Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

China

vwo
by

max van der Veen

on 10 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of China

Pu Yi: de laatste keizer
De Verboden Stad in Peking.
Verboden Stad: nu een museum (en dus voor iedereen toegankelijk) met het portret van Mao boven de ingang
Verboden Stad
Hal van de Opperste Harmonie met de Drakentroon. Een draak is in China een heilig diertje.
De Chinese Muur: meer dan 6000 km. Buitenlandse
barbaren moesten buiten China worden gehouden.
China maakte toen onderscheid in "gekookte" en "rauwe" barbaren.
Chinese taal: karakters
Confucius: filosoof van normen en waarden
GEBONDEN VOETJES

1. armoede boeren
2. corruptie bestuur
3. komst buitenlanders
4. de machteloosheid van de keizer
Chiang Kai-Shek
zie bron 5
Oorzaken aftreden keizer Pu Yi in 1911.
Pearl Harbor: Japan viel op 7 december 1941 de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor op Hawai aan. Daarna verklaarde de Amerikaanse president Roosevelt Japan de oorlog. Voor Mao betekende dat hij nu geen last meer had van Chiang, want hij ging samen met Chiang Japan bestrijden. In deze strijd wist Mao zich behoorlijk te drukken.
De Buitenlandse politiek: De Verenigde Staten.
In 1966 begon Mao met de Culturele Revolutie.
Portretten met Mao. Mao werd toen de Grote Roerganger genoemd.
Bokseropstand: 1900.
Mandarijnen: zij stonden hoog in de hierarchie en mochten hun macht laten zien met lange nagels
Mao werd vereerd als een God en hij kreeg de bijnaam: De Grote Roerganger.
Belachelijk groot standbeeld. Let maar eens op de man die eronder staat.
Keizer Qin ( 200 v Chr) was de eerste keizer van China. Hij heeft het karakterschrift voor alle Chinezen gelijk gemaakt.Hij begon met de bouw van de Grote Muur. En hij begon al direct aan de bouw van zijn laatste rustplaats.
Modern Imperialisme in de 19e eeuw
Marco Polo: De enige buitenlander die tot het hof van de keizer wist door te dringen. Hij kreeg bij thuiskomst de bijnaam Il Fantastico
Nanking
Plein van de Hemelse Vrede: een student probeert in zijn eentje de tanks tegen te houden
Deze achtervolging van Chiang heet de Lange Mars, een tocht met een afstand van Amsterdam naar Zuid-Afrika. Een verschrikkelijke en barre tocht. Overlevenden van de tocht kregen na 1949 oneindig respect. (zie bron 10)
Pearl Harbor 1941
President Roosevelt verklaart Japan de oorlog
Culturele Revolutie: Rode Gardisten
Gorbatsjow, leider van de Sovjet-Unie en Deng Xiaoping
Opiumoorlog 1839-1842
China
Dit onderwerp China bestaat uit paragraaf 1 t/m 4.
par 1: China in de tijd van de keizers tot 1911.
Par 2: De komst van de buitenlanders: 19e eeuw
Par 3: De revoluties van China: 1911 en 1949
Par 4: De Volksrepubliek China: vanaf 1949

