Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CARTA DE PRESENTACIÓ

No description
by

Vanessa R

on 4 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CARTA DE PRESENTACIÓ

CARTA DE PRESENTACIÓ
1. A través del currículum es descarten un 70% dels candidats.

2. Mostrem el nostre VALOR AFEGIT.

3. Mostrem més interès.

4. Una carta de presentació no ens perjudicarà i ens pot beneficiar.
1.
Sintètica
(no necessàriament breu), cordial i respectuosa.
2. Preferiblement
no
ha d'ocupar
més d'una pàgina
.
3.
Adreçada a la persona
o departament pertinents.
4. Enfocar els comentaris cap als
interessos de l'empresa
.
5.
Evitar fer llàstima
o donar una visió negativa d'un mateix.
6. Revisar la
correcció
gramatical i
ortogràfica
.
7. Mai
no
ha d'anar
grapada al currículum
.
8.
S'obviarà l'encapçalament

si
la carta la redactem en el cos del missatge d'un
e-mail
.
PERQUÈ FER CARTA DE PRESENTACIÓ?
SOLUCIONS POSSIBLES
CONSELLS ÚTILS PER REDACTAR-LA
-
Carta de presentació en resposta a un anunci:
En referència a l'anunci publicat al diari ..........., amb data ......... i donat el meu interès per el lloc de treball que s'anuncia, els adjunto el meu Currículum Vitae.
Estan interessat en el lloc de treball de .......... que ofereixen a l'anunci publicat al diari .........., els presento la meva candidatura.

-
Carta de presentació d'autocandidatura:
En dirigeixo a vostès degut el meu interès en ocupar un lloc de treball com a ........ a la seva empresa i esperant que la meva candidatura pugui participar en els processos de selecció que tinguin previstos, els adjunto el meu Currículum Vitae.
Prenc la iniciativa d'escriure'ls aquesta carta, enviant-los el meu Currículum Vitae, doncs tinc coneixement dels serveis que ofereix la seva empresa en l'àmbit de .......... i motivació per treballar amb vostès.
PRIMER PARÀGRAF
- Primera part:
Parlar de dades objectives que figuren al currículum: explicar de forma resumida i estratègica la part/aspectes del nostre currículum que més poden interessar a l'empresari (anys totals treballats en un sector / funcions requerides portades a terme prèviament / formació, etc.)
Si es tracta d'una carta de resposta a un anunci: deixar clar que es compleixen els requisits sol·licitats o valorats.
-Segona part:
Fer referència a la nostra motivació per treballar en aquell càrrec o en aquell sector.
Parlar de competències transversals que suposin un valor afegit per desenvolupar càrrec al que optem.

SEGON PARÀGRAF
QUÈ ÉS LA CARTA
DE PRESENTACIÓ?
1. Introdueix el currículum - presentació.
2. Fa màrqueting del currículum - despertar interès.
3. Fa referència als nostres punts forts.
4. Mostra interès - motivació.
TÍPUS DE CARTA
DE PRESENTACIÓ
1. Carta de presentació en resposta a un anunci.

2. Carta de presentació d'autocandidatura
(interessant fer autocandidatura)
De casa...
a l'entrevista
ESTRUCTURA
Encapçalament:
- Les nostres dades.
- Les dades de l'empresa.
Lloc i data.
Salutació:
- Benvolguts senyors.
- Distingits senyors.
- Senyor / senyors
- Etc.

TERCER PARÀGRAF
-
Carta de presentació en resposta a un anunci:
Per aquest motiu, desitjo que tinguin en compte la meva candidatura per participar en el procés de selecció corresponent.
Desitjant poder formar part de la selecció que vostès convoquen /Esperant que la meva candidatura sigui del seu interès,
-
Carta de presentació d'autocandidatura:
Per aquests motius els agrairia que em rebessin a una entrevista de feina a fi de poder ampliar la meva història professional.
Per aquests motius els agrairia que tinguessin en compte la meva candidatura en el cas de que els sorgís una vacant.
Esperant rebre properament notícies seves, els saluda atentament.
Els saluda atentament.
ACOMIADAMENT
SIGNATURA I/O EL NOSTRE NOM COMPLERT
SEGON PARÀGRAF
Primera part (consells):
En ocasions en convindrà parlar del nombre d'anys que hem estat cobrint unes determinades funcions en comptes de parlar de càrrecs.
Quan es tracta d'autocandidatura: buscar informació sobre l'empresa per determinar què poden valorar del que els podem oferir.
Segona part (consells):
Fer un exercici d'autoconeixement: preguntar-nos a nosaltres mateixos què podem aportar a l'empresa, perquè ens han de contractar a nosaltres i/o quines
virtuts tenim com a treballadors.
Full transcript