Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijdlijn Kunstgeschiedenis

No description
by

Kim Braat

on 2 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijdlijn Kunstgeschiedenis

0
500
2000
1500
Tijdlijn Kunstgeschiedenis
Grieken (800-50 v. Chr.)
Romeinen (200 - 400 v. Chr.)
Byzantijnse kunst (500-1453)
Zijn naam te danken aan Turkse stad Byzantium
Vroeg christelijke kunst (50-500 na Chr.)
Karolingische kunst ( 742-814)
Troonsbestijging van Karel de Grote in 771
koning van het Frankische Rijk

Gekroond in het jaar 800 door Paus Leo 3e

Romaanse kunst (900-1150)
Overal nieuwe scholen, kloosters en kerken gebouwd
-> Leidde tot ontstaan Romaanse kunst

Behoefte graf of overblijfselen van een heilige te bezoeken

Doel van de reizen:
- boete doen voor de gedane zonde
- genezen van kwalen
- goede plaats in de hemel krijgen

Kloosterkerken gebouwd

Naam te danken aan de grote overeenkomsten met de Romeinse kunst

Monniken en wetenschappers bron kennis

Gotiek (1100-1400)
rust en stabiliteit - in West-Europa door het christendom.

Steden groeiden - door architectuur, want
meer en grotere kerken kwamen er en bouwen van niet-kerkelijke gebouwen
1000
800
50
500
200
400
Architectuur
Romeinse tempel
- Hoog podium
- Halfzuilen
- Slanke zuilen
Architectuur
Gebruik gebouwen: natuursteen, baksteen en een soort beton
Dorisch
Ionisch
Corintisch
Architectuur
Schilderkunst
Fresco's: muurschilderingen, plafond schilderingen
(natte kalk op de muur, zolang dat nat is meng je er verf door)
Onderwerpen: mythologie, stillevens, taferelen dagelijks leven en landschappen
In de Muurschilderingen worden ruimtelijke illusies toegepast
Werkelijkheid zo realistisch mogelijk weergeven
Mozaïek kunst toegepast
Schilderkunst
Fresco's
Muurschilderingen
Mozaïek
Beeldhouwkunst
Reliëfs: beelden bepaald verhaal uit
Van keizers en ambtenaren potretbustes of complete figuren
Levensecht
Veel aandacht voor stofuitdrukking
Heldendaden van Trajanus
Romulus en Remus
Rome
Rome onder heerschappij Etrusken
Macht in handen van verschillende stadstaten
Talloze landen met elk eigen cultuur
Opgebouwd uit verschillende bevolkingsgroepen
senatoren
rijke kooplieden
kunstenaars, schoolmeesters
arme burgers
slaven
Ravenna belangrijkste bestuurscentrum
Pracht en praal belangrijke rol
Hield stand tot de val van Byzantium in 1453
Architectuur
Ca 500: West Romeinse rijk ingestort,
Monniken vluchten naar oosten
Accent verlegd naar Oost-Romeinse rijk; hoofdstad Constantinopel
Kenmerkend: centraalbouw
(opgezet vanuit een centraal punt van symmetrie)
Plattegronden hebben geometrische vormen
Vaak afgesloten met één of meerdere koepels
Schilderkunst
De abis en muren overvloedig versierd met fresco's en mozaïeken
Voorbeeld Byzantijnse schilderkunst;

Icoon afgebeeld (klein houten paneeltje)

Beschilderd met gestileerde afbeeldingen
van heiligen
Beeldhouwkunst
Vooral toegepast in reliëfs
Meestal bijbelse voorstellingen, abstracte versieringen en vormen uit de natuur
Kerken afgeleid van Griekse korintische kapitelen
Korfkapitelen
Gebruiksvoorwerpen rijkelijk versierd
Aureool: soort van koepel achter het hoofd
(geeft heiligheid aan)
aureool
1453
900
1150
Architectuur
Griekse tempel bestaat uit een podium, zuilen, kapitelen, architraven en een timpaan.

Vanaf 600 v. Chr. gemaakt van steen en marmer.

Gulde snede: maatverhoudingen worden afgeleid van de verhoudingen van het menselijk lichaam.

Griekse architecten zijn meesters in het aanbrengen van allerlei correcties.

