Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Звіт з виконання практики

No description
by

Viktoriia Ahamirova

on 30 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Звіт з виконання практики

Ознайомлення зі стратегією ТМ "Рудь"
Звіт про проходження навчальної практики
підприємство: ПАТ "Житомирський маслозавод"
Ознайомлення з діяльністю ПАТ "Житомирський маслозавод"
Продукція та дослідження асортименту
Аналіз внутрішнього середовища товариства
ВИСНОВКИ
У результаті проведеної практики ми детально вивчили організаційну структуру ПАТ «Житомирський маслозавод», структуру маркетингової служби.
Дослідили асортимент ТМ «Рудь», його широту, глибину, що вказало на досить всокий рівень диверсифікації продукції, хоча в основному в горизонтальному виді.
Досліджуючи стратегію підприємства автором виділено те, що основною місією компанії є забезпечення споживачів якісною та доступною продукцією. За результатами дослідження можна помітити, що дана стратегія має місце і приносить свої плоди у вигляді постійного попиту та позитивних відгуків від споживачів..
Вихід на нові ринки збуту неможливий без введення таких систем контролю якості продукції як ХАССП, що дозволяє вести контроль за продукцією на всіх етапах її виготовлення. Продукція ТМ «Рудь» стає все якіснішою і доступнішою для споживачів.
ТМ «Рудь» – є одним з виробників вершкового масла, на якого необхідно звертати увагу, незважаючи на досить низьку частку ринку, оскільки ПАТ «Житомирський маслозавод» дуже піклується про якість і доступність власної продукції, результатом чого є зростання часток ринку у порівнянні з минулими роками.
Цінова політика ТМ «Рудь» є досить високою, причиною цього є попит на продукцію та її висока якість, а також ефективність впровадження систем контролю якості. Ціна росте залежно від зміни собівартості продукту й інших факторів, що впливають на її коливання.
ТМ «Рудь» активно проводить рекламну діяльність,повністю використовуючи служби маркетингу, задля зменшення витрат і отримання максимального ефекту від реклами. Окрім реклами ПАТ «Житомирський маслозавод» використовує також ярмарки, акції для популяризації власної продукції. Порівняльна характеристика продукції ТМ «Рудь» з іншими торговельними марками показала, що не зважаючи на високу якість, її ціни майже не відрізняються від цін конкурентів,а навіть споживачі згодні платити більш ніж за популярних конкурентів.


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
з повагою
студент групи 31МК
МОСТОВИЙ ОЛЕКСАНДР
Державне пiдприємство «Житомирський маслозавод» було створено в 1981 роцi. Поетапно з 1981 р. були введенi в дiю цехи по виробництву масла тваринного, сухого знежиреного молока, молока, морозива, продукцiя з незбираного молока. Згiдно з рiшенням ФДМУ України по Житомирськiй областi на базi зазначеного орендного пiдприємства засновано у 1995 роцi Вiдкрите акцiонерне товариство "Житомирський маслозавод" (ВАТ "Житомирський маслозавод") шляхом його перетворення у ВАТ.
Головною метою ПАТ «Житомирський маслозавод» є виготовлення продукцiї та постiйне задоволення найвибагливiших смакiв споживачiв, удосконалення процесiв, використання методiв, досвiду, матерiалiв i продукцiї, що не спричиняють забруднення навколишнього середовища.
У звiтному перiодi середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв пiдприємства становила 1248 осiб; в свою чергу облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець 2013 р. − 889 осiб, з них 386 жiнок. У 2014 роцi кiлькiсть працiвникiв, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатнi) складала − зовнiшнi сумiсники − 26 осiб; працюють за цивiльно-правовими договорами − 16 осiб; члени комiсiй − 2 особи.
У 2014 роцi фонд оплати працi становив 73865,3 тис. грн. проти 65544,0 тис. грн. у 2013 роцi, тобто збiльшився на 13% порiвняно з попереднiм перiодом.
На підприємстві впроваджена система ХАССП (HACCP − англ.Hazard Analysis and Critical Control Point), яка дозволяє випускати якісну продукцію за рахунок системного контролю на всіх етапах виробництва. Також на підприємстві впроваджена система екологічного менеджменту, перевагами якої є чіткий порядок, підвищення кваліфікації працівників, що знаходиться під чітким керівництвом менеджерів компанії
Одним із найсучасніших методів визначення конкурентоспроможності підприємства є складання профілю бенчмаркінгу. За його допомогою для ТМ «Рудь» ми можемо визначити напрямки вдосконалення маркетингової діяльності підприємства шляхом його порівняння з основними конкурентами –«Ферма» та «Тульчинка».

