Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Dalanbayar temujin

on 15 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Анхаарал Тавьсанд баярлалаа Төсөлийн менежмент болон өөрчлөлтийн менежментийн оролцогч талуудын онолын харцуулсан анализ Төсвийн менежментийн ач холбогдол Төсвийн болон өөрчлөлтийн менежментийн хэсгийн дүрүүдийг тодорхойлхын тулд, төслийн менежментийн мэдлэгийн салбарт бидний хандлага чухал болон юуг нь төсөл гэж бодох хэрэгтэй. Төсөл гэдэг нь олоцогчид энгийн бус нөхцөл байдалд онцгой даалгаварыг биелүүлдэг, энэ нь эртний соёол эргэншилт 100 жилийн өмнө хэрэглэгддэг байсан. Сэдэв: Төсөлийн менежмент болон өөрчлөлтийн менежментийн оролцогч талуудын онолын харцуулсан анализ Бие Даалт 3 хичээлийн нэр: Менежментийн үндэс Хичээлийн код: MGM121 Групп: 323 Гүйцэтгэсэн: Д.Тэмүжин Ж. Хасбаатар Гол зорилго нь: Гол зорилт нь бол тус үйл ажилгааны олон онолыг харьцуулах юм. Энийг хийхийн тулд эхлээд өөрчлөлтийн болон менежментийн хүрээний давхацалыг тодорхойлох, энэ нь өгөгдсөн хүрээнүүдийн үүргүүдийн харьцуулалт хийх юм. Анхдагч үүрэг болон хоёрдогч үүргийн өөрчлөлт Өөрчлөлтийн менежмент ба бусад холбоотой хүрээний зохиол нь үндсэндээ анхдагч болон 2догч үүргийн хоорондох системүүдийн өөрчлөлтөнд ялгаа бий болдог. Төслийн болон өөрчлөлтийн менежментийн
Давхцал тодорхойлох Тодорхойлогдсон анхдагч болон 2догч үүргүүд ба төслүүд байхад бид аль 2менежментийн мэдлэгийн салбарууд давхцаж байгааг шинжилэн. Загвар 1 бидэнд өөрчлөлтийн болон төслийн бүх боломжит салбаруудыг харуулж байна, бас цаашид нь бид эдгээрийг нарийвчлан тодорхойлно, эдгээр нь практикт ашиглагддаг бөгөөд цаашд анализ хийнэ. Хэсэг “А”:анхдагч үүргийн өөрчлөлт төсөл биш
Анхдагч үүргийн өөрчлөлтүүд байгууллагт өдөр тутам нөлөөлдөг, системийн цөмийг өөрчлөхгүйгээр үлдээдэг. Энэ жоохон тайлбар хэрэгтэй ажлын газар эсүэл оффисд энгийн хамрагддаг хөдөлмөрийн хувиарлалт бол анхдагч үүргийн өөрчлөл юм харин төсөл биш.