Dorische, Ionische en Korintische stijl.
Griekse Tempel
Schilderkunst
Geometrische motieven

Zwartfigurig keramiek: de vormen zijn met zwart bakkende glazuur op de lichtrode ondergrond van de vaas aangebracht, door het zwarte glazuur weg te krassen is de rode ondergrond weer zichtbaar.


In dienst van dagelijks leven of
godsdienst.


Amfora: eivormige vaas met 2 oren, wordt gebruikt om olie in te bewaren.
Beeldhouwkunst
Gestileerd, frontaal weergeven

Stralende ogen en bevroren glimlach

Vrouw: Kore, Man: Kouros

Contraposthouding

Gepolychromeerd

Streven naar weergave idealistisch mensfiguur

Gebruikt als versiering of grafmonument
contraposthouding
Oudste inwoners van Griekenland waren de Egeeërs ( een slank donkergekleurd volk)

De oudheid van de Griekse beschaving bevond zich in de stad Mycene

1400 v. chr. Myceners nemen eiland Kreta ten zuiden van Griekenland in

Verschillende volksstammen vestigen zich in Griekenland (Hellenen)

Allemaal stadstaten met grote zelfstandigheid en eigen regering

Rond 400 v. Chr. werd Athene op cultureel en maatschappelijk gebied de machtigste stadstaat en bereikte de Griekse kunst haar hoogtepunt. hierdoor kwam er een eenheid tussen de stadstaten
50
742
814
1100
1400
1530
Renaissance (1400-1530)
1600
1720
Barok (1600-1720)
1750
Rococo (1720-1750)
Architectuur
Basillica

Basiliek

Middenschip

Zijbeuken

Zuilenrij

Absis

Centraalbouw

Schilderkunst
Fresco's (wandschildering: natte verf in natte kalk)

Catacomben

Mensfiguur

Vereenvoudigd en gestileerd

Vlak, zonder plasticiteit

Mozaïeken

Symbolische betekenis
Fresco
Beeldhouwkunst
Symbolen

Gestileerd

Idealistisch

Hoofddoel: De symbolische weergave van de christelijke geloofswaarheden

Reliëfs
313 godsdienstvrijheid

Christenen ontwikkelde eigen stijl en cultuur

395 Romeinse Rijk valt uiteen

Toen in 476 het West-Romeinse Rijk ten onder ging, verplaatste de vroegchristelijke cultuur zich naar het Oosten
Architectuur
Basiliek vorm

Rondboog ramen

Accent horizontaal

Eenvoudig, geen versieringen


Basiliek vorm
Schilderkunst
Onderwerp religieus

Miniaturen

Fresco's

Monnikenwerk


Beeldhouwkunst
Wijze van uitbeelden

Beeldtaal; stijf, houterig verhouding onjuist

De beschouwer begrijpt deze taal/tegenwoordige beeldtaal

Opdrachtgever kerk

Memento mori: gedenk te sterven

Attribuut: herkenbaar kenmerk (voorwerp)

Schilderkunst
Fresco's
Monniken werk
Beeldhouwkunst
Bouwkunst
Zware, volle muren

Dikke pijlers

Kleine ramen

Horizontale lijn, niet erg hoog

Spel van bogen

Steunberen ( -> zijkant gesteund)

Wedergeboorte klassieke kunst (klassieke oudheid)

Vroeg-en midden renaissance: (ca.1300-1490) centrum Florence

Hoog reenaissance: (1490-1530) centrum Rome

Aan het eind van de Middeleeuwen werden handel en geld steeds belangrijker

Handelaren kregen een plaats naast de adel en wilden hun rijkdom tonen

Ze namen kunstenaars in dienst om hun paleizen te verfraaien

Architectuur
Ze gingen weer werken met guldesnedeverhoudingen

Wederopleving klassieke vormen

Architecten trekken naar Rome om klassieke gebouwen te bestuderen

Gebruiken Romeins architectuur handboek de architectura van Vitriuus (1e eeuw v. Chr)

Kunstenaar niet meer anoniem

Succesvolle kunstenaars genoten hoog aanzien

Homo universalis

Architectuur
Homo universalis
Gulde snede verhoudingen
Schilderkunst
Naast Bijbelse ook mythologische thema's