Органiзацiйна структура управлiння товариства складається iз взаємозв'язку окремих пiдсистем пiдприємства. Створення такої структури спрямоване насамперед на розподiл мiж окремими пiдроздiлами пiдприємства повноважень i вiдповiдальностi.
Органiзацiйна структура є лiнiйно-функцiонального типу. Функцiональнi структурнi пiдроздiли перебувають у пiдпорядкуваннi головного лiнiйного керiвника. Свої рiшення керiвники функцiональних пiдроздiлiв проводять у життя через головного керiвника або (в межах своїх повноважень) безпосередньо через вiдповiдних керiвникiв служб-виконавцiв.
Таким чином, лiнiйно-функцiональна структура мiстить у собi спецiальнi пiдроздiли при лiнiйних керiвниках.

Управління здійснюється таким чином, аби кожен працівник підприємства почувався не просто виконавцем, а членом єдиного колективу, від якого залежить успіх компанії, її репутація та подальший розвиток.
— Відповідальність керівництва
— Чіткий порядок
— Підвищення кваліфікації
— Моральне та матеріальне стимулювання
— Усвідомлення відповідальності перед суспільством
— Постійне навчання, інновації та вдосконалення
— Практика підприємства
— Ресурсозбереження
— Захист навколишнього середовища

Номенклатура властивостей та показників асортименту


Коефіцієнт широти (Кш). Шд=8 Шб=5 = 160%
Глибина (Гл): Коефіцієнт глибини (Кгл). Глд=6 Глб=7 =85,7%
Повнота (П): Коефіцієнт повноти (Кп). Пд=3 Пд=6 = 50%
Насиченість Загальна кількість товарних одиниць у номенклатурі продукції Нт= 162
Стійкість Коефіцієнт стійкості (Ку) =85,8%
Новизна (Н) Показники новизни (Н) Ступінь (коефіцієнт) оновлення (Кн) Н=23 = 14,2%
Структура (С) Відносний показник структури (Сі) масла вершкового(і) =3,7%
Раціональність (Р) Коефіцієнт раціональності (Кр) Кр=0,21

За результатами проведеного бенчмаркінгу бачимо, що ТМ «Рудь» має кращі показники репутації та якості продукції, але значно поступається за часткою ринку, що вказує на можливість розширення виробництва масла вершкового і захоплення частки ринку.
ТМ «Рудь» робить акцент на якості своєї продукції, чим власне і приваблює споживачів. Фірма позиціонує себе як «№ 1 в Україні». Ідея реклами ТМ «Рудь» полягає в тому, що серед різних людей за віком, статтю та расовою приналежністю проводиться опитуванні і всі вони обирають саме цю марку. Перегляд реклами викликає позитивні емоції та довіру у населення. Щодо заходів PR, то ТМ «Рудь» робить ставку на рекламі морозива, влаштовуючи так звані «Дні морозива», де учасникам конкурсів роздають брошурки та блокнотики, в яких розповідається й про іншу продукцію, зокрема вершкове масло, яку виробляє дана фірма. В цьому і полягає їх ідея – реклама однієї продукції через іншу.
ТМ «Рудь» велику увагу приділяє саме акціям. Однією з найцікавіших акцій був новорічний фотоконкурс «Новорічна мить», для участі в якому необхідно було сфотографуватися зі своєю родиною та відправити фото через мережу Інтернет. Призами були 5 цифрових фото рамок, 20 фірмових годинників, 27 наборів сувенірної продукції. Останньою проводилася акція «Рудь готує до школи» у місті Львові. Дітям роздавали блокноти, ланчбокси, термометри, альбоми, пенали, зошити, ручки, магніти, фоторамки, сумки, розклади
Full transcript