Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Usluge močvarnih/vodenih ekosustava

No description
by

norma fressel

on 21 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Usluge močvarnih/vodenih ekosustava

Provisioning Food Hunting
održivost
nosivi kapacitet potpornog ekosustava
prijelazna /granična staništa - močvare očituju se osobinama kopnenih kao i vodenih ekosustava ističući se ujedno kao potpuno jedinstveni ekosustav.
Uzroci degradacije i gubitka močvara:
rast populacije te ekonomski razvoj
melioracija i isušivanje
pojačano korištenje vode za navodnjavanje
razvoj gradova
onečišćenje
invazivne vrste


aktivnosti društva koje djeluju na način da potiču pojedine usluge ekosustava npr. pojačana potreba za korištenjem opskrbe vodom ili hranom uzrokuju smanjeni potencijal usluga regulacije, kulture i podrške.


npr. korištenje umjetnih gnojiva za povećanje rezultata usluge opskrbe hranom dovodi do neravnoteže u ekosustavu zbog posljedica eutrofikacije te konačnog opadanja usluga ekosustava - kulture, regulacije, pa konačno čak i opskrbe vodomi hranom

Europska direktiva o vodama
Wetland ecosystems are ecologically and functionally part of the water environment, with potentially an important role to play in helping to achieve sustainable river basin management. The Water Framework Directive does not set environmental objectives for wetlands. However, wetlands that are dependent on groundwater bodies, form part of a surface water body, or are Protected Areas, will benefit from WFD obligations to protect and restore the status of water.

Opskrba
Regulacija
Kultura
Podrška /Osiguravanj
e
Opskrba
Kultura
Podrška /Osiguravanje
Regulacija
hrana
sirovina
elemanti
genetički materijal
voda
klima
vodni režim
onečišćenje
erozija
prirodne katastrofe
oprašivanje
inspiracija i duhovnost
rekreacija
estetika
edukacija
biogeokemijski ciklusi
akumulacija sedimenta i stvaranje tla
usluge ekosustava


Prema Ramsarskoj konvencija (Članak 1.1) definicija močvare glasi:
životni oblici posebice vaskulna flora prilagođena životu u poplavljenoj anaerobnoj sredini
Močvarno stanište određuje:
hidrologija koja rezultira vlažnom ili poplavljenom kopnenom plohom
tlo dominirano anaerobnim procesima

U smislu ove Konvencije močvarna staništa obuhvaćaju područja močvara, cretova, tresetišta ili vode, kako prirodna tako i umjetna, stalna ili povremena, sa stajaćom ili tekućom vodom, slatkom, bočatom ili slanom, uključujući područja morske vode duboke do šest metara za vrijeme oseke.“
zauzimaju svega 6% zemljine površine
procjena1280 milijuna ha


(minimalno/ovisi o definiciji i određivanju granica močvare
Proračun ekosustava
Na fundamentalnoj razini protok energije i biogeokemijski ciklusi postavljaju gornju granicu za broj i masu organizama u svakom ekosustavu[64]. Čovjekov utjecaj na Zemlju demonstrira se općenito kroz škodljive promjene u globalnim biogeokemijskim ciklusima kemijskih tvari kritičnih za život od kojih su najvažnije voda, kisik, ugljik, dušik i fosfor
Ekologija
grč. oikos: dom, prebivalište; logos - nauka
Pojam ekologija je uveo Haeckel 1866.
Koncept "mudrog korištenja" močvara propisan Ramsarskom konvencijom potpisanom od strane 153 zemlje članice.

Koncept teži kao ravnoteži zaštite močvara i razvoja čovječanstva

prije unošenja promjena nužno istražiti sve procese koji ekosustav održavaju - uzimajući u obzir važnost pojedinih usluga koje taj ekosustav pruža ljudima njegove neposredne okoline.
Ekološka ekonomija pokušava odgovoriti na pitanje kako u troškove ekonomskog razvoja uvrstiti i troškove usluga koje pružaju Zemljini ekosustavi, a u cilju njihova održivijeg korištenja.
Ekonomska valorizacija močvarnih staništa

Zaključuje da čovjekova aktivnost ima značajan i eskalirajući utjecaj na bioraznolikost svjetskih ekosustava, reducirajući njihovu rezilijenciju i biokapacitet.
Ekosustavi
najveće bioraznolikosti
produktivnosti
ekološke i ekonomske vrijednosti
Milenijska procjena ekosustava 2001 - 2005 (engl. Millennium Ecosystem Assessment) jest međunarodna sinteza od preko 1000 vodećih svjetskih biologa koja analizira stanje Zemljinih ekosustava i pruža sažetak i smjernice za donositelje odluka.
Svjesnost o globalnoj važnosti očuvanja vode za ekosustavne usluge tek se nedavno pojavila tijekom 20. stoljeća, dok je u međuvremenu polovica svjetskih močvara izgubljeno zajedno s njihovim vrijednim ekološkim uslugama.