Realistische weergave

Mensfiguur belangrijke rol

Aandacht weergave natuur

Rijke burgers opdrachtgevers, naast kerk en adel

Portretkunst -> gewone man en vrouw

Mensen zelfbewust

Carpe diem: Pluk de dag

Mythologische thema's

Schilderkunst
Belangstelling Griekse mythologie

Ideale vormen en proporties

Uitvinding linear perspectief

Driedimensionale ruimte

Het centrale vluchtpunt op de horizon

Beeldhouwkunst
Vrijstaand

Geïdealiseerde vormen en proporties

Anatomie

Perspectief toegepast

Reformatie: 1517

Concille v. Trente 1545-63

Contrareformatie olv Jezuïeten

Feestelijke, grootste, protserige, uitbundige, overdadige stijl

In katholieke landen 'huisstijl'

Stijl van de absolute vorsten

Barocco is 'grillige parel' in Portugees

Architectuur
Plattegronden zijn asymmetrisch en
bestaan uit grillige gebogen vormen

Onregelmatige plattegronden kenmerkend

Relïefwerking

Spel licht,donker effecten

Architectuur
Overdadige versieringen
Grillige vormen
Reliëfwerking
Feestelijk
Schilderkunst
Dramatische licht-donker effecten

Sterke emotie

Luchtige toets

Drukke asymmetrische compositie

Religeuze onderwerpen

Vorsten en paleizen

Moraal; verboren in symboliek

Beeldhouwkunst
Verticaal, grote pilasters, koepels op een trommel

Ovalen en "tromp l'oeil"- effecten

Licht en donker, Reliëffecten

Dynamiek

Dramatische effecten

Neoclassicisme (1740-1860)
Tijd van de verlichting; tijd van rede

Waarheid

Diderot eerste encyclopedie, wetenschap toegankelijk voor burgers

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Opnieuw herziene opleving van de klassieken

Zuivere en strengere vormen naar voorbeeld Grieken

Goede, het schone, het ware in inhoud en vorm

1860
Architectuur
Sober: oervorm

Benadrukt macht van de staat

Klassieke elementen

Dragende zuilen (geen versiering)

Architraaf bouw, bijna geen pilasters

Proberen klassieken te overtreffen

Functioneel

Architectuur
Groots, status
Zuilen
Witte huis
Schilderkunst

Statisch, geposeerd

Lijken net beelden

Strakke strenge eenvoudige compostie

Koel kleurgebruik

Relïefachtig uiterlijk

Nauwelijks uitdrukkingen

Tekenachtig -> geen toetsen

Sentiment ondanks ratio

Beeldhouwkunst
Marmer

Uitdrukkingloos

Nadruk technische perfectie

Statische en bloedeloos

Zuiverheidstreven

Nobele eenvoud en waardige grootsheid

1840
1880
Realisme (1840-1880)
Verzet tegen classicisme
Alledaagse gebeurtenissen
Arbeiders, boeren
Ongeïdealiseerde werkelijkheid
Gustave Courbet was de oprichter
Architectuur
Uitvinding gietijzer en staal

Neostijl

Gebruik gemaakt van mogelijkheden van de nieuwe materialen

Stale constructies

Schilderkunst
Kenmerkend sombere kleuren

Kenmerkend voor het sobere bestaan van de arbeiders

Paletmes

Clair-obscur effect

Schilderachtigewijze gehanteerd: verftoets duidelijk zichtbaar

Beeldhouwkunst
Onderwerpen uit het dagelijks leven

Contrapost houding

Arbeiders als helden uitgebeeld

Stofuitdrukking duidelijk naar voor

Factuur duidelijk zichtbaar

Architectuur
Centraalbouw

Basilliekvorm

Hout

Achthoekig

Middenschip

2 verdiepingen
Schilder- en beeldhouwkunst
Manuscript

Plant- en vlechtmotieven

Mensfiguren levensechte indruk

Illustraties in de evangeliën dienen tot onderwijs en meditatie

Beeldhouwkunst heeft een decoratieve functie
Architectuur
Bouwloodsen als werkplek, elke bouwloods heeft zijn eigen stijl

Het grondplan van en gotische kathedraal is gebaseerd op dat van de basilica

Spitsbogen en rijke versieringen

Gebruik gemaakt van skeletbouw (gebouw wordt door skelet constructie overeind gehouden

De gotische kathedralen weerspiegelen de ambities van de middeleeuwse mens
Architectuur
Gotische kathedraal

Architectuur
Skeletbouw
Schilderkunst
Onderwerpen zijn ontleend aan de bijbel

Landschappen en portretten krijgen tijdens de hooggotiek meer aandacht in de kunst

