Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ancora-methodiek

No description
by

Ancora Kennisgroep

on 19 October 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ancora-methodiek

Ancora-methodiek Ancora-stappenplan Ancora-toolbox Het krachtenveld verandert Discussies over rol overheid Het moet sneller en beter Met meer ook voor het managen van risico's Netwerksamenleving: toenemende mate van afhankelijkheid tussen partijen Steeds meer informatie gemakkelijker toegankelijk en voor een steeds groter publiek Belanghebbende partijen organiseren zich sneller Verzakelijking van verhoudingen De rol van de overheid Overheid is duurzaam aanwezig in samenleving Overheid is van andere om haar doelstellingen te bereiken afhankelijk partijen Draagvlak is noodzakelijk om bestuurlijk vraagstuk tot een goed einde te brengen Theorie Praktijk VS. Van kaderstelling naar doelvervlechting Van hiërarchie naar samenspel ambtelijk - bestuurlijk - politiek van besluitvorming Versnelling Risicobeheersing risicoverantwoording en Bestuurlijk vraagstuk 'Een beleidsopgave, die op de van een openbaar bestuur staat, waarbij de oplossingsrichting mede wordt bepaald door politieke agenda externe partijen en waarbij er aanvankelijk onduidelijkheid is over de inhoud van de medewerking van partijen'. Herkomst bestuurlijke vraagstukken Molenbeek Roosendal Aanleiding: waterberging, natuur, recreatie Partijen: gemeente, provincie, waterschap, Weerstand na uitvoerige afstemming
Plan in gevaar: broedseizoen, subsidie bewoners Resultaat... Het Ancora-model Een model dat een bestuurskundige communicatieve benadering aan elkaar koppelt en steun biedt bij het en oplossen van bestuurlijke vraagstukken. Het Ancora- model verbindt netwerkpartners en houdt rekening met ieders belang . Een juist gebruik van het Ancora-model geeft houvast in een complexe netwerkomgeving en voorkomt dat wordt afgedreven van het doel. Inhoud Bij de inhoud gaat het om kwaliteit . De kwaliteit hangt af van de volledigheid , de en de van de juistheid concreetheid informatie. Bij het proces gaat het om de van partijen, ofwel de noodzakelijke medewerking mate waarin organsaties
en personen hun actieve
bijdrage willen leveren
aan de beoogde doelen. Procespartners direct afhankelijke partijen;
medewerking is noodzakelijk. = Proces Communicatie Communicatiepartners = Bij de groep communicatieparnters
is draagvlak noodzakelijk. Bij communicatie draait het om het creëren van draagvlak . Het gaat om de mate waarin de beleids-
ontwikkeling kan rekenen
op de sympathie of steun van inwoners en
organisaties. Communicatiepartners Procespartners Kennis Houding Gedrag Informatie Consultatie Participatie
Full transcript