Зуучлагч
Зуучлагт гэдэг хувь хүн болон байгуулга нь өөрчлөлтийг хийхэд хариуцлага хүлээж байдаг байгуулга юм. Өөрчилөлтийг үр ашигтай хийхийн тулд эхлээд асуудлаа олох дараа нь төлөвлөгөөгөө боловсруулах хэрэгтэй. Бай
Бай гэдэг нь хувь хүн болон байгуулга нь өөрчилөлтийг хийхэд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл юм. Хэн нэгэн нь өөрчлөлт хийх шаардлагатай болдог бөгөөд төлөвөлсөн өөрчилөлтөө амжилттай хийхийн тулд асуудалруугаа гол анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчин чармайх явдал юм. Хамгаалагч
Хамгаалагч гэдэг нь хувь хүн болон байгуулга нь зорилгодоо хүрэхийн тулд өөрчлөлт хийхэд удирлагаас хүрэлцэхгүй байдал бий болоход албан бус толгойлогчын санал бодол маш их хэрэгтэй байдаг. Бид нар дуудахдаа албан бус толгойлогч гэдэг: энэ хүн нь группын гишүүдийн дунд тодорхой байр суурь эзэлдэг түүний хэлсэнээр гишүүд байдаг удирлагийн бус хүнийг хэлнэ. Төсөлийн үүрэг
Дараах гол үүрэг нь өндөр албан тушаалын өргөнөөр хэргэлдэг одоогын төсөлийн менежмент мэргэжил юм. Өөрчлөлтийн үүрэг
Өөрчлөтийн менежмент нь 4 үндсэн зарчимд хуваагддаг. Үүнд: ивээн тэтгэгч, агент, бай, хамгаалах. Спонсор
Спонсор гэдэг үгний гол утга зүй нь хувь хүн болон групп нь санхүүгийн эх үүсвэрээр хангах үед байж болох хамгийн боломжтой шийдвэр гаргалтанд гол туслалцаа үзүүлдэг хүчин зүйл юм. Төслийн спонсор нь ихэвчлэн удирдлагын түвшинд ангилагддаг ба түнш хоорондын харилцаанд оролцдог. Спонсор нь гэрээ байгуулагчаас үйлчлүүлэгчдэд ирэх мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг хариуцдаг. Бид PRINCE2-ийн дүрэмээс ишлэл татан авахад энэ нь спонсор болон түүний үүрэг хариуцлагат нийцсэн байдаг. Удирдлагын үүрэг нь уг төсөл нь хөгжлийн үе шатанд хүрсэн байх мөн үүнээс үр өгөөж хүртэж буй эсэхийг хариуцан ажилладаг. Төслөөс хүлээн авах үр өгөөж мөн үүнээс гарах зардал хязгаарлалтай байх зэрэг удирдлагын үйл ажиллагаанд багтсан байдаг. Төслийн менежер
Төслийн менежер нь сайн харилцаа болон хувь хүнтэй харилцах чадвартай байдаг ба төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулдаг, (төслийн төлөвлөгөө хөгжүүлэх, гүйцэтгэх, мөн өөрчлөлт оруулах) зэрэг олон төрлийн системийн дагуу ажилладаг. Төслийн менежэр болон агентлагууд нь менежэр тодорхой шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулах мөн хүргэгдэж буй бараа бүтээгдэхүүн нь чанарын шаардлага хангасан байх, зардал болон цаг хугацаандаа багтаах зэрэг шаардлагууд даган биелүүлдэг. Төсөл зохицуулалтын баг
Prince2 зарчмын дагуу төслийн байгууллагын бүтэц нь 4 үе шаттай байдаг.
-Байгууллага, хөтөлбөрийн удирдлага
-Төсөл болон багийн удирдлагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа гэх мэт байдаг ба уг үе шатлалын гол гүйцэтгэгч:
-Байгууллага, хөтөлбөрийн удирдлага
-Төслийн ерөнхий хороо
-Төслийн менежэр болон багийн менежэр зэрэг ордог.
Төслийн багийн гишүүн гэдэг нь уг төслийн үйл ажиллагаанд шууд оролцож буй ажилтанг хэлдэг. Үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгч гэдэг нь төслийн бүтээгдэхийн хэрэглэж буй хувь хүн болон байгууллагыг хэлнэ. Үйлчлүүлэгчийн хүрээнд мөн олон төрлийн үе шатлалтай байдаг.
Жишээлбэл:
-Шинэ эмийн төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэх үйлчлүүлэгчдийн ангилал нь-эмчийн бичсэн жорын дагуу эм олгох
-хэрэглэж буй өвчтөн мөн даатгал төлөгч.
