta och bolla idéer med deltagande intressenter, gärna inom ramen för ett större utvecklingsprojekt/evenemang, t.ex. Coastal Culture eller Designwalk.
I workshopen Do It!
deltog 53 personer,
36 kvinnor och 17 män.
Designwalk - en testarena
Efter genomförandet av workshopen Do It! togs kontakter
med alla de som kommit med tankar och idéer, funderat kring möjliga samarbeten osv. Designwalk14 erbjöds som en arena för att testa och driva utveckling, där avgränsningen ”design” kunde innefatta allt från produkter till tjänster och mat m.m. Några av de case som utvecklades under Do It! föll under processen bort, pga. tidsbrist hos "caseägarna". Men vi fick också tillskott av nya case/prototyper genom de
ytterligare designers som anmälde sig.
Ett par veckor innan Designwalk14 bjöd vi in alla
deltagande aktörer och studenter till en kick off. Syftet var dels att ge deltagarna en arena för att lära känna varandra och därmed skapa förutsättningar för innovationssamarbeten och dels att fånga upp de behov som deltagande designers och kreatörer upplevde sig ha.
Behov som uttrycktes under kick off:en
• Etablera ett permanent ”makerspace”/makerstation/öppen verkstad där designers, kreatörer, studenter m.fl. kan mötas och skapa. En plats för idéer, prototyper, dela utrustning etc.
• ”En black box”/showroom/mobilt ”skyltfönster” som designers kan nyttja i perioder för att exponera sin design där människor befinner sig.
• Showbox för företag att hyra där man kan ta del av en designers produkter/verk under en kortare eller längre period.
• Halländskt ”designtorg” där enbart design från halländska designers säljs.
• Temahelger med fokus på allt från ”retro” till ett visst material. Detta kan integreras i lokaler där människor redan befinner sig, t.ex. Gallerian etc.
• Nätverk som träffas minst varannan månad.
• Kurser inom t.ex. immaterialrätt etc.
Dessa punkter tas med inför planeringen av höstens arbete och utvecklingen av Halland som designdestination.
Datum
: 24/5
Antal deltagare
: 26 st (15 kvinnor, 11 män)

Dagen för Designwalk inledde vi med en frukost för alla deltagande aktörer. Frukostträffen syftade till att gemensamt sätta agendan för evenemangsdagen och blicka framåt, mot möjligheterna för utveckling av Halland som designdestination och plats för kreativitet och skapande. Frukosten var förlagd till kulturhuset Komedianten.

08:00
Frukostmingel
08:10
Presentation av Designwalk som evenemang och testarena
08:20
Halland som designdestination – hur arbetet drivs vidare efter Designwalk
08:25
Mira Bodiroza Lindh, Swedish Handcraft, samt Lina och Fredrik Mattiasson, Svenska Station, ger sin bild av potentialen i Halland som designdestination och behov kopplade till det vidare arbetet.
08:50
Avslut

*Designwalkfrukosten finansierades inom ramen för KASK Inkubator Match
Designwalk
frukost*
Behov:
Under våren 2013 fångades ett behov in från designers i
Halland, där det uttrycktes en önskan om en plattform för att mötas och dela
kunskap och resurser. Utifrån detta utvecklades evenemanget Designwalk13, i samband
med vilket behovet av en mötesplats halländska designers emellan blev än tydligare.

Målbild:
Utveckling av Designwalk14, ett evenemang som ska vara
lika delar affärsutveckling och innovationsamarbeten.

Resurser:
två högskolekurser inom ramen för Event Management-programmet, Campus Varberg, upparbetat kontaktnät genom CRED, Skaninno (utrymme för att testa och utveckla inom ramen för Skaninno).

I denna processdagbok följer en beskrivning av aktiviteter inom projekt
Innovationssamarbeten liksom resultatet av dessa.
Resultat
Innovationssamarbeten bygger på att människor möts, vilket aktiviteterna i processen har skapat förutsättningar för. Att utvärdera innovationssamarbeten kan ändå vara svårt eftersom de ofta utvecklas mellan aktiviteterna, då man som processledare inte är närvarande. Utifrån denna aspekt har vi utforskat utvärderingsområdet och gjort ett första försök att hitta metoder för att fånga upp vad som händer under processen och kunna utvärdera resultatet på ett relevant sätt.

