Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gamification and Creativity in HR Management

No description
by

Martin Majerník

on 5 January 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gamification and Creativity in HR Management

GAMIFICATION Použitie herných mechanizmov v „neherných oblastiach“
Virtuálne, nefinančné, adresné hodnotenie hráča
Status, Zodpovednosť, Spolupráca Formovanie návyku - učenie sa hráčskemu správaniu
Dobro vs. zlo alebo "oprav nefunkčný systém" Generovanie zážitku - vtiahnutie, angažovanosť
"Hodnoty hry sú moje hodnoty" HRAŤ SA = Učiť sa = Rásť! Sebaregulácia.

Motivácia stabilná v čase.

Efektívne dávkovanie odmien.

Možnosť analýzy a diagnostiky "real time" dát.

Rutinná činnosť extrémne nevplýva na spokojnosť s plneniím cieľov. Obrat za rok 2010 - 37,96 miliardy eur v softvéry a 12,45 v hardvéry.

Hráči:
3 generácie intenzívnych hráčov.

Za týždeň sa nahrá na 3 miliardy hodín.

Okolo 500 miliónov ľudí len na on-line hrách.

41% hráčov prestavujú ženy a priemerný vek hráča v USA a Európe je 35 rokov. Herný priemysel Dobrá hra Napredovanie Výzvy Prekvapenia Časové limity Potreby Ocenenia Kompetícia Kooperácia Status Úspech Dizajn dávkovania stimulácie Synergická aplikácia herných mechanizmov v manažmente ľudských zdrojov. Optimalizácia výkonového spávania orientovaného na splnenie cieľov. Formovanie návyku štandardného pracovného výkonu. Nástroj na manipuláciu pracovnej atmosféry. "Engagement management" - Prenos zodpovednosti za pracovný výkon z manažéra na zamestnancov pomocou autoregulácie a vizualizácie úspechu . Virtuálne, nefinančné, adresné a objektívne hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov. TREND MOTIVAČNÝCH MECHANIZMOV

A

HR MANAŽMENT Pilotný projekt
Pre tri partnerské firmy.
Kooperácia s IT, HR a Manažmentom.
Identifikovanie problému.
Implementácia setu taskov na mieru.
Firemné virtuálne prostredie a Avatari.
Metrika a priebežné pozorovanie. Aplikácie Ďakujem za pozornosť. KREATIVITA
v HR Gény
vs.
Kognitývny Štýl VYRIEŠI PROBLÉM ALTERNATÍVNOU CESTOU Profilovanie JE KREATÍVNE PRODUKTÍVNY Talent vs. Zručnost Učiť ľudí tvorivosti Čo je to? „Kapacita jednotlivca (alebo skupiny) produkovať nové idey, predstavy alebo alternatívy, ktoré sú prijímané spoločnosťou kvôli svojej teoretickej, praktickej alebo aplikačnej hodnote.“ Tvorivosť = Problem solving skill? Vs. Engaged? " GENIALITA = 1 % inšpirácia + 99 % potu.
Poznám 1000 spôsobov ako nevyrobiť žiarovku."
Thomas A. Edison. Široký rozhľad -> renesančný človek vs. expert.
Používa kritické myslenie -> nie stereotypné tunely.
Schopnosť pýtať sa správne otázky.
Disponuje vnútorným napätím -> "Harmony is not resolution, contradiction is!"
Aktívne naslúcha prostrediu/ľuďom.

+

Kreatívna sila skupiny a múdrosť davu. Paradoxný profil kreatívca

Dominantný introvert.
Vnútorný vs. vnútorný referenčný svet.
Vysoká otvorenosť ku skúsenosti vs. radikalizmus.
Nezávislosť v postojoch vs. pružnosť + široké záujmy.
Vysoká seba akceptácia.
Snaha o nové sociálne normy.
Hraničné skóre psychoticizmu. Naučiť ľudí pracovať s problémom:
- rozložiť ho,
- definovať jeho časti a vzťahy medzi nimi,
- kombinovať, dedukovať, implikovať. Naučiť ľudí postupovať od abstraktného ku konkrétnemu:
- pracovať s princípmi a esenciami,
- zamerať sa na vlastnosti a črty častí problému,
- nie na ich dopredu zadané funkcie, tie určujeme my. Naučiť ľudí nebáť sa:
- búrať svoje sterotypy a expertné tunely,
- fantazírovať,
- vyjadriť svoj názor aj keď je odlyšný,
- venovať sa doméne, v ktorej nie som expert.

Vytvoriť tvorivé prostredie:
- pre jednotlivcov (veľa stimulov z okolia, možnosť venovať sa rôznym/preferovaným témam),
- pre skupiny (nekonformné, bez rozdielov v statuse, nekritické, naslúchajúce s konštruktívnou diskusiou),
- pre davy (anonymné, odmeňujúce, aktívne sa pýtajúce na názor). Martin Majerník

e-mail: Detorion@gmail.com
Full transcript