Er was ook miniatuur schilderkunst

Portretten zijn erg gewild, opdrachtgevers zijn de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en de rijke burgers

De plastische- en ruimteweergave vanuit 1 standpunt, zorgen ervoor dat de toeschouwer bij het tafereel betrokken word

Het kleurgebruik heeft een symbolische betekenis
Beeldhouwkunst
Colonnetfiguren (de zuilvormige beelden van heiligen aan allebei de kanten van de toegangsdeuren van het westportaal van een kathedraal)

In de beginperiode van de Gotiek maken de mensfiguren een stijve, schematische indruk. Later worden ze veel dynamischer en komen ze losser van de zuilvorm en achtergrond

Weinig namen van beelhouwers uit de Gotiek bekend

Staat in dienst van de kerkelijke architectuur.

Heiligen zijn afgebeeld met een attribuut
Textielkunst
Om het binnen warm te houden, hangt men tapijt aan de muur

De tapijten hebben religieuze voorstellingen

Geweven van wol en linnen

Bij kleurovergang word gebruik gemaakt van hachures ( splitje met verschillende kleuren)
Beeldhouwkunst en toegepaste kunst

Populair bij de Rococo beeldhouwkunst zijn frivole engeltjes, mensfiguren, slingerende plantmotieven en mythologische figuren

Veel voorkomende onderwerpen zijn erotische taferelen, idyllische landschappen, decadente feesten en portretten

Kenmerkend voor Rococo zijn de ovaalvormige plattegronden en de rocaille-motieven ( schelp achtige versieringen)

Lichte kleuren, bladgoud en pasteltinten zie je veel terug

Het moet een gevoel van vrede geven
Textielkunst
Gebruikt al interieur bekledingRocaille-motiefZwierige gebogen lijnen overheersen de vormgeving van het weefsel

Veelvoorkomend element is het boeketje

Chinoiserie (Chinese motieven worden overgenomen in de heersende stijl
1800
Romantiek ( 1800-1840)
Architectuur
Grijpen terug naar stijlen van het verleden: Classicisme, Gotiek, Renaissance en Barok

Ook worden er verschillende stijlen naast elkaar toegepast in 1 gebouw

De overdadige vormgeving weerspiegelt de smaak en de pretenties van de bemiddelde en machtig geworden burgers en industriëlen.
Schilderkunst
Vage vlekken maken het schilderij abstract

Clair-obscur (met licht-donker effect wil de schilder de dramatiek benadrukken)

Schuine lijnen, driehoeken, licht-donker contrast zorgen voor dynamiek


Beeldhouwkunst
Reliëfs

Geïnspireerd door de klassieke kunst

Voor extra ruimtelijkheid en dynamiek word gebruik gemaakt van een sterke licht-donkerwerking

Heftige emoties

Symbolische weergave
1870
1905
Impressionisme (1870-1905)
Schilderkunst
Alledaagse taferelen is typerend voor het werk van de impressionisten

Snel gemaakt, forse toetsen

Zuivere kleuren

Gebruik van warm-koudcontrast en afsnijdingen

Door de vage en in elkaar overlopende vormen komt de mistige sfeer van een winterse dag tot uitdrukking
Hollands impressionisme
Molen en vaart

Uitgaansleven en stadsgezichten

Evenwichtig en symmetrische compositie

Donkere aardskleuren geeft sombere indruk
Beeldhouwkunst
Kenmerkend is de weergave van de stemming en de emotie van de vrijwillige gijzelaar

houding en uitdrukking zijn levensecht, dynamisch en expressief

Vormen worden eerst vrij grof in was of klei geboetseerd en daarna in brons afgegoten


De uitvinding van fotografie heeft een grote invloed gehad op het impressionisme, deze stelde hen in staat onbevangen waar te nemen

De impressionisten dankte hun naam aan een kunstcriticus

De impressionisten ontdekten dat de schaduwen niet perse volgens de academische traditie grijs of bruin hoefden te zijn

Er was een toenemende belangstelling, voor het gevoel, de fantasie en de emotie

Men ging opzoek naar de wortels van het nationale verleden

Enkele Duitse schilders richtte de groep van de Nazareners op


Vond zijn oorsprong in Frankrijk

Ontleenen verschillende vormen en motieven aan de klassieke vormgeving en mythologie

Vooral een stijl voor de rijkere burgerij

2 verschillende stromingen: Rubénisten en Poussinisten
Full transcript