Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gelişim psikilojisi

No description
by

özlem özkan

on 16 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gelişim psikilojisi

Gelişim psikolojisi
Gelişim insanın doğumundan ölümüne kadar olan sürede zihinsel, fiziksel,psikolojik ve sosyal alanda olan türün bütününde aynı zamanda beklenen değişikliklerdir.
4)Kültürel/Evrensel
Gelişim büyüme, olgunlaşma,öğrenme olmak üzere üçe ayrılır.Büyüme gelişime bağlı hacimsel artış,olgunlaşma var olan potansiyel gücü kullanılır hale gelmesi ,öğrenme deneyim yoluyla organizmada oluşan davranış değişikliğidir.
Gelişimin dört temel problemi
1)Çevre/Kalıtım
3)Sürekli/Asamalı
Thank you!
Çevre de kalıtım da gelişimde etkilidir.Hangisi daha güçlüyse o baskın çıkar ve kazanır.Aynı zamanda ele aldığımız konuya göre de değişebilir.
2)Aktif/Pasif
Bazılarına göre insanoğlunun yapabilecekleri sınırlıdır.Bazılarına göre ise insanoğlu isterse herşeyi başarabilir.Pasiflere göre insanın elinde değil ya çevre ya kalıtım insanı belirler.Aktiflere göreyse doğayı ve kalıtımı değiştiremezsiniz ama onun sizi nasıl etkileyeceğini değiştirebilirsiniz
Sürekli de gelişim doğumdan ölüme kadar damla damla birikerek olur.Önemli olan deneyimdir.Aşamalıda önemli olan olgunlaşma dönemidir.Gelişim aşamalıdır.Aralarda sürekllilik devam eder.
Gelişim evrensel ama bu çizgiler dahilinde kültürel farklar var.Bazı konularda kültürel olarak bakılır.Bazılarında ise evrensel olarak bakılır.Konudan konuya değişiklik gösterebilir.
Bilişsel gelişim
Piaget'e göre zeka adaptasyon uyum sağlama yeteneğidir.İnsanların oluşturdukları şemaların çıkış kaynağı deneyimlerdir.Şema olgunlaşma seviyesine uygun deneyimlerle gelişir.İnsanların uyum sağlaması insanların şemalarına bağlıdır.Olgunlaşma düzeyi de önemlidir.Dünyayı anlamlandırmaya yarar.
Özümseme
Yeni uyarıcıları kendi şemamızla algılamamıza denmektedir.Yanlış şemaya yerleştirme nedeni şema yok.Yeni uyarıcıya karşı bir şema yoksa ona en yakın olanı kullanır,
Bilissel dengesizlik
Anlam veremediğimiz zihnimizde rahatsızlık uyandıran düşüncelerdir.Kurtulma yolu geri dönüp özümseme yada uyum sağlamadır.
Uyumsama
Eski ve yeni şemaları alıp üst şema oluşturmadır.
Zekayı olusturan etmenler faktörler
Bilişsel çelişki=Doğru bildiğini sorgulattıracak yeni deneyimlerdir.
Deneyim=Deneyim ancak öğrenenebilenler için öğreticidir.
Olgunlaşma Düzeyi
Bilişsel denge=Olayları anlamlandırmadır.
Toplumsal aktarım=Bir ülkenin eğitim felsefesi bir toplumun geleneği göreneği medya ahlak bunlar oluşturur.
Vygotsky bilişsel gelişim
Bir konuda çok yönlü düşünebilmek gerekir.Bu da tartışmayla mümkün olur.Her tartışmada biraz daha farklı bakmayı öğrenir insan.İnsanlarla etkileşim halinde olunduğundan onların da bakış açılarını kazanıp olaylara daha geniş bir çerçeveyle bakarız.
Savunma mekanizmaları
Yansıtma
Ödünleme
Yer degistirme
Bastırma
Ahlaki gelişim dönemleri
PIAGET
2)Dısa baglılık
3)Ahlaki özerklik
Dönemlerin ölçütleri