Slatkovodni ekosustavi bogate bioraznolikosti trenutačno brže propadaju od morskih i kopnenih ekosustava što ih čini najranjivijim staništem na svijetu.
bioraznolikost
Ekonomija
grč. oikos – kuća, domaćinstvo; nomos – zakon, pravilo o upravljanju
Pojam uveo Ksenofont (427.-355. prije Kristova rođenja)
Stvaranje proračuna ekosustava jer PROCJENA promjene vrijednosti prirodnog kapitala ekosustava. U slučaju močvarnih ekosustava postavlja se pitanje ODRŽAVANJA i OBNOVE sustava te kako se dobitak njegovih usluga mijenja. Točnije, proračunom određujemo ispunjava li "utržak"usluga tog ekosustava potrebe i potražnju društva.
Proračunom ekosustava potrebno je utvrditi punu cijenu održavanja ekosustava, te da li je ona pokrivena postojećim cijenama usluga i dobara sustava.
Izvješće se odnosi na prirodne sustave kao "sustave podupiranja života" za čovječanstvo pružajući esencijalne "ekosustavne usluge". Procjena mjeri
24 ekosustavne usluge

zaključujući da samo njih

četiri pokazuju

poboljšanje tijekom posljednjih 50 godina, 15 ih je u ozbiljnom padu, a 5 je u stanju neizvjesnosti
Norma Fressel,dipl.ing biol. stručni suradnik edukator PpVJ
Okrugli stol o upravljalju vodenim sustavom Vranskog jezera_2012
Ecosystem accounting and the cost of biodiversity losses,The case of coastal Mediterranean wetlands, EEA Technical report No 3/2010, Copenhagen, 2010.
primjeri proračuna ekosustava: pilot projekt za močvarne ekosustave mediteranskog bazena


The Camargue socio-ekološki sustav - Francuska
The Amvrakikos socio-ekološki sustav - Grčka
The Danube delta socio-ekološki sustav - SI Ruumunjska
analiza 4 slučaja - socioekoloških sustava
početak 20 st.
- nema utjecaja na ekosustav močvara -mala lokalna zajednia koristi usluge ekosustava
1930 tih
- početak intenzivne poljoprivrede
1930 - 1956
- isušivanje močvare za poljoprivredne površine os strane privatnih proizvođača
1956 - 1976
- država potiče trasformiranje močvarnog ekosustava i u poljoprivredno tlo za uzgoj riže
1964
- Proglašen Donana biološki rezervat
1969
- 35000 ha proglašeno Nacionalnim parkom

1970
tih pokrenutu projekt trajnog navodnjavanja poljoprivrednih površina iz močvarnog ekoustava
razvoj turizma
pošumljavanje eukaliptusom
iskorištavanje obala - plaže proglašene " nacionalnim turističkim interesom"
urbani razvoj
izgubljeno 90% plitkih sezonskih poplavnih jezera te područja pod trskom
gubitak bioraznolikosti - Ris i Španjolski orao (Aquila adalberti ) smanjene populacije Europskog zeca (Orictolagus cuniculus - bolest
povećana stopa sedimentacije
poremećeno punjenje podzemnih rezevoara
unos invazivnih vrsta
koliko košta?
restoracija ekosustava močvare za potrebe staništa risa i orla
EUR 83,5 mil
Green Corridor
GuadiamarRestoration Project
EUR 165 mil u posljednjih 10 godina

(1998, Aznalcóllarekološka katastrofa)
invazivne vrste eur 3.7 mil u zadnjih 20 godina
istraživanje podzemnih spreminka vode eur 1.9 mil
ukupno= 254 000 000 EUR
nije moguće dobiti konačan omjer vrijednosti ekosustava niti njegovih usluga zbog nedostatka podataka
The Doñana socio-ekološki sustav -Španjolska
daljnja degradacija močvara dovodi do redukcije usluga koje ovaj ekosustav pruža te ide u smjeru suprotnom dobrobiti čovjeka.
Vrijednost/cijena ekosustava jest mjera važnosti usluga ekosustava za život čovjeka. Ekonomija mjeri vrijednost usluge ekosustava procjenom iznosa kojeg je društvo/čovjek spreman platiti za održavanje ili unaprijeđenje te usluge.
međuodnos usluga - neravnoteža

Full transcript