Зарим талаараа үйлчлүүлэгч болон хэрэглэгч нар ижил төстэй байдаг. Үйлчлүүлэгч нь бараа худалдан авдаг, барааг хэрэглэдэг хүнийг хэрэглэгч гэнэ. Гүйцэтгэх байгуулга
Үйлдвэрлэл болон ажилтангууд ихэнхдээ бүрэн дүүрнээр төсөлийн ажилийг хийдэг. Төсөлийн багийн гишүүд
Баг нь төсөлийн ажилийг гүйцэтгэдэг. Нөлөө үзүүлэгч
Төсөлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх болон худалтан авалт бүрэн дүүрнээр бус хүмүүс болон багууд хандаж болно. Захиалагч байгуулга нь хувийн байр сууриа илэрхиилэх ёстой бөггөд нөлөө үзүүлэгч нь төсөлийн үйл явц нь сөрөг хандлагатай байвал. Төсөлийн ялагч
Корпораци нь ажилтангуудаа шинэ санаагаар дэмжих, дэмжсэн санаа нь төсөлийн ялалтыг мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбэрээр бий болгодог. Үүнийг төсөлийн ялалт гэгдэх бөгөөд харамсалтай нь төсөлийн ялагч нь дандаа төсөлийн менежер болон техникийн санаанаас болдог. Төслийн удирдах зөвлөл
Төслийн удирдах зөвлөл нь хөтөлбөрийн удирдлага болон байгууллагын бүхий л чиг зааварчилгаа мөн төслийн хүрээнд тодорхой хэмжээний эрх мэдэлтнийг хэлнэ. Төслийн удирдах зөвлөл нь гаднах орчинтой холбогдох гүүр болж өгдөг ба нийгмийн хүрээнд төслийн талаар мэдээлэл тараах гэх мэтчилэн ажилладаг. PRINCE2 зарчмын дагуу удирдах зөвлөл нь 3 нөлөөнд үндэслэдэг. Үүнд: бизнес, хэрэглэгч, нийлүүлэгч Удирдлагын хүрээнд: Удирдлага, Гол хэрэглэгч, Гол нийлүүлэгч. Багийн менежер
Багийн менежерийн гол үүрэг хариуцлага нь төслийн менежэрийн сонгосон бараа нь бага зардлаар хийгдсэн, цаг хугацааны дагуу мөн зүй зохистой чанарын шаардлага хангасан байх эсэхийг тогтоох юм. Багийн менежэр нь төслийн менежерээс зааварчилгаа авдаг болон төслийн менежэрт мэдээлэл дамжуулдаг. Төгсгөл:
Төсөл бүрийн дүгнэлтээс үндэслэн харвал дараах илэрхийлэлд зохицоно.
төслийн менежир- агент
төсөл удирдлагын баг-агент
төслийн удирдах зөвлөл-спoнсoр мөн агент
багийн менежир-агент
хэрэглэгч/үйлчлүүлэгч- дэмжигч
төслийн ялагч-дэмжигч
Хамгийн чухал төгсгөл нь мэдлэг, оюун ухаан аль алинд нь сайнаар нөлөөлдөг. Төсөлийн менежмент гэж юу вэ?
Төсөлийг амжиллтай хэрэгжихэд шаардлагатай менежментийн үйл ажиллагаа ба арга хэмжээ чадвар юм.
Өөрчлөлтийн менежмент гэж юу вэ?Байгууллагын өөрчлөлт гэдэг нь аливаа байгаа гадаад болон дотоод орчиныг хүлээн зөвшөөрч, үүнийгээ нөхцөл байдалд зохицуулан онцгой шинэчлэлтийг авчирч чадахуйцаар төлөвлөгдсөн үйл явц юм.
