Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projekt Fizike

No description
by

Elti Bajrami

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projekt Fizike

Metodat e perfitimit te energjise
Vazhdimsia e hulumtimeve për metodat e përfitimit të energjisë nga burimet e tjera, p.sh :

Nga energjia potenciale e ujit, duket e akumuluar ujin nga lumenjtë, ndërtohet hidrocentrale për prodhimin e energjisë elektrike. Energjia potenciale e ujit i vë në përdorim turbina, pra kjo energji shëndrrohet në energji mekanike. Turbina vë në lëvizje gjeneratorët të cilët energjinë mekanike e shëndrrojnë në energji elektrike.
Nga energjia solare(e diellit) mund të shfrytëzohet ngrohja e banesave, për centrale elektrike etj.
Energjia e erës shëndrrohet në energji mekanike, elektrike etj.
Kohëve të fundit, një burim alternativ i energjisë është Hidrogjeni. Gjatë djegies së hidrogjenit në prani të oksigjenit lirohet një energji me sasi të madhe.
C'eshte energjia
fizike eshte aftesia e nderveprimit te nje sistemi me nje tjeter.Energjia ka te beje edhe me fuqine e kerkuar per te levizur apo zhvendosur nje peshe ne nje largesi te caktuar.Sa me e rende te jete pesha ose sa me gjate, largesia, aq me shume energji nevojitet.Njesia e energjis eshte Xhauli me simbol 'J' per nder te Xhejms XHaulit.
Llojet e Energjise
Energjine perreth nesh e gjejme ne forma te ndryshme. Nder format me te perhapura jane:
>Energjia Kinetike
>Energjia Potenciale
>Energjia Kimike
>Energjia Berthamore
>Energjia Elektrike
>Energjia Termike
>Energjia Diellore
Energjia Kinetike
Energjia kinetike është aftësia e trupave që të kryejnë punë për shkak se kanë një shpejtësi të caktuar. Për ta llogaritur energjinë kinetike të trupit me masen , i cili lëviz me shpejtesi , bëhet llogaritja e punës, e cila nevojitet që forca  ta nxitojne trupin në ndonjë rrugë nga gjendja e qetësisë deri në gjendjen me shpejtësi . Pra, madhësia e energjisë kinetike  është e barabartë me punën e cila është kryer në mënyrë që trupi ta ketë fituar shpejtësinë.
Energjia Potecionale
Përveç energjisë kinetike, të cilën e shkakton lëvizja, trupi mund ta ketë edhe energjinë potenciale, e cila është pasojë e pozitës së tij ndaj trupave të tjerë apo pasojë e konfiguracionit të trupit, përkatësisht e sistemit të trupit. Trupat kanë energji potenciale për shkak të veprimit reciprok të tyre. Ashtu trupi me masën \,m, i ngritur në lartësinë \,h mbi sipërfaqen e Tokës, ka një energji potenciale të caktuar dhe është i aftë, që duke zbritur nga ajo lartësi, të kryejë një punë të caktuar. Ngjashëm, susta elastike ka energji potenciale dhe, duke u kthyer në pozitën ekuilibruese, mund të kryejë punë. Varësisht nga forca e cila vepron në trup, dallohen këto lloj energjish potenciale: të gravitetit, elastike, elektrostatike dhe magnetike. Në mekanikë do të shqyrtohen vetëm dy të parat (të gravitetit dhe elastike).
Energjia Kimike
Ushqimi na jep energjine e nevojshme per te cilen ka nevoje qeliza qe te funksionoj,është energjia qe ndodhet ne lidhjet qe bashkojne mes tyre atomet qe formojn molekulat e ushqimeve,e quajtur ENERGJI KIMIKE.Te gjitha substancat qe ushqehemi,qofshin ato qe vijn nga kafshet/bimet permbajne energji kimike qe shfaqet si flake dhe nxehtesi kur digjen ushqimet. Energjia qe mund te perdoret nga qelizat permbahet ne molekulen e nje sheqeri te thjështë ,te glukozes.Reaksjoni i djegies se glukozes,qe ne qeliza clron energjin e nevojshme per veprimtarine e tyre,quhet frymemarrje qelizor. Fotosinteza është procesi me ane te te cilit perdorin energjine e diellit per prodhuar.duke u nisur nga CO2 dhe nga H2O ,molekula organike te pasura me energji kimike si glukoza.
Energjia rrjedh nga Greqishtja eneregos ne
Energjia Elektrike
Elektriciteti (greqi. , ilektron = qelibar) është një emërtim i përgjithshëm për llojshmërinë e dukurive që ndodhin nga prania dhe rrjedha e ngarkesës. Kjo përfshin shumë dukuri të mirënjohura fizikore si rrufeja, fushat elektromagnetike dhe rrymat elektrike, dhe është vënë në përdorim industrial në elektronikë dhe fuqinë elektrike
Energjia Berthamore
Energjia Diellore

Me energji diellore kuptojme energjine e prodhuar nga shfrytezimi i rrezeve te diellit drejt tokes. Cdo moment dielli trasmenton drejt tokes 1367 watt per meter katror.Sasia e energjse diellore qe arrin ne siperfaqen e tokes eshte sa 10-mije here me e lare se ajo qe perdor njeriu.Energjia diellore futet te ato energji te rinorvueshme.
1- Energjia berthamore eshte nje burim i cmuar qe mund te perdorim per te evituar degradimin e metejshem te planetit, dhe per te mbuluar nevojat me energji te nje popullsie gjithnje ne rritje.

2- Energjia berthamore per sa e fuqishme dhe e dobishme mund te jete, mbetet akoma e paeksploruar plotesisht dhe perben nje rrezik serioz si per njerezimin ashtu edhe per planetin Toke.
PUNOI:
ELTION BAJRAMI
GJESILDA DERVISHI
LIRIM SAHITAJ
REDIAN BIRACI
Full transcript