En process kan ta snirkliga vägar, ett steg fram och två steg bak för att sen tvärdyka åt sidan. De olika vägarna en process tar och de olika krökar som utforskas är alla viktiga för att föra processen framåt. Men det är också lätt att glömma hur det ena leder till det andra, varför denna processdagbok i Prezi-format har varit ett bra verktyg.
Efter Do It! involverades flera ytterligare deltagare i processen, kreatörer och aktörer som på ett eller annat sätt ville vara med och bidra till Designwalk. Det blev med andra ord ännu fler "vägar" att hålla koll på. Av denna anledning påbörjade vi veckovisa utvärderingar utifrån rubrikerna: "Reflektion innovationssamarbeten", "Reflektion kring jämställdhet och hållbarhet" och "Övriga reflektioner". Denna kontinuerliga utvärdering har dels bidragit till att vi har haft tydligare koll på utvecklingen under tidens gång och dels att vi nu i efterhand har en god överblick över processen, vilket också har underlättat projekdokumentationen.
En annan aspekt vi tittat närmre på är formuleringen av utvärderingsfrågor, där vi har lagt större fokus på deltagarnas upplevelse än de mer kvantitativa aspekterna. Vad är deras starkaste minnen från processen? Vad upplevs som viktigt och varför? Frågorna har syftat till att utveckla denna typ av process och innovationssamarbete.
Värde för offentlig sektor:

Utveckling av stadskärnan.

Ett forum såsom Designwalk inspirerar till hur man kan jobba med staden som kreativ mötesplats och i innovationssamarbeten.
Värde för privat sektor:

Affärsutveckling.
Designwalk fungerar som en arena för designers och butiker att testa nya idéer, tjäna pengar och få nya kontakter.
Värde för tredje sektorn:

En plats för civilsamhället att ta plats och en plattform för medborgardialog.

Vi ser att det finns stor potential för utveckling av Designwalk med hjälp av denna sektor.

Broderikit utvecklat av
Mira Bodiroza Lindh
Utställning:
Designagenternas fina & fula
Varberg
Designwalks
Makerspace
Pop-up-café
i samarbete
med Tovedals
Testa på
fritt broderi med
Swedish Handcraft
Testa på
modern slöjd med
Svenska Station
Designluckan, ett marknadskoncept utvecklat under vårens prototypkurs
Fyra dimensioner av design,
ett marknadskoncept utvecklat under vårens Prototypkurs
Marknadsplatsen Re:new med fokus på hållbarhet
Föreläsning med Dorte Myhre på ämnet inredning i balans i samarbete med butiken Handcraft
Prototyp: "Mormorsrutan"
Produkten fanns redan och Designwalk funkade som en testarena där företaget fick möjlighet att möta och interagera med kunder och testa sin produkt i skarpt läge.
Prototyp: "Slöjd-makerspace"
Svenska Station har en idé kring en mötesplats för designers och kreatörer i Halland som de önskar utveckla. Designwalk funkade som testarena för denna idé.
Prototyp: "Broderikit"
Mira Bodiroza Lindhs färdiga broderikit såldes ihop med fika från Tovedals i Pop-up-cafét
"För mig som designer var workshops och frukosten bra och inspirerande, och gav nya bra kontakter."
"Lärandeprocessen! Att få testa, nya idéer med människor som kommer från andra världar."
"När en besökare visade bilder och berättade om sin 92-åriga mamma som fortfarande virkade och hade ett aldrig sinande intresse för virkning. Vi fick sån härlig respons kring virkning och mormorsrutor."
"Två barn som sitter och täljer i vår workshop under flera timmar. När de går kramar de oss och tackar för en urkul stund. En äldre dam slår sig ner och provar på lite vävning. Det lyser i ögonen på henne, hon har vävt mycket i sina dagar, men nu är det inte så lätt längre. Att få väva igen i ett enklare format får henne att tänka på gamla minnen. Några av alla härliga möten som ägde rum under dagen!"
Vi avslutar denna processdagbok med att sammanfatta de värden vi kan se att Designwalk och processen bakom genererar för olika sektorer.
Några reflektioner från deltagande designers:
I projekt Innovationssamarbeten har vi på ED Sweden haft uppdraget att vidareutveckla och paketera metoder för innovationssamarbeten med utgångspunkt i upplevelsedesignprocessen. Vi har genom ett prototypande förhållningssätt testat och utvecklat nya metoder, mötesplatser, "studentväxthus" och så slutligen Designwalk, ett evenemang likväl som en testarena och ett avstamp för vidare utvecklingsarbete. Arbetet har genererat värdefulla insikter för Alexandersoninstitutet och oss själva att ta med i vidare innovationsarbete. Behov och önskemål har plockats upp längs vägen, vilka kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Halland till en designdestination.

Tack till alla som deltagit i denna lärande resa!

Sanna Rådelius och Fanny Bergström Buller
Experience Design (ED) Sweden
www.edsweden.com


Några avslutande ord
Full transcript