Kohlberg ahlak gelişimi
1)Gelenek öncesi dönem
2)Geleneksel dönem
Ego tehdit edildiğinde egoyu savunma amaçlı savunma mekanizmaları oluşturulur.Kendi mutluluğu için yalan söyler.Savunma mekanizması karşındakini değil kendini kandırmadır.
En çok kullanılanlardan birisidir.Kendisinde kabul edilmeyen özellikleri başkasına aktarmaktır.
Yüceltme
Kabul edilmeyen arzu ve ya isteği toplumun isteklerine uygun olarak gerçekleştirmektir.
Bir alandaki eksikliği başka bir alanda güçlenerek kapatmaktır.Suçluluk duygusundan kurtulmak için yapılır.
Karsıt tepki olusturma
Kabul edilmeyen arzuyu tam tersi şekilde kapatmadır.
Hayal dünyasına kaçma
Kötü düşündüğü durumları hayal dünyasına kaçarak iyi olduklarını düşünmek
Gücümüz yetmeyen insanlara yapamadığımız şeyleri üstünlük kurabileceğimiz kişilerde güç olarak kullanmadır.
Gerileme
Mutsuz olduğumuzda egomuzu tehdit eden bir durum varsa biz de psikolojik olarak mutlu olduğumuz günlere gideriz.Hayal kurmaktan farklıdır.
Ne olduğunu bilmediğimiz duyguların kişileri etkilemesidir.Örneğin yaşlandıkça ölüm korkusunun kişiyi etkilemesi gibi
Mantıga bürüme
Yapılan davranışa mantıklı bir açıklama bulmadır.
1)Ahlak öncesi dönem
Bu dönemde doğruyla yanlışı ayıramayacak bir zihinsel kapasite vardır.Çocukların dışında yetişkinlerde de görülebilir.Karar verirken kendine göre karar verir.
Otorite gücü elinde tutandır.İyi ve kötüye otorite karar verir.Sonuca bakar.Cezayı ceza için verir.Dünyanın adil olduğuna inanır.
Otorite toplum yani kuraldan etkilenecek herkestir.Niyete bakar.Cezayı bozulan düzeni geri getirmek için verir.Dünyanın adil olmadığına inanırlar.
Otorite kimdir? sorusuna veilen cevap
Sonuç mu niyet mi?
Cezaya bakış açısı
Dünyanın adil olup olmadığına verilen cevap
Başkalarının bakış açısını anlayabilecek zihinsel yeteneğe sahip değildir.Ben merkezci kar getiriyorsa doğrudur.Sonuca bakar.
Başkalarının bakış açısını gerçekten anlıyor.Empati kurabiliyor.Niyet önemlidir.Toplum ve kanun önemlidir.Araç ve amaç arasında ayrım yapamıyor.iyi çocuk ile kanun ve düzen olarak ikiye ayrılır.
3)Gelenek sonrası dönem
Başkalarının bakış açısına hakimdir.Niyet önemlidir.Kanun ve düzene saygılıdır ama ortada bir sorun bir yanlışlık varsa karşı çıkarlar.Toplumsal sözleşme ve evrensel ilkeler olmak üzere ikiye ayrılır.
Bağlanma Kuramı
2)Kaçıngan Baglanma
3)Çeliskili /ikircikli baglanma
Anneyle ilk yılda kurulan ilişkiler bireyin güven duygusunu belirler.
1)Güvenli Baglanma
Çocuk her ağladığında ya da ihtiyaç duyduğunda anne yanına gelir.Ben değerliyim.Başım sıkıştığında başkalarına güvenebilirim diye düşünürler.
Çocuk ağladığında ya da ihtiyaç duyduğunda anne yanında değildir.kendi sorınlarını kendin çöz düşüncesindedirler.İnsanlara bağlanmazlar.Daha çekingen olurlar.
Anne çocuğunu seviyor ama yanında olamıyor.Genellikle çalışan ailelerde görülür.Çocuk sevmeyi öğreniyor ama güvenemiyor.Sürekli şüpheli özellikler gösteriyor.Kıskançlıklar görülüyor.
Full transcript