Par 1: China in de tijd van de keizer
De keizer was absoluut de baas. (zie bron 15 par 1)De keizer woonde in de Verboden Stad. Zijn macht werd beargumenteerd door Confucius, een wijsgeer. Hij schreef dat "als de wind van het gezag waait, dan moeten de mensen buigen" . Niemand mocht de keizer aankijken. Je was verplicht een buiging tot op de grond (zie bron par 2) te maken. Als teken van onderwerping moesten Chinezen een lange staart haar laten groeien en hun voorhoofd kaal knippen (zie bron 2 par 2)
De laatste keizers waren keizers van de Mantsjoe dynastie. De keizer noemde zich toen Qing. De laatste keizer was Pu Yi.
De keizer werd geholpen door mandarijnen. Dat waren hoge bestuursambtenaren die waren afgestudeerd in de wijsheden van Confucius. De keizer had de plicht zijn bevolking een goed bestaan te bieden anders verloor de kiezer zijn hemelse mandaat.
De keizer had de plicht de "buitenlandse barbaren" buiten China te houden, want China beschouwde zichzelf als het rijk van het Midden. Daarvoor werd de Grote Muur gebouwd. (zie bron 2 Inleiding)
Zijn laatste rustplaats is pas ontdekt in 1974. Een enorm ondergronds terra cotta leger werd gevonden. De ingang naar het graf van de keizer is nog niet bloot gelegd.
Deze wijsgeer heeft tot op de dag van vandaag grote invloed op het gedrag van de Chinezen. Hij vond dat de keizer alle macht moest hebben en dat alle inwoners van China de keizer absoluut moesten gehoorzamen. Hij vond ook dat de hierarchie in het gezin begon bij de man. De vrouw van rijke mensen mochten hun onderdanigheid tonen door zogenaamde gebonden voetjes
Keizerin-weduwe Cixi: zij was verantwoordelijk voor de benoeming van Pu Yi. Uiteraard had ook zij lange nagels
De leer van de harmonie
Par 2: Vernederd door Vreemdelingen.
De Mantsjoe keizers (uit Mandsjoerije) waren de laatste keizers uit de Qing dynastie. Zij konden niet voorkomen dat de buitenlanders China openbraken. In het begin waren het Jezuieten (fanatieke missionarissen) en zendelingen die de Chinezen probeerden over te halen christen te worden. In de 19e eeuw was er sprake van Westers imperialisme. Landen als Engeland, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en later Japan wilden uitbreiding van de handel en uitbreiding van macht.Deze buitenlanders gedroegen zich niet vriendelijk (zie bron 9)
China: machteloos
De keizer van China kon de komst van de buitenlandse barbaren niet tegen houden. Na de Opium-oorlog moest hij in 1842 het verdrag van Nanking accepteren. In dit verdrag kregen buitenlandse handelaren concessies in zogenaamde exterritoriale havens. Japan veroverde Mantsjoerije en daarna eisten ook andere landen nog meer concessies.
Opstanden van de bevolking tegen de keizer waren:
1. Taiping: neergeslagen mbv westerse wapens (zie bron 9)
2. Boxeropstand: neergeslagen met hulp van buitenlandse troepen.

Je kunt aan bron 6 (links) en 12 (hierboven) zien hoe de keizer van China machteloos moest toezien hoe hij werd vernederd en hoe zijn land werd verdeeld.
Par 3: China's Revoluties.
In 1911 trad de laatste keizer , Pu Yi, af. Daarna werd China een Republiek onder leiding van Sun Yat Sen.
Links een eunuch en rechts de onder-danigheid tov de keizer

