Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Proje Ödevi

Radyoaktivitenin Faydaları
by

hasan yener

on 29 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Proje Ödevi

Radyoaktivite Nedir? Atom çekirdeğinin elektromanyetik
ışımalar ya da tanecikler saçarak kendi kendine parçalanması sonucu açığa çıkan bir enerjidir. Radyoaktivite, “insan bedeni de dahil olmak üzere” birçok farklı maddenin içinden geçebilme özelliğine sahiptir. Radyasyonu tanımlamada üç ana parametre kullanılır. Türü (Parçacık Radyasyonu ve Elektromanyetik Radyasyon) Enerjisi (Düşük ve Yüksek Enerjili Radyasyon ) Düşük Enerjili (İyonize Olmayan Radyasyon) Yüksek Enerjili Radyasyon (İyonize Radyasyon) Etkileştiği materyal içindeki atomları yeteri kadar enerjisi olmadığı için iyonize edemez ve sadece uyarmakla yetinir. Mikrodalgalar, görünür ışık, radyo dalgaları, kızılötesi ve (çok kısa dalga boyluları hariç olmak üzere) morötesi ışık iyonize olmayan radyasyona örnektir. RADYOAKTİVİTE VE TIP UYGULAMALRI Atomdan elektron koparabilen dolayısıyla atomu iyonize edebilen radyasyon türüdür.
Bunlar: Alfa, Beta, Gama ve X-Işınları’dır Radyasyonu tanımlamada üç ana parametre kullanılır. Kaynağı (Doğal ve Yapay Radyasyon Kaynakları) Yeryüzündeki tüm canlılar ve cansızlar havada, suda, toprakta, hatta kendi vücutları içerisindeki "doğal radyasyon kaynakları" ve bunlara ek olarak insanlar tarafından üretilen "yapay radyasyon kaynakları"nın ışınımına her gün maruz kalmaktadır. Doğal radyasyonun bir kısmını uzaydan gelen "kozmik ışınlar" oluşturur. Bu ışınların büyük bir kısmı dünya atmosferinden geçmeye çalışırken tutulurlar. Sadece küçük bir miktarı yerküreye ulaşır. "Fosil yakıtlar" doğal ve uzun ömürlü radyoaktif elementler içerirler. Bu tür elementler yakıt içinde iken bir radyasyon tehlikesi yaratmazlar. Ancak fosil yakıtlar yakıldıklarında bu elementler atmosfere yayılır ve daha sonra toprağa dönerek doğal radyasyon düzeyinde az da olsa bir artışa neden olur. Vücudumuzda bulunan radyoaktif elementlerden (özelikle Potasyum–40 radyoaktif elementinden) dolayı da belli bir radyasyon dozuna maruz kalırız. Yiyecek, içecek ve soluduğumuz havadan dolayı da radyasyona maruz kalırız. Özellikle kabuklu yiyecekler daha fazla radyoaktif madde içerirler. Doğal radyasyon düzeyini arttıran en önemli sebeplerden biri, yer kabuğunda yaygın bir şekilde bulunan radyoaktif radyum elementinin bozunması sırasında salınan "radon gazı"dır. Bu gaz solunduğunda akciğerlere geçici olarak yerleşip tüm dokuların radyasyona maruz kalmasına neden olabilir. Radon gazı hariç doğal radyasyonun sağlık üzerinde zararlı bir etkisi görülmez. 3 2 1 Doğal Radyasyon Kaynakları YAPAY RADYASYON KAYNAKLARI Tıbbi, zirai ve endüstriyel amaçla kullanılan X ışınları ve yapay radyoaktif maddeler, nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen nükleer serpintiler, çok az da olsa nükleer güç üretiminden salınan radyoaktif maddeler ile bazı tüketici ürünlerinde kullanılan radyoaktif maddeler bilinen başlıca yapay radyasyon kaynaklarıdır. RADYOAKTİVİTENİN FAYDALARI Tıbbi Uygulamalar Tıbbi alandaki radyasyon uygulamaları, radyasyonla görüntü elde edebilme ve radyasyonun hücre veya tümörleri yok edebilme yeteneğine sahip olması temeline dayanır. Bu iki özelliğinden dolayı radyasyon hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli rol oynar. Radyoloji, tıpta tanı amaçlı kullanılan görüntüleme metodlarının büyük kısmını kapsayan bir daldır. X ışınları, ses dalgaları veya manyetik alanlardan yararlanılır. Radyoloji Nükleer tıp, canlılara verilen radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler veya aygıtlarla dışarıdan sayımı ya da görüntü olarak izlenmesi ya da tanımlanması ile tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır. Nükleer Tıp Radyoterapi, radyoaktif ışınlarla tedavi demektir. Radyasyon kullanılarak kanserli hücrelerin büyümesi, üremesi ve normal dokulara yayılması önlenir. Tedavi alanı içindeki normal hücreler de bu ışınlardan kötü etkilenebilir ancak kendilerini onarabilirler. Bu nedenle radyasyona bağlı normal doku hasarı çoğu kez geçicidir. Radyoterapi Endüstriyel Uygulamalar Genel olarak radyografi; X ve gama ışınlardan yararlanılarak röntgen filmleri çekilen endüstriyel ürünlerin (borular, buhar kazanları, her türlü makine aksamları, döküm, vs.) her hangi bir hata içerip içermediğinin tespit edilmesidir. Radyografi Radyoskopi Radyasyonun malzemeden geçerek görüntünün film yerine monitörden alınmasıdır. Özellikle cant, lastik elektronik kart gibi malzemelerin yapısındaki hataların izlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Proses Kontrol Üretim sırasında (demir, çelik, lastik, kağıt, sunta, şeker, iplik, cam, vb.) malzemenin yoğunluğunun, seviyesinin ,kalınlığının, ağırlığının vb ölçülmesinde radyasyon kaynakları kullanılmaktadır. Kalınlık Ölçümü Yoğunluk, Seviye, Kalınlık Ölçümü Yoğunluk-Nem Ölçüm Cihazı Havaalanı ve yol yapımı gibi çalışmalarda zemin malzemesinin nem ve yoğunluk ölçümleri radyasyondan yararlanılarak yapılmaktadır. Güvenlik Amaçlı Uygulamalar Tır, vb araçların, çanta-valiz, bagajların, bomba şüphesi duyulan paketlerin içerisindeki malzemenin monitörde izlenmesinde kullanılmaktadır. Paket kontrol cihazları; özellikle havaalanı, kargo, gümrük, liman, gibi yerlerde kolilerin,bagajların görüntülenebilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Analiz Çimento, bakır, demir vb madenlerin, maden çıkarma, öğütme ve üretimlerinde hassas içerik analizleri radyasyon kaynakları kullanılarak yapılmaktadır. Araştırma Amaçlı Özellikle üniversitelerde açık veya kapalı radyoaktif kaynak kullanılarak DNA üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Tarımsal Uygulamalar Sulama Tarımı sınırlayan en önemli faktörlerinden birisi sudur. Bu yüzden sulamanın düzenlenmesi için nötron çubuklarıyla toprağın su gereksinimi belirlenir. Böylelikle su tasarrufu sağlanmış olur. Haşere Kontrolü Dünyada bir milyondan fazla haşere çeşidi bulunmaktadır. Bunların bazıları yararlı bazıları da zararlıdır. Zararlı olanları kontrol edebilmek için steril insekt tekniği (SİT) kullanılmaktadır. Böylelikle zararlı olanlarla başa çıkılmış olunur. Ayrıca akarsularda debi ölçümü, barajlarda su kaçaklarının tespiti, yeraltı sularının hareketlerinin takibi gibi diğer endüstriyel uygulamalar radyasyon sayesinde hem daha ucuz hem de daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Paratoner, Duman Dedektörü ve Tüketici Ürünleri Paratoner, duman dedektörleri, fosforlu saatler ve lüks lambası fitilleri gibi bazı tüketici ürünleri az miktarlarda da olsa radyoaktif madde içerirler. Tohum Mutasyonu İnsanlar tahıl üretimini ve kalitesini arttırmak için her yolu denemişlerdir. Bunun en iyi yöntemi mutasyondur. X-ışını ,gama ışını ve hızlı nötronlar en çok kullanılan mutajenlerdir. Işınlama Taze gıdaların ömürlerinin uzatılmasında, kuru gıdaların böceklenmesinin önlenmesinde, plastik malzemelerin fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesinde vb. uygulamalarda kullanılır. Hazırlayan: ESER BİLEN Yararlanılan Kaynaklar: http://www.cygm.gov.tr/ http://iys.inonu.edu.tr/ http://www.belgeler.com/ http://www.egeonkoloji.com.tr/ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Full transcript