Шинжлэх ухааны шаардалгаас “өөрчлөлтийн болон төслийн менежментийг харьцуулах нь байгууллагт томооохон бэрхшээл бий болж байгаа юм”. Байгууллагууд төслийн менежментийг илүү сайн үр дүн ба илүү сайн өөрчлөлт гэж ханддаг. Давхцаж байгаа хэсгийг бүрэн ойлголжтой ойлгохын тулд хамгийн гол алхам бол тэд өөрсдөө шалгасан концепцыг тодорхойлох, тэр нь анхдагч болон 2догч үүргүүд болон төслүүд юм. Анхдагч үүргийн өөрчлөлтүүд нь бол системийн эхийг өөрчлөгдөггүй тохируулгууд юм. Анхдагч үүргийн үед систем өөрөө барагл хэвээрээ байсан. Ийм учираас энэ нь morphostatic өөрчлөлтөөр нэрлэсэн: системийн хэлбэр бутэц нь тогтвортой ба өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ байгаа. Нөгөө талаас хоёрдогч үүргийн өөрчлөлт бол систем өөрөө хувиралт автдаг. Ийм учираас энэ morphogenetic өөрчлөлт нэртэй явдаг : энэ шинэ системийн бүтэц бий болгодог. Энэ 2 төрлийн өөрчлөлт нь сонгодог менежментийн фүнкцээр холбогддог: төлөвлөх, зохизуулах, удирдах ба манлайлах. Анхдагч үүргийн өөрчлөлтүүд удирдлагаар бий болдог, тэр хооронд 2догч үүргийн өөрчлэлтүүд төлөвлөх ба зохизуулалтаар бий болдог. Манлайлал бол 2 төрлийн өөрчлөлтөнд чухал бөгөөд энэ нь маш том дүр,2догч үүргийн өөрчлөлтүүдийн үед тоглодог. Бартюпек ба Монч 3дагч үүргийг танилцуулсан. Бид энэ 3дах төрлийг ашигладгүй учир нь бидний бодлоор сонгодог анхдагч ба 2догч үүргүүдтэй хэв шинжээрээ таарахгүй байна. Сонгодог хэв шинж нь системийн хэлбэр бүтцийг өөрчлөсөн ч бүй өөрчлөөгүй ч бүй 2 төрлийн хоорондох хэв шинжийг бий болгодог, гэвч 3дах төрөл нь альч шинжид таарах магдлалтай, энэ нь атрибутууд болон байнуудын өөрчлөлтэй холбоотой: тэр нь техникийн өөрчлөлт , соёолын өөрчлөлт, нэдглүүд болон нөөц. Сайн шинж чанар гэдэг нь төрлүүдийг тодорхойлохдоо өөр узэл санаатай холилдог ёсгүй, нэгийг зарим төрлүүд нь хэрэглэх болон нөгөөдөхийн үлдсэн 1 төрөлд ашиглах явдал юм.ийм учраас бид сонгодог 3 өөрчлөлтийг ашигладаг гэвч 3дагчийг ашигладгүй. Хүмүүс үзэмж байдал болон орчин тойрныхоо удирдлагаа алдахаар ахлах өөрчлөлт тохиолддог.”Ахлах өөрчлөлт” нь Копнер ойролцоо үгээр “morphongenetic өөрчлөлт”гэж хэргэлсэн: бид өмнө байснаас одоо байгаа юм нь өөрчлөгдсөнөөр бид удирдлагаа алддаг. Өөрчлэлтийн менежмент нь 2догч үүргийн өөрчлөлтийг зохицуулах болон хүмүүс чухал зүйлээ удирдлагаа алдхад үед систем өөрийг нь өөрчилдөг. Грахам тодорхойлохдоо төсөл гэдэг бол цогц хүмүүсээр биелүүлэгдсэн цогц зорилтууд юм. Тэр үзэл бодолдоо төсөл нь байнгын төсөв болон байнгын хугцаатай байдаг гэж үзсэн. Энэ дээр байгаа параграф биднийг өвөрмөц тодорхойлолтонд онцлог шинжид хүргэсэн. Хамгийн том болон хамгийн нөлөөтэй төслийн менежментийн Институт хэлсэнээр: төсөл нь онцгой бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үр дүн бий болгох тул хугацааны онцгой үүрэг өгсөн чармайлт юм. Бид итгэхдээ энэ 2 элемент нь чухал ба ямарч зохистой тодорхойлтгүй орхиж болохгүй. Хэрэв үйл явц нь