Volgens Confucius moest een hierarchie voor orde en rust zorgen, anders werd de harmonie verstoord.
Het imperialisme van Japan
Sun Yat Sen probeerde China te hervormen door te "verwestersen" Kijk maar eens naar zijn kleding en naar de kleding van zijn vrouw. (zie ook bron 2)
Maar Sun had weinig macht buiten Peking. Zijn aanhang werd de KMT (= Kuo Min Tang) genoemd. De zogenaamde warlords hadden in de rest van China macht. Daarbij kwam dat China werd vernederd in mei 1919. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Japan concessies in China. En China had niet eens meegedaan met de oorlog. Het gevolg was protest van veel nationalistische Chinezen, waaronder de studenten op het Plein van de Hemelse Vrede (zie hieronder en bron 3)
In 1925 werd Sun opgevolgd door Chiang Kai-Shek. Zijn aanhang de Kuo-min-tang (KMT) werd ook wel de nationalistische volkspartij genoemd. Hij wist de warlords uit te schakelen. Daarna waren de communisten olv Mao Ze Dong (CCP) zijn enige vijand. De CCP werd een beetje gesteund door de Sovjet-Unie, waar in 1917 Lenin aan de macht was gekomen.
Mao leek in 1934 kansloos toen hij in zijn sovjet door de troepen van Chiang
werd omsingeld. Op wonderbaarlijke wijze wist Mao met 130.000 aanhangers te ontsnappen, waarna Chiang de achtervolging inzette.
Mao is overleden in 1976.
De vraag was: wat gaat er gebeuren met China?
Welke koers wordt er gevaren: meer communisme of minder communisme.
De weduwe van Mao wilde meer communisme, maar gelukkig werd ze met haar bende van vier uitgeschakeld.
De sovjet van de CCP olv Mao in Yenan. Een onherbergzaam gebied, maar veilig.
Chiang wist Mao niet uit te schakelen. Chiang beschouwde Mao als een levensgroot gevaar voor China. Hij noemde Mao een
"ziekte van het hart,
en geen ziekte van
de huid" Maar toen
Japan in 1937 China
aanviel dwongen zijn
generaals hem Japan te
bestrijden. En dus kreeg Mao voorlopig rust.
Taiping-opstand: 1850-1860: fanatieke Chinezen die van mening waren dat China vernederd was na de Opium-oorlog. De keizer kreeg hiervan de schuld
De Bokseropstandelingen waren fanatieke nationalistische Chinezen die in opstand kwamen tegen de imperialistische Westerse landen. Zij hadden het magische geloof dat hun blote vuisten bestand waren tegen de westerse wapens. Het liep slecht met ze af.
De Lange Mars: 1934
Mao, de leider, mocht uiteraard
op een paard zitten
De oorlog tussen Japan en China was bloedig. Met name het optreden van de Japanners in Nanking riep afschuw op.De Japanners benoemde Pu Yi tot keizer van Mantsoerije, maar veel macht had Pu Yi niet. Maar in zijn naam werden wel oorlogsmisdaden gepleegd . Na de oorlog werd hij berecht als oorlogsmisdadiger. Na zijn gevangenisstraf werd hij tuinman in de Verboden Stad. Hij overleed in 1967, zonder kinderen.
Pu Yi
In augustus 1945 gooiden de Amerikanen Hiroshima en Nagasaki plat met 2 atoombommen. De Japanse keizer Hirohito kon niet veel anders doen dan de capitulatie bekend te maken. Verschillende Japanners pleegden daarna hari-kiri.
Na de capitulatie van Japan begon de burgeroorlog tussen Mao en Chiang opnieuw. Mao werd gesteund door de SU met wapens en door de boeren in China. Mao wist de burgeroorlog in 1949 te winnen. Chiang vluchtte met zijn aanhang naar Taiwan. Dit eiland werd door de VS erkend als het enige echte China en mocht dus ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zitten. Tot grote ergernis van Mao die in1949 de Volksrepubliek China had uitgeroepen en van mening was dat hij het enige echte China vertegenwoordigde. Op de kaart kun je het verschil zien tussen de Volksrepubliek China en Taiwan.
De Volksrepubliek China in de tijd van
Mao Ze dong 1949 -1976.
De binnenlandse politiek.
Mao nam verschillende maatregelen om de maatschappij te veranderen. De maatschappij moest immers een communistische maatschappij worden.
