Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lukáš Bogoš

school work
by

Lukas Bogos

on 2 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lukáš Bogoš

Rozhodcčí řrízení Mezinárnodní spory Vnitrostátní spory
- jeden ze způsobu rřešeni sporuů ADR
- nejmodernejší systém řrešení sporuů
- tzv. "Soukromé soudníctví" Investiční Arbitráž Komerční Arbitráž Výkonávací proces Spotřebitelské spory Podnikatelské spory - Jedná se o smluvní vztah, kde se ke smlouvě hlavní přidá tzv. Rozhodčí doložka
- Na základe rozhodčí doložky rozhodne ve sporech ze smlouvy v ní jmenovaná osoba
- Osoba by měla být nestranná, často ní ale není, Takže pozor !!!
- Rozhodce nemusí být soudce, ani právník, ani expert ... - rozhodují tribunály
- rozhodnutí provedené
profesionálama
- použití stálych rozhodcích soudu
- rýchla vynutitelnost rozsudku Zajištené mezinárodní smlovou, podepsanou cca 130 státy - New York Convention
Zajištuje rovné postavení strán, neutrálni prostedi
Požadavky na neutrálnost soudcu Jedná se o spory mezi medzinárodními obchodníky soukromé povahy
Spory jsou rešeni národním právem, joko klasické oudy, nebo mezinárodní konvencí CISG (Wienna Convention)
Spor není ovlyvnem soudy státu ani jednoho úastníka, tož je více objektivní Jedná se o spory mezi investory a státem
Probíhaj dle Washingtonské úmluvy pro rešení sporu se státem
Institucionálne je zastrešen ICSIDem ADR(Alternative dispute resolution) -
Mimosoudní rešenísporu Negociace, Vyjednávaní - oficilální dohovory strán na rešení sporu
Mediace - vyjednávaní v méne formální atmosfére, kterou vede profesionál urovnávaní sporu (Mediátor)
"Collaborative law" - strany spor urovnávaj dle pedem dohodnutých pravidel za pomoci svých advokátu
Arbitráž, Rozhodcí rízení - stranami jmenovaní rozhodci rozhodnou prípad podobne soudnimu tribunalu. Rozhodnuti je exekuovatelne Výhody proti klasickému soudnictví Rychlost jednáni, jeho neformálnost
Levnejší, než soudní spory
Mezinárodní exekuovatelnost
Spory rozhoduji lidé, kterí rozumí
problematice - profesionáli v oboru
Strany si soudce sami voli a je tak i vetsi duvera v spravedlivy rozsudek
Full transcript