хязгаарладмал хугцаанд өвөрмөц болон төлөвлөгдсөн байвал энийг төсөл гэж нэрлэж болно бөгөөд энэ нь ойлгомжтой болон үндсэндээ энгийнээс ямарч байх энгийн үйл ажилгаа юм. Ийм төрлийн төслийн боловсруулалт шинэлэг байдал биш юм. 1992 онд Вучинан болон Бодин тэр али хэдийн ижил тодорхойлолтууд дэвшүүлсэн. Хэлэцүүлэгт системийн дотор байгаа 2 асуудлыг шийдвэрлэсэн байхад системийн гадуурх асуудлыг шийдэж болно. Судалсан системд өөрчлөлтийн менежмент хэрэгтэй хэрэв зарим хэсэг эсвэл систэм бүхэлдээ 2догч үүргээр хувирагдана. Хэрэв 2догч үүргийн өөрчлөлт болвол зөвхөн гаднах судалсан систем гэвч дотоод систем өөрөө биш, иймээс бид энэ нөхцөлүүд анхдагч үүргийг өөрчлөдөг яагаад гэвэл бидний системд өөрчлөлтийн системд хандах хэрэггүй. Хэсэг “B” анхдагч үүргийн өөрчлөлр мөн бас төсөлХэрэв нэг нь анхдагч үүргийн өөрчлөлтүүд бий болгодог төслүүдяриж байвал, тэд илэрхийлэхдээ өөрчлөлтүүд төсвөөс үүдэлтэй энэ системийн цөмд хамаардаггүй. Жишээлбэл, шинэ гэр барихад санал болгож байгаа бүрэн үйлчилгээ гаргах үйл явц, ханын давхраа хийхэд мөнгө суутгахгүй, хэдийн деталууд болон загварууд хүн бүр өөр өөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл, төсвийн загвар,барилгын мөн чанар нь анхдагч үүргийн өөрчлөлтийн оролцоотой ижил хэвээрээ байдаг. Мэдээж ийм төсөл нь 2догч үүргийн өөрчлөл түүсгэдэг тэдний орчийндоо, гэвч судалсан системд нь биш.
Хэсэг “С” 2догч үүргийн өөрчлөлт гэвч төсөл бишБидний ярилсцанаар зарим системийн шинэ бүтэцийн өөрчлөлтийн зарим үр дүн ба энэ 2 догч үүргийн өөрчлэлтүүдийг хялбарчан төсөөлж болно, хэг хэцүү юмтай тулгардаг тэр нь 2догч үүргийн өөрчлөлтийг олход хэцүү байдаг. Өмнө ашиглагдсан төслүүдийн тодорхойлтонд аль нэгэнд нь үүргийн системд хүмүүсийн үйл ажилгаа ньсистемийн бүтцийн оршин тогтнолд энхүү “үйл явдлууд” үндсэндээ хамрагддаг гэж таамгалдаг. Бидний бодлоор байгалийн гамшиг эсвэл далангийн нуралт зэрэг эдгээр нь бүгд энэ асуултанд тохиромжтой жишээ юм.
Хэсэг”D”2догч үүргийн өөрчлөлт мөн энэ нь төсөл юм.Бид итгэхдээ 2 догч үүргийн өөрчлөлт мөнө төслийг олход тийм ч их хамдлага хэрэггүй. Энэ өөрчлэлтүүд нь онцгой , түр хугцааны бөгөөд системийн төвд 2лаа хувирагдаж ирдэг. Сонгуулийн дараах засгийн газарын бүтцийг хийж солиход, компанийн нэгдэл болон худалдан авалт, эдгээр бол 2догч өөрчлөлтын мөн төслийн сайн жишээ юм.
Хэсэг “C” өөрчлөлтгүй төслүүд Хамгийн сүүлчийн бол ямар ч өөрчлөлт хийгдэхгүй төслүүд. Энэ нөхцөл байдалд таарах жишээ олход хэцүү.
Өөрчлөлтийн менежмент зөвхөн 2догч үүргийн өөрчлөлтүүд болон “D”болон “C” хэсэгт хариалагддаг болон “C” хэсэгт хариаладдаг нь төсөл биш , “D” хэсэгт хамаарал нь гүнзгий судалсан ба илэрцээс хархад энэ нь түгээмэл төслийн болон өөрчлөлтын менежментийн асуудал юм.Өөрчлөлтын болон төслийн менежментийг тодорхойлох асуулт бий болсноор бид жягсаалт бичиж ман жиншилгээ хийсэн 2 салбарыг тодорхойлснор нэг алхамаар урагшилсан.
Full transcript