1. landhervorming. De boeren kregen een stukje land en de grootgrondbezitters raakten hun grond kwijt. Grootgrondbezitters werden niet ter dood veroordeeld maar kregen een herkansing als ze beterschap beloofden aan de volksrechtbank.
2. voor de industrie werden net als in de Sovjet-Unie 5-jarenplannen ontwikkeld.
3. Vrouwen kregen gelijke rechten.
4. De CCP olv Mao was absoluut de baas
5. Overal propaganda en altijd massacampagnes: China werd een totalitaire dictatuur.
De Buitenlandse politiek: De Sovjet-Unie
De Grote Sprong Voorwaarts: 1960.
In 1960 kondigde Mao de Grote Sprong voorwaarts aan. De verhouding met de Sovjet-unie was danig bekoeld na de dood van Stalin. De opvolger van Stalin, Nikita Chroesjtsjow, had veel kritiek op Stalin in een zogenaamde destalinisatie-speech. Daar was Mao het niet mee eens. (zie bron 13) Daarom kondigde hij de Grote Sprong voorwaarts aan. Om in een hele Grote Sprong en de Sovjet Unie en de Verenigde Staten in te halen. Mao zei: drie jaar hard werken, 1000 jaar geluk. Wij moeten leren lopen op twee benen (waarmee hij de landouw en de industrie bedoelde. Boeren moesten leren op hun boerderij in zelfgemaakte hoogoventjes staal te produceren.Boeren moesten hun grond inleveren en in grote volkscommunes gaan werken, waar ze met hun zelfgemaakte landbouwmachines konden zorgen voor meer oogst.
Grote sprong Voorwaarts: Boeren met hoogoventjes
De Grote Sprong bleek een gigantische mislukking Het gevolg was een enorme hongersnood en miljoenen doden.
Deze massacampagne moest China het ware communisme brengen. Het ware communisme was te lezen in het rode Boekje van Mao. China moest scherp gehouden worden door een constante klassenstrijd. Pas dan zou China het ware communistische paradijs bereiken.Kennis van Confucius moest worden uitgebannen. Rode Gardisten organiseerden massabijeenkomsten waar intellectuelen het zwaar te verduren kregen. Ze werden vaak voor straf verbannen naar het platteland.
Massacampagnes waarbij de Rode Gardisten met het Rode Boekje van Mao zwaaiden. In het Rode Boekje stond te lezen hoe je een echte communist kon worden. Mensen die in de ogen van de Rode Gardisten geen goede communist waren kregen een heropvoeding op het platteland. Vooral leraren en professoren.
Culturele Revolutie: Massacampagne en het Rode Boekje
Deng Xiaoping
1977-1997
Deng begon met de zogenaamde Vier Moderniseringen. Modern was dat Deng verklaarde dat de Chinezen kapitalistisch mochten denken en dat geld verdienen goed was voor de economie. Modern was ook dat hij buitenlandse bedrijven uitnodigde en stimuleerde dat buitenlandse bedrijven gingen investeren in China. Deze Open Deur politiek heeft ertoe geleid dat de economische groei de laatste jaren indrukwekkend is.
De bende van vier
De bende van vier werd geleid door de weduwe van Mao. Zij was een fanatieke communist die verder wilde gaan met de Culturele Revolutie. Gelukkig verloor zij de strijd om de macht in de CCP en Deng Xiao Ping werd leider van China. Zij staat hier voor de rechter toen zij levenslang kreeg.
1949-1956: bevriend met de Sovjet-Unie want Mao had bewondering voor Stalin
Vanaf 1956 is de relatie met de SU slecht, omdat de opvolger van Stalin, Nikita Chroesjtsjow, in zijn beruchte destalinisatie-redevoering Stalin voor alles en nog wat had uitgemaakt. Dat viel slecht bij Mao. De Grote Sprong Voorwaarts was bijv. een manier om te laten zien dat het communisme van China beter was dan het communisme van de Sovjet-Unie. Soms was er sprake van bijna oorlog in de zogenaamde grensconflicten tussen 1960 en 1970.
