Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SWOT - Problémafa - Célfa

Jó eszközök, amelyek segítenek a problémafókuszt felváltani a megoldásfókusszal.
by

Tamas Rusznak

on 21 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SWOT - Problémafa - Célfa

Célkitűzés
Pro Bona Kft.
Célkitűzés
SWOT
A SWOT 4 kategóriája
A SWOT logikája
Eszközök az elemzéshez
Konkrét cél meghatározása
Célelemzés
Problémafa - célfa
A problémafa transzformálása célfává
(Az ok-okozatból - eszköz-cél lesz)
A logika igazolása
A fa átalakítása a logikai keretmátrixba:
a szintek számának csökkentése,
a kapcsolódó célok csoportosítása,
erőforrás-elemzés.
Az alapvető cél (eredmény) meghatározása

A rendelkezésre álló idő és erforrások függvényében a kítűzött célok eléréséhez vezető utak / részcélok (célcsoportok) kiválasztása.


Stratégiai elemzés
A célfa elkészítése után el kell döntenünk, hogy a célfa melyik részletét valósítjuk meg, azaz kiválasztjuk azt a konkrét célkitűzést (részcélt), amelynek eléréséért reálisan a legtöbbet tudunk tenni. A kiválasztott célrendszer (célfa-ág) alapján láthatunk neki a célhoz vezető út tervezésnek, a kritériumok meghatározásának.
Míg a problémafa a jelenlegi helyzet negatívumait, nehézségeit tartalmazza, a célfa a kívánt jövőbeli pozitív állapotot írja le. Célfánk egy egyszerű transzformáció eredményeként előállítható a jól átgondolt problémafából. A problémafa tükörképeként, a negatívumok pozitív eredménnyé történő átfordításával készíthetjük el. Értelemszerűen a problémafa ok-okozati összefüggései a célfa keretében eszköz-eredmény összefüggésekké változnak. A célfa ágai tehát egyben a problémák megoldási útvonalait adják.
Fontos, hogy a célfára az érintettek akaratának megfelelő, a szükségleteiket kielégítő, fontos, megvalósítható, pontosan, világosan megfogalmazott célok, részcélok kerüljenek.
Célfa

A SWOT elemzés elkészítése, a problémák meghatározása után meg kell határozni azt az átfogó kulcsproblémát, amelyben a szereplők egyetértenek, hogy meghatározó az egyén vagy szervezet szempontjából. Ezt írjuk fel egy nagy papírra, a legfelső szintre!
Majd ok-okozati kapcsolat alapján a probléma területeket logikai rendszerben ábrázoljuk (a kulcsproblémához vezető okokat különböző szempontok szerint meghatározzuk, cetlikre felírjuk, majd a központi probléma és az okok közötti ok-okozati kapcsolatokat meghatározva, e kapcsolatok szerint felragasztjuk a problémákat tartalmazó cetliket a papírra). Az ok-okozati logikának alulról fölfelé kell érvényesülnie, vagyis az okok alulra, a következmények felülre kerülnek. E folyamat eredményként megkapjuk a problémafát.
Minden feltárt problémát értékelni kell, és el kell helyezni a különböző hierarchia szintek valamelyikén. Általában 3 - 5 szintet alkotunk.
Problémafa
Azonosítás
- ÖTLETROHAM, SWOT vagy egyéb módszerek felhasználása
- Ok-okozati összefüggések feltárása
Probléma-hierarchia
Kiinduló probléma
„Ok-okozat” algoritmus
Kapcsolatok felrajzolása
- Végeredmény: PROBLÉMAFA
Problémaelemzés

helyzetelemzés
- a helyzet elemzése, erősségek, jól működő területek meghatározása.

problémaelemzés
- a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése

célkitűzés-elemzés
- célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása
Elemzési fázis
S W
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

O T
LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK
Helyzetvizsgálat (prognózisok)

Erősségek (Strengths)
Gyengeségek (Weaknesses)
Lehetőségek (Opportunities)
Veszélyek (Threats)

Célok
Erősségek (Strengths) - Belső tényezők +,
pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.
Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők -,
negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.
Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők +,
olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.
Veszélyek (Threats) - Külső tényezők -,
olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.
SWOT elemzés:
Segíti az ötletek közötti választást, a célok meghatározását
PROBLÉMAFA – CÉLFA elemzés:
ÉRINTETTEK elemzése (Stakeholder analízis):
Személyek és személyek csoportjai
- amelyeket érint
- akiknek érdekét szolgálja
a megvalósuló projekt
Kulcstényező a kommunikáció!
LOGIKAI KERETMÁTRIX (Logframe) módszer:
A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz
Az érintettek bevonása a készítés folyamatába
Alternatívák elemzését teszi lehetővé
Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti
Lehetővé teszi a kockázatok elemzését
Pro Bona Kft.
SWOT - problémafa-célfa
hatás
PROBLÉMAFA
CÉLFA
A tudás hatalom
Problémafa - célfa
SWOT elemzés

Problémafa - célfa
A SWOT elemzés célja
A SWOT elemzés célja a főbb problémák azonosításának elősegítése, illetve a „problémafa” elkészítése. Célszerű meglévő helyzetelemzés alapján, a SWOT elemzést felhasználva az érintettek részvételével ötletroham keretében elkészíteni a probléma analízist.
Full transcript