Vanaf 1949 was de verhouding tussen de Volksrepubliek China en de VS slecht, want de VS steunde Taiwan. De Volksrepubliek beschouwde Taiwan als een afvallige provincie maar tot op de dag van vandaag wordt Taiwan beschermd door de VS. Tot grote ergernis mocht het kleine Taiwan in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zitten en meebeslissen met de grote machthebbers in de wereld. Pas in 1972, nadat president Nixon was begonnen met de zogenaamde ping-pong diplomatie, mocht de Volksrepubliek plaats nemen in de Veiligheidsraad. Eindelijk mocht China meepraten met de wereldleiders
De Buitenlandse politiek: Korea
In 1950 viel het communistische Noord-Korea het niet-communistische Zuid-Korea aan. Na de bezetting van Japan was Korea verdeeld langs de 50-e breedtegraad.De aanval van Noord-Korea werd gesteund door de Volksrepubliek en door de Sovjet-Unie. Maar de VS besloten Zuid-Korea te helpen. De oorlog liep een beetje uit de hand en op een bepaald moment leek het alsof er een derde wereldoorlog zou beginnen. Uiteindelijk leverde de aanval niets op, want tot op de dag van vandaag is Korea verdeeld in een communistisch Noord-Korea en een niet communistisch Zuid- Korea.
Gorbatsjow riep op tot glasnost en perestrojka. Hij bedoelde daarmee dat de communistische planeconomie moest worden hervormd en dat de communistische dictatuur meer vrijheid zou moeten toestaan.Deng wilde wel meer economische vrijheid , maar absoluut geen politieke vrijheid. Toen de studenten op het Plein van de Hemelse Vrede demonstreerden voor meer democratie, stuurde Deng tanks om het Plein schoon te vegen. Tot op de dag van vandaag heb je in de Volksrepubliek alle vrijheid om geld te verdienen, maar niet de vrijheid om je mening te geven
In deze oorlog probeerde de keizer van China opium te verbieden, maar de regering van Engeland dwong de keizer zijn land open te stellen voor de Engelse opium-dealers. Na de oorlog was de keizer gedwongen het verdrag van Nanking te sluiten
Het graf van Mao. Na de dood
besloot de CCP dat Mao voor
70% goed was geweest en voor
30% slecht.
De Buitenlandse Politiek: Tibet.
In 1950 werd Tibet bezet door China. China is van mening dat Tibet een Chinese provincie is. De leider van Tibet, de dalai lama, is gevlucht naar het buitenland.
De politiek van Deng was kort samengevat: Het maakt mij niet uit of de kat zwart of wit, als hij maar muizen vangt
Moderne bedrijven zijn nu welkom in China
Daarna werd China een republiek. De eerste president heette Sun Yat Sen
De Binnenlandse politiek
China tegenwoordig
De huidige leider van China is Xi Jinping. Zijn vrouw is een poluliare zangeres
China tegenwoordig
In 2008 werden de Olympische Spelen georganiseerd in China. China presenteerde zich aan de wereld als een perfect georganiseerde maatschappij, maar de aandacht ging ook zeker uit naar Tibet. Overigens, tot grote ergernis van China
Onderwijs in China
eenkind-politiek
Drama of zegen?
De aanhangers van de KMT waren vooral te vinden in de steden met sympathie voor westerse moderne zaken. Zoals deze westers geklede vrouwen. (zie bron 6)
De aanhangers van de CCP waren vooral te vinden onder de boeren op het platteland.
Marxisme = dictatuur van de proletariers
Leninisme= dictatuur van de partij
Stalinisme = dictatuur van een man
Maoisme= dictatuur van de boeren
Maoisme is de leer van Mao Zedong, de leider van de CCP. Hij beloofde elke Chinees elke dag een kom rijst en een visje.
De vier van het communisme.
Lenin was van mening dat de partij in naam van de arbeiders de revolutie zou moeten organiseren. Lenin kwam in Rusland in 1917 aan de macht
Karl Marx: Schrijver van het Boek Das Kapital.Na de revolutie zouden de arbeiders (=proletariers) aan de macht komen
Stalin (1927-1953) regeerde als een dictator namens de communistische partij
Mao was van mening dat de boeren de revolutio-naire klasse waren.
China: Platteland: verbetering of ????
De Kip In China: